Gebruiksaanwijzing PANASONIC SD-200

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing PANASONIC SD-200. Wij hopen dat dit PANASONIC SD-200 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing PANASONIC SD-200 te teleladen.


PANASONIC SD-200 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (15859 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   PANASONIC SD-200 (2371 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding PANASONIC SD-200

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Zorg ervoor dat de wandcontactdoos zich direct bij de camera bevindt en gemakkelijk bereikbaar is. Trek het netsnoer uit de contactdoos om het toestel compleet los te koppelen van de netvoeding. Waarschuwing Brand-, explosie- en verbrandingsgevaar. Haal de batterij niet uit elkaar, verhit haar niet tot boven de 60 xC en veras haar niet. EMC ElektroMagnetische Compatibiliteit Dit symbool (CE) bevindt zich op de kenplaat. Als u een losse, algemeen verkrijgbare kabel gebruikt, let er dan op dat deze maximaal 3 meter lang is. [. . . ] Toets Intelligent auto/Handmatige werking [iA/MANUAL] (l 21) 3 Optische-beeldstabilisatieknop [ , O. I. S. ] (l 25) 4 Power-toets [ ] (l 17) 5 Wis-toets [ ] (l 28) 6 Lange opname-toets [LONG REC. ] 7 Audio-video-uitgang [A/V] (l 30) Gebruik de AV-kabel (alleen de meegeleverde kabel). 8 USB-aansluiting [ ] 9 Toegangslampje [ACCESS] (l 16) 10 SD-kaartgleuf (l 16) 11 SD-kaartdeksel [SD CARD] (l 16) 2 8 VQT2L20 (DUT) 12 12 Lensdop 13 Lens 14 Open/dicht-hendel voor lensdop Voor bescherming van de lens, de lensdop buiten gebruik sluiten. Verschuif de open/dicht-schakelaar voor de lensbescherming. 13 14 15 15 Microfoon (ingebouwd, stereo) 16 AF/AE-toets [AF/AE] 17 Joystick Met de joystick kunt u de opnamefuncties en weergavehandelingen selecteren en kunt u het menuscherm bedienen. Beweeg de joystick omhoog, omlaag, naar links of naar rechts om een instelling of een scène te selecteren en druk vervolgens op de joystick om deze in te voeren. 16 17 18 19 20 21 1 Selecteren door de joystick omhoog, omlaag, naar links of naar rechts te bewegen. Bedieningen op het menuscherm (l 19) De opnamefuncties selecteren Handmatig aanpassen Weergavehandelingen (l 26, 27) 18 Mode-schakelaar (l 18) 19 Knop opname starten/stoppen (l 22) 20 Menu-knop [MENU] (l 19) 21 Accuhouder (l 11) (DUT) VQT2L20 9 25 26 22 23 24 27 28 22 Photoshot-knop [ ] (l 23) 23 Tijdens opnemen: Zoomhendel [W/T] (l 24) Tijdens afspelen: Miniatuuroverzichtknop [ / ]/ Volumeknop [sVOLr] 24 Luidspreker 25 Statuslampje (l 17) 26 HDD-toegangslampje [ACCESS HDD] (SDR-H85) (l 5) 27 DC-ingang [DC IN] (l 12) Gebruik geen andere netadapters dan de meegeleverde. 28 Gripriem Pas de lengte van de riem en de plaats van het kussen aan. 1 Draai de riem om. 29 Hendel voor accu-ontgrendeling [BATTERY] (l 11) 30 Statiefhouder 29 30 10 VQT2L20 (DUT) Voorbereidingen Instellingen 1 Voeding Accu's die geschikt zijn voor dit toestel SDR-S50 / SDR-T50 De accu die gebruikt kan worden met dit toestel is VW-VBL090/VW-VBK180/VW-VBK360. SDR-H85 De accu die gebruikt kan worden met dit toestel is VW-VBK180/VW-VBK360. SDR-H85 Dit toestel heeft een functie waarmee beoordeeld wordt of de accu veilig gebruikt kan worden en alleen speciale accu's (VW-VBK180/VW-VBK360) ondersteunen deze functie. Alleen de originele accu's van Panasonic en accu's van andere bedrijven die door Panasonic gecertificeerd zijn, kunnen gebruikt worden (Alleen accu's die deze functie ondersteunen kunnen gebruikt worden). Panasonic kan alleen de kwaliteit, de prestaties of de veiligheid van originele Panasonic accu's garanderen en niet die van andere bedrijven. Het blijkt dat in sommige markten namaakaccu's te koop zijn die sterk lijken op het originele product. Sommige van deze accu's zijn niet afdoende beveiligd met ingebouwde veiligheidsfuncties om te voldoen aan de vereisten van de geldende veiligheidsnormen. Indien u een netadapter van een andere fabrikant gebruikt, wordt het resterend accuvermogen niet weergegeven. 14 VQT2L20 (DUT) Voorbereidingen Instellingen 2 Opnemen op een kaart Het toestel kan foto's of films op een SD-kaart, een intern geheugen of een HDD opnemen. Dit toestel (dat compatibel is met SDXC) is compatibel met SD-geheugenkaarten, SDHCgeheugenkaarten en SDXC-geheugenkaarten. Bij het gebruik van een SDHCgeheugenkaart/SDXC-geheugenkaart met andere apparatuur, moet gecontroleerd worden of die apparatuur compatibel is met deze geheugenkaarten. Kaarten die geschikt zijn voor dit toestel Gebruik SD-kaarten die in overeenstemming zijn met Class 2 of hoger, van SD Speed Class Rating* voor het opnemen van video's. Kaarttype Capaciteit 8 MB/16 MB SDgeheugen kaart Video's opnemen Kan niet worden gebruikt. De opname kan plotseling stoppen tijdens het opnemen van video's afhankelijk van de SD-kaart die u gebruikt. Foto's nemen 32 MB/64 MB/ 128 MB/256 MB 512 MB/1 GB/2 GB SDHCgeheugen kaart SDXCgeheugen kaart 4 GB/6 GB/8 GB/ 12 GB/16 GB/24 GB/ 32 GB 48 GB/64 GB Kan worden gebruikt. Kan gebruikt worden. * De SD Speed Class Rating is de snelheidsnorm voor opeenvolgende schrijfsessies. Gaat u de laatste informatie over SD-geheugenkaarten/SDHC-geheugenkaarten/SDXCgeheugenkaarten die gebruikt kunnen worden voor het opnemen van video's na op de volgende website. http://panasonic. jp/support/global/cs/e_cam (Deze website is alleen in het Engels. ) Geheugenkaarten van 4 GB of meer, die geen SDHC-logo hebben, of van 48 GB of meer, die geen SDXC-logo hebben, zijn niet gebaseerd op de specificaties van SD-geheugenkaarten. Wanneer de schrijfbeveiligingsschakelaar A op een SD-kaart vergrendeld is, zal het niet mogelijk zijn om op deze kaart op te nemen, iets te wissen of te bewerken. Houd de geheugenkaart buiten het bereik van kinderen; anders zouden zij hem kunnen inslikken. 64 15 (DUT) VQT2L20 Een SD-kaart plaatsen/verwijderen Wanneer een andere SD-kaart dan die van Panasonic gebruikt wordt, of één die eerder in andere apparatuur gebruikt werd, moet de SD-kaart geformatteerd worden wanneer hij voor het eerst in dit toestel gebruikt wordt (l 29). Wanneer de SD-kaart geformatteerd wordt, zullen alle opgenomen gegevens gewist worden. Zijn de gegevens eenmaal gewist, dan kunnen ze niet teruggewonnen worden. [. . . ] Diavoorstelling (foto's op nummervolgorde bekijken) starten/onderbreken. Stopt het afspelen en geeft de miniaturen weer. (DUT) VQT2L20 27 Afspelen Bewerken 1 . Scènes/foto's verwijderen Gewiste scènes/foto's kunnen niet worden hersteld, dus moet u goed controleren welke inhoud u wilt wissen alvorens verder te gaan. ¬ Zet de functie op Verwijderen door de afgespeelde beelden te controleren Druk op terwijl u scènes of foto's die u wilt verwijderen afspeelt of bekijkt. Meerdere scènes/foto's vanaf het miniatuuroverzicht verwijderen 1 2 Druk op als het miniatuuroverzicht wordt weergegeven. Selecteer [KIES] of [ALLE SCÈN. ] en druk op de joystick. Selecteer de scène/foto die gewist moet worden en druk vervolgens op de joystick. Een scène of foto zal geselecteerd worden en zal weergegeven worden. Druk opnieuw op het midden van de joystick om de selectie ongedaan te maken. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING PANASONIC SD-200

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding PANASONIC SD-200 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag