Gebruiksaanwijzing PANASONIC SD-207 & SD 207,MV

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing PANASONIC SD-207 & SD 207,MV. Wij hopen dat dit PANASONIC SD-207 & SD 207,MV handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing PANASONIC SD-207 & SD 207,MV te teleladen.


PANASONIC SD-207 & SD 207,MV : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (2812 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding PANASONIC SD-207 & SD 207,MV

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Leest U deze gebruiksaanwijzing eerst geheel door, voordat U het toestel in gebruik neemt. Neem uit veiligheidsoverwegingen en voor het beste resultaat deze handleiding aandachtig door. InstaIlatie van de broodbakautomaat BELANGRIJK: DIT TOESTEL DIENT IN HET BELANG VAN UW EIGEN VEILIGHEID TE WORDEN AANGESLOTEN OP EEN GEAARD STOPCONTACT Indien uw stopcontact niet geaard is, is het de persoonlijke verantwoordeIijkheid van de gebruiker om het te laten vervangen door een geaard stopcontact van 230V/50Hz (230-240V 50Hz voor het Verenigd Koninkrijk) De broodbakautomaat dient te worden aangesloten aan een bij minimum 10 ampère beveiligde elektrische kring. Plaats het niet op een wankel oppervlak of op een stuk stof (tafelkleed, tapijt, . [. . . ] ) - 38 - Nederlands Gebruiksaanwijzing 1 2 3 4 5 6 Nederlands Handelingen Verwijder de bakvorm als volgt uit de broodbakmachine: Pak het handvat vast en draai de bakvorm een klein stukje linksom en trek het omhoog, uit de broodbakmachine. Vergewis u ervan dat het kneedmes en de houder voor het kneedmes vrij zijn van broodkruimels. Opmerkingen Het kneedmes moet los op de kneedmesas liggen en een beetje vrije slag hebben. De beste resultaten worden verkregen in het geval u de gist het eerst in de bakvorm doet, zodat dit onder alle andere ingrediënten ligt. Rozijnen) later in de bakvorm doen, nadat het alarm is afgegaan, om te voorkomen dat deze kapot worden geslagen door het kneedmes (zie handeling 10). Let erop dat de bakvorm goed op de bodem van de broodbakmachine staat. In het geval de bakvorm niet goed in broodbakmachine wordt geplaatst, zal het deeg niet goed worden gekneed. Plaats de broodbakmachine op een plaats waar het niet vanaf kan vallen in het geval de broodbakmachine beweegt tijdens het kneden. In het geval u BASIC (BASIS) kiest, is het niet noodzakelijk op de MENU toets te drukken. L M S MENU SELECT TEMP REST RAISIN BAKE DOUGH RAPID ALERT SANDWICH BASIC WHOLE WHEAT MULTIGRAIN FRENCH PIZZA BAKE ONLY L M S SELECT MENU In het geval u BAKE (BAKKEN) kiest, is het niet noodzakelijk op de SELECT (KIEZEN) toets te drukken. Het is mogelijk dat u een klikgeluid hoort tijdens de werking van de broodbakmachine. Voor verdere informatie betreffende het berusten, kneden, rijzen en bakken, zie bladzijde 36. De benodigde tijd voor het berusten, kneden, rijzen en bakken zal variëren afhankelijk van factoren als spanningsvariatie en kamertemperatuur. Tijdens het berusten wordt de temperatuur van de bakvorm en de ingrediënten vereffend. Nadat het berusten klaar is, zal vervolgens het kneden en het rijzen van het deeg beginnen, en tenslotte het bakken van het brood. De resterende tijd totdat het brood klaar is wordt op de display aangegeven in uren en minuten. 10 Alleen voor RAISIN Tijdens de laatste fase van het kneden*, *42–72 minuten voor BASIC (BASIS) (ROZIJN) functies zal de alarmtoon achtmaal klinken, RAISIN en 72–102 minuten voor WHOLE WHEAT (VOLKOREN) nadat op de BEEP (ROZIJN ALARM) zal knipperen en DARK LIGHT START/STOP toets is gedrukt. 15 Nadat u klaar bent met het gebruiken van de broodbakmachine, trekt u de stekker uit het stopcontact. Laat de broodbakmachine minstens 1 uur afkoelen alvorens deze weer te gebruiken. --- 41 --- Gebruiken van de timer (alleen BAKE (BAKKEN) functie) Voer dezelfde stappen uit als op bladzijden 40 tot en met 41, behalve stap 9. Handelingen Opmerkingen Zie bladzijde 38 voor verdere informatie betreffende de timertoetsen. TIMER 12 9:00 uur ‘s avonds begintijd 9 6 3 ( 9 uur en 30 minuten) 6:30 ‘s morgens eindtijd Voorbeeld: In het geval de huidige tijd 9:00 uur ‘s avonds is en u wilt dat het brood de volgende ochtend om 6:00 uur klaar is, stelt u de timer in op “9:30 ” (9 uur en 30 minuten), zijnde 9:30 het tijdsverschil tussen de huidige (begin) tijd en de gewenste eindtijd. [. . . ] Houder voor het kneedmes Outlet Houdereenheid voor het kneedmes (Onderdeel nº ADA29A115) Technische gegevens Stroomtoevoer Stroomverbruik Inhoud Timer Bescherming Afmetingen (h X b X d) Gewicht Toebehoren - 45 - 230 V (230–240 V voor het Verenigd Koninkrijk), wisselstroom 50 Hz 550 W max. Maatbeker, maatlepeltje Aanduidingen op het display bij ongewone situaties Situatie TEMP REST RAISIN BAKE DOUGH RAPID ALERT SANDWICH Reden/Oorzaak De broodbakmachine is te heet (heter dan 40ºC). Dit kan zich voordoen bij ononderbroken gebruik, U moet de broodbakmachine laten afkoelen alvorens deze weer te gebruiken. de stroomvoorziening werd onderbroken gedurende 10 minuten of korter. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING PANASONIC SD-207 & SD 207,MV

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding PANASONIC SD-207 & SD 207,MV zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag