Gebruiksaanwijzing PANASONIC SD-253

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing PANASONIC SD-253. Wij hopen dat dit PANASONIC SD-253 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing PANASONIC SD-253 te teleladen.


PANASONIC SD-253 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (5818 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   PANASONIC SD-253 (4383 ko)
   PANASONIC SD-253 (3143 ko)
   PANASONIC SD-253 (2411 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding PANASONIC SD-253

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Bij gebruik van een afzonderlijk aangeschafte kabel mag de lengte van die kabel maximaal 3 meter bedragen. Het productidentificatiemerkteken bevindt zich op de onderkant van de toestellen. WAARSCHUWING! OM EEN GOEDE VENTILATIE TE VERZEKEREN, DIT APPARAAT NIET IN EEN BOEKENKAST, EEN INGEBOUWDE KAST OF EEN ANDERE GESLOTEN RUIMTE INSTALLEREN OF GEBRUIKEN. ZORG ERVOOR DAT DE VENTILATIEWEGEN NIET DOOR GORDIJNEN OF ANDERE MATERIALEN WORDEN AFGESLOTEN, OM GEVAAR VOOR ELEKTRISCHE SCHOK OF BRAND TEN GEVOLGE VAN OVERVERHITTING TE VOORKOMEN. ZORG DAT DE VENTILATIE-OPENINGEN VAN HET APPARAAT NIET GEBLOKKEERD WORDEN DOOR KRANTEN, TAFELKLEEDJES, GORDIJNEN, OF IETS DERGELIJKS. [. . . ] Als u bestanden met stilstaande beelden die met andere producten zijn opgenomen op een SD-kaart, verwijdert, wordt een bestand met stilstaande beelden (geen JPEG-bestand) dat niet op dit toestel kan worden afgespeeld, mogelijk gewist. Als een stilstaand beeld met behulp van een pc of andere apparatuur naar een SD-kaart wordt gekopieerd, wordt het mogelijk niet weergegeven op het scherm van het toestel. Het beeld wordt in dat geval niet verwijderd. 4 5 (Alleen als [KIES] is geselecteerd in stap 2) Druk op de knop . Als het bevestigingsbericht wordt weergegeven Selecteer [JA] en druk op de joystick. (Alleen als [KIES] is geselecteerd in stap 2) Doorgaan met het verwijderen van andere scènes/bestanden Herhaal de stappen 3 tot 5. Met [ALLES] kan het verwijderen enige tijd in beslag nemen als er veel scènes/bestanden zijn. De gekopieerde scènes tezamen verwijderen Scènes die met de dvd-brander of met de bijgeleverde software (DVD KOPIE-functie) naar een schijf zijn gekopieerd kunnen als groep worden verwijderd. Het pictogram Gekopieerd ( ) wordt na het kopiëren afgebeeld op het miniatuuroverzicht. (l 21) [EDIT SCÈNE] # [VERWIJD. ] # [GEKOPIEERD] LSQT1458 55 Afspelen Bewerken 2 Functie Scènes bewerken ¬ Selecteer door aan de standkiezer te draaien. Bedieningswijze Bewegende beelden vergrendelen [HDD] [SD] Hiermee wordt voorkomen dat scènes van stilstaande beelden per ongeluk worden verwijderd. (Houd er echter rekening mee dat bij het formatteren van een medium alle gegevens op dat medium verloren gaan. ) ¬ Selecteer [HDD] of [SD-KAART] in [KIES MEDIUM]. 1 2 Selecteer het menu. (l 21) [EDIT SCÈNE] # [VERGRENDELD. ] # [JA] Selecteer de scène die u wilt beschermen en druk dan op de joystick. [ ] wordt weergegeven en de geselecteerde scène wordt vergrendeld. Instellingen beëindigen Druk op de MENU-knop. 56 LSQT1458 Functie Bedieningswijze Een scène splitsen om deze te verwijderen [HDD] Hiermee worden de opgenomen scènes in tweeën gesplitst en wordt de eerste helft of de laatste helft verwijderd. ¬ Selecteer [HDD] in [KIES MEDIUM]. 1 2 Selecteer het menu. (l 21) [EDIT SCÈNE] # [SPLITS&VERW] # [JA] Selecteer de scène die u in tweeën wilt splitsen, en druk dan op de joystick. 3 Als u het punt bereikt waar u de scène wilt splitsen Selecteert u [ ] met de joystick. Beweeg de joystick naar links of naar rechts om snel vooruit/ achteruit af te spelen. Met slow-motionweergave of beeldje-voor-beeldjeweergave kunt u gemakkelijk het punt zoeken waarop u de scène in tweeën wilt splitsen. (l 50) 4 Selecteer de helft die u wilt verwijderen en druk op de joystick. Zie volgende pagina. LSQT1458 57 Functie Een scène splitsen om deze te verwijderen (vervolg) Bedieningswijze 5 Selecteer [JA] en druk op de joystick om het gedeelte dat u wilt verwijderen af te spelen. Als u [NEE] selecteert, wordt het bevestigingsbericht weergegeven. Bewerking beëindigen Druk op de MENU-knop. LSQT1458 61 Afspelen Bewerken 4 Functie Stilstaande beelden bewerken Bedieningswijze ¬ Selecteer door aan de standkiezer te draaien. Stilstaande beelden vergrendelen [HDD] [SD] Hiermee kunt u voorkomen dat bestanden van stilstaande beelden per ongeluk worden gewist. (Houd er echter rekening mee dat bij het formatteren van een medium alle gegevens op dat medium verloren gaan. ) ¬ Selecteer [HDD] of [SD-KAART] in [KIES MEDIUM]. 1 2 Selecteer het menu. (l 21) [BEELDINST. ] # [VERGRENDELD. ] # [JA] Selecteer het bestand dat u wilt beveiligen, en druk dan op de joystick. [ ] wordt weergegeven en het geselecteerde bestand wordt vergrendeld. Instellingen beëindigen Druk op de MENU-knop. 62 LSQT1458 Functie Bedieningswijze DPOF-instelling [SD] Hiermee kunnen de afdrukgegevens naar geselecteerde stilstaande beelden worden geschreven. DPOF Met het formaat (Digital Print Order Format) kunnen gebruikers van een digitale camera bepalen welke beelden die zijn vastgelegd op de SD-kaart moeten worden afgedrukt met informatie over het aantal afdrukken dat zij willen maken. (Let op: Niet alle commerciële afdrukcentrales ondersteunen deze mogelijkheid op dit moment. ) ¬ Selecteer [SD-KAART] in [KIES MEDIUM]. 1 2 Selecteer het menu. (l 21) [BEELDINST. ] # [DPOF Inst. ] # [Instel. ] Selecteer het bestand dat u wilt instellen, en druk dan op de joystick. 3 Selecteer het aantal afdrukken en druk op de joystick. Stel het aantal afdrukken in op [0] om de instelling te annuleren. Alle DPOF-instellingen annuleren Selecteer [BEELDINST. ] # [DPOF Inst. ] # [Alles annul. ]. Dit toestel zal de DPOF-instellingen van een ander toestel misschien niet herkennen. U kunt de opnamedatum niet toevoegen aan beelden die worden afgedrukt met de DPOF-instellingen. LSQT1458 63 Functie Bedieningswijze Bestanden met stilstaande beelden kopiëren [HDD] [SD] Hiermee kunnen bestanden met stilstaande beelden van de harde schijf naar een SD-kaart of vice versa worden gekopieerd. 1 2 3 Selecteer het menu. (l 21) [BEELDINST. ] # [KOPIËREN] Selecteer de gewenste taal en druk op de joystick. : : Kopiëren vanaf de harde schijf naar de SD-kaart Kopiëren vanaf de SD-kaart naar de harde schijf Selecteer [GESEL. ] of [ALLES] en druk op de joystick. Zodra [ALLES] wordt geselecteerd, worden alle bestanden met stilstaande beelden op de harde schijf of op de SD-kaart gekopieerd. [. . . ] De camera bepaalt de lichtschakering van het omgevingslicht dat door de lens komt, beoordeelt de opnameomstandigheden en kiest de beste schakeringinstelling. Aangezien het toestel alleen de informatie over de witte kleur met bepaalde lichtbronnen opslaat, werkt de automatische witbalansregeling niet normaal met andere lichtbronnen. 10 000K 9 000K 8 000K 7 000K 6 000K 5 000K 1) 5) 6) 2) 3) 4) automatische witbalansregeling valt, gebruikt u de handmatige witbalansregeling. Witbalansregeling De witbalansregeling bepaalt de kleur van wit onder verschillende lichtbronnen. Door de kleur van wit in zonlicht en in het licht van een tl-lamp te herkennen, kan het toestel de balans van de andere kleuren regelen. De kleur wit is de referentie voor alle kleuren; door de referentiekleur wit te herkennen, kan dit toestel beelden met een natuurlijke kleur opnemen. Autofocus De lens gaat automatisch naar voor of achter om scherp te stellen op het onderwerp. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING PANASONIC SD-253

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding PANASONIC SD-253 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag