Gebruiksaanwijzing PANASONIC SDR-H280

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing PANASONIC SDR-H280. Wij hopen dat dit PANASONIC SDR-H280 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing PANASONIC SDR-H280 te teleladen.


PANASONIC SDR-H280 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (12297 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   PANASONIC SDR-H280 (12659 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding PANASONIC SDR-H280

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Gelieve deze gebruiksaanwijzing volledig door te lezen alvorens dit apparaat in gebruik te nemen. Informatie voor uw veiligheid WAARSCHUWING: Het stopcontact moet dichtbij het apparaat zitten en gemakkelijk bereikbaar zijn. Om dit apparaat volledig los te koppelen van het elektriciteitsnet, trekt u de stekker van het netsnoer uit het stopcontact. De batterijen niet verhitten tot boven de volgende temperaturen en ze niet verassen. [. . . ] De scènes worden aan de afspeellijst toegevoegd in de volgorde waarin ze zijn geselecteerd. U kunt de volgorde van de scènes in de afspeellijst veranderen met de [VERPLAATS]-functie. Druk op de MENU-knop, selecteer [EDIT LIJST] # [VERPLAATS] # [JA] en druk op de joystick. Selecteer de scène die u wilt verplaatsen, en druk dan op de joystick. Rond de geselecteerde scène verschijnt een rood kader, en een gele balk geeft de plaats aan waar ze zal worden ingevoegd. Selecteer de plaats waar u de scène wilt invoegen, en druk dan op de joystick. Scènes uit een afspeellijst wissen heeft geen invloed op de oorspronkelijke scènes. (Alleen wanneer [KIES] is geselecteerd in stap 2) Selecteer de scène die u wilt verwijderen, en druk dan op de joystick. Wanneer u opnieuw op de joystick drukt, wordt de selectie geannuleerd. (Alleen wanneer [KIES] is geselecteerd in stap 2) (Alleen wanneer [KIES] is geselecteerd in stap 2) Scènes worden gewist vanaf de laatste scène in de miniatuurweergave. Scènes die reeds zijn gewist wanneer het wissen wordt geannuleerd, kunnen niet worden gerecupereerd. Scènes uit een afspeellijst wissen maakt geen ruimte vrij voor extra opnames. De afspeellijst zelf wordt verwijderd als u alle scènes uit de lijst verwijdert. Wanneer u een afspeellijst verwijdert, verandert de nummering van de volgende afspeellijsten. Wanneer [ALLES] is geselecteerd, wordt de geselecteerde afspeellijst verwijderd. Wanneer [ALLES] wordt geselecteerd, worden alle bestanden op het medium, op vergrendelde bestanden na, gewist. (Alleen wanneer [KIES] is geselecteerd in stap 2) Selecteer het bestand dat u wilt wissen, en druk dan op de joystick. wanneer het bevestigingsbericht verschijnt , selecteert u [JA] , en drukt u vervolgens op de joystick. Wanneer u opnieuw op de joystick drukt, wordt de selectie geannuleerd. (Alleen wanneer [KIES] is geselecteerd in stap 2) Hiermee kunt u voorkomen dat bestanden van stilstaande beelden per ongeluk worden gewist. [HDD] [SD] Bestanden van stilstaande beelden kunnen worden vergrendeld om te voorkomen dat ze per ongeluk worden gewist. (Vergeet echter niet dat wanneer u een medium formatteert, alle gegevens op dat medium worden gewist. [. . . ] Aangezien wit de referentie is voor alle andere kleuren (waaruit licht bestaat), kan het toestel beelden met natuurlijke kleurschakeringen opnemen als het de witte referentiekleur herkent. De lens gaat automatisch naar voor of achter om scherp te stellen op het onderwerp. De focus wordt veranderd zodat de verticale lijnen van een onderwerp scherper zijn. Deze kenmerken betekenen dat autofocus niet goed werkt in de volgende situaties. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING PANASONIC SDR-H280

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding PANASONIC SDR-H280 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag