Gebruiksaanwijzing PANASONIC SDR-H50

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing PANASONIC SDR-H50. Wij hopen dat dit PANASONIC SDR-H50 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing PANASONIC SDR-H50 te teleladen.


PANASONIC SDR-H50 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (6936 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   PANASONIC SDR-H50 (6817 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding PANASONIC SDR-H50

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Informatie voor uw veiligheid WAARSCHUWING: OM HET RISICO VAN BRAND, ELEKTRISCHE SCHOK OF PRODUCTBESCHADIGING TE VERKLEINEN, STELT U DIT APPARAAT NIET BLOOT AAN REGEN, VOCHT, DRUPPELS OF SPETTERS, EN MAG U GEEN VOORWERPEN WAARIN EEN VLOEISTOF ZIT BOVENOP HET APPARAAT PLAATSEN. ER BEVINDEN ZICH GEEN ONDERDELEN IN HET APPARAAT DIE DOOR DE GEBRUIKER MOETEN WORDEN ONDERHOUDEN. LAAT ONDERHOUD OVER AAN VAKBEKWAAM ONDERHOUDSPERSONEEL. WAARSCHUWING! OM EEN GOEDE VENTILATIE TE VERZEKEREN, DIT APPARAAT NIET IN EEN BOEKENKAST, EEN INGEBOUWDE KAST OF EEN ANDERE GESLOTEN RUIMTE INSTALLEREN OF GEBRUIKEN. ZORG ERVOOR DAT DE VENTILATIEWEGEN NIET DOOR GORDIJNEN OF ANDERE MATERIALEN WORDEN AFGESLOTEN, OM GEVAAR VOOR ELEKTRISCHE SCHOK OF BRAND TEN GEVOLGE VAN OVERVERHITTING TE VOORKOMEN. [. . . ] De bestanden worden gekopieerd in de volgorde waarin ze zijn geselecteerd. 5 6 (Alleen als [GESEL. ] is geselecteerd in stap 3) Druk op de knop MENU. Als het bevestigingsbericht wordt weergegeven Selecteert u [JA] en drukt u op de joystick. Zie volgende pagina. LSQT1342 177 Functie Bestanden met stilstaande beelden kopiëren (vervolg) Bedieningswijze (Alleen als [GESEL. ] is geselecteerd in stap 3) Doorgaan met het kopiëren van andere bestanden Herhaal de stappen 4 tot 6. Om bestanden te kopiëren, gebruikt u best een batterij met voldoende vermogen of de lichtnetadapter. Bij [ALLES] neemt het kopiëren mogelijk veel tijd in beslag als er veel bestanden zijn. De gekopieerde bestanden worden opgenomen na de fotobestanden in de kopieerbestemming. (De bestandsnamen of de mapnamen zullen verschillen van het originele bestand. ) De vergrendelings- en DPOF-instellingen van het bestand kunnen niet worden gekopieerd. Als een stilstaand beeld met behulp van een pc of andere apparatuur naar een SD-kaart wordt gekopieerd, wordt het mogelijk niet weergegeven op het scherm van het toestel. Het beeld wordt in dat geval niet naar de harde schijf gekopieerd, zelfs niet als [ALLES] is geselecteerd. 178 LSQT1342 Mediabeheer 1 Beheer harde schijf en SD-kaart (SDR-H60/SDR-H50) De 60 GB harde schijf neemt een gedeelte van de opslagruimte in beslag die wordt gebruikt voor formatteren, bestandsbeheer en andere doelen. (SDR-H40) De 40 GB harde schijf neemt een gedeelte van de opslagruimte in beslag die wordt gebruikt voor formatteren, bestandsbeheer en andere doelen. De beschikbare capaciteit is minder groot. Harde schijven formatteren [HDD] Hiermee kunnen harde schijven worden geïnitialiseerd. Vergeet niet dat als de harde schijf wordt geformatteerd, alle data op de harde schijf wordt gewist. Sla belangrijke data op een pc of op een ander apparaat. ¬ Zet de standkiezer op . (l 136) [INSTELLEN] # [HDD FORMAT. ] # [JA] Een SD-kaart formatteren [SD] Hiermee kunnen SD-kaarten worden geïnitialiseerd. Vergeet niet dat wanneer u een SD-kaart formatteert, alle data op de kaart wordt gewist. Sla belangrijke data op een pc of op een ander apparaat. 2 Als het bevestigingsbericht wordt weergegeven Selecteer [JA] en druk op de joystick. Wanneer het formatteren beëindigd is, drukt u op de MENU-knop om het berichtenscherm te verlaten. Om de vaste schijf te formatteren, gebruikt u best een batterij met voldoende vermogen of de lichtnetadapter. Stel dit toestel niet bloot aan trillingen of schokken tijdens het formatteren. ¬ Selecteer [SD-KAART] in [KIES MEDIUM]. 1 Selecteer het menu. (l 136) [INSTELLEN] # [FORMATTEREN] # [JA] 2 Als het bevestigingsbericht wordt weergegeven Hardeschijfinformatie weergeven [HDD] Er wordt informatie weergegeven over de gebruikte en resterende ruimte op de harde schijf. Selecteert u [JA] en drukt u vervolgens op de joystick. Wanneer het formatteren beëindigd is, drukt u op de MENU-knop om het berichtenscherm te verlaten. Om een SD-kaart te formatteren, gebruikt u best een batterij met voldoende vermogen of de lichtnetadapter. een pc) kan het opnemen langer duren en kunt u de SD-kaart mogelijk niet gebruiken. Het formatteren kan even duren, afhankelijk van het type van de SD-kaart. ¬ Zet de standkiezer op . (l 136) [INSTELLEN] # [INFORMATIE] # [JA] Informatiescherm verlaten Druk op de MENU-knop. De eenheid waarmee de capaciteit van de gebruikte en de beschikbare ruimte wordt aangeduid is 1 GB=1. 073. 741. 824 bytes. LSQT1342 179 Met andere apparaten 1 Afspelen op een tv-toestel [HDD] [SD] Bewegende en stilstaande beelden die met dit toestel zijn opgenomen, kunnen op een tv worden afgespeeld of weergegeven. Wanneer u de lichtnetadapter gebruikt, hoeft u zich geen zorgen te maken over een lege batterij. [. . . ] Deze kenmerken betekenen dat autofocus niet goed werkt in de volgende situaties. Veraf- en dichtbijgelegen voorwerpen tegelijk opnemen Aangezien het toestel scherpstelt op het onderwerp in het midden van het scherm, kunt u de achtergrond moeilijk scherpstellen wanneer is scherpgesteld op een voorwerp dat zich dicht bij het toestel bevindt. Wanneer u mensen opneemt met bergen ver op de achtergrond, kunt u niet scherpstellen op het voorwerp dat zich dicht bij het toestel bevindt en de voorwerpen in de verte. Een onderwerp opnemen van achter een vuil of stoffig raam U kunt niet scherpstellen op het onderwerp achter het raam omdat het toestel scherpstelt op het vuile raam. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING PANASONIC SDR-H50

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding PANASONIC SDR-H50 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag