Gebruiksaanwijzing PANASONIC SC-ST1

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing PANASONIC SC-ST1. Wij hopen dat dit PANASONIC SC-ST1 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing PANASONIC SC-ST1 te teleladen.


PANASONIC SC-ST1 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (8173 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   PANASONIC SC-ST1 (1682 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding PANASONIC SC-ST1

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Door niet bevoegde personen kan resulteren in een elektrische schok of beschadiging van het apparaat. Voor een lange levensduur verdient het aanbeveling de stekker uit het stopcontact te trekken wanneer u het apparaat langere tijd niet denkt te gebruiken. Controleer zorgvuldig de stroomvoorziening wanneer u het apparaat op een boot of andere plaats wilt gebruiken waar wellicht gelijkstroom is. Verkeerde aansluiting of beschadiging van het netsnoer kan resulteren in brand of in een elektrische schok. [. . . ] Trek niet aan het snoer, buig het niet te sterk en zet er geen zware voorwerpen op. Pak altijd de stekker vast wanneer u het netsnoer wilt losmaken uit het stopcontact. Trek niet aan het snoer, want dit kan resulteren in een elektrische schok. Pak de stekker nooit met natte handen vast, anders kunt u een elektrische schok krijgen. Mocht het toch gebeuren, trek dan onmiddellijk de stekker uit het stopcontact en neem contact op met uw dealer. Deze sprays bevatten gassen die kunnen ontvlammen wanneer zij in de buurt van het apparaat worden gebruikt. NEDERLANDS Gelieve te controleren of de volgende accessoires zijn meegeleverd. Verwijder het isolatievel voordat u de afstandsbediening voor de eerste keer gebruikt. Vervang de batterij van de afstandsbediening wanneer de afstandsbediening niet meer werkt of wanneer het bereik lijkt af te nemen. Trekken 1 Duw met behulp van een voorwerp de vergrendeling omlaag zodat deze loskomt. De SURROUND-indicator op de toets van het hoofdtoestel licht op wanneer de surround-functie wordt geactiveerd. De BASS-indicator (lage tonen) op de toets van het hoofdtoestel licht op wanneer de bas-functie wordt geactiveerd. Ingedrukt houden als u in voorwaartse of achterwaartse richting wilt zoeken naar de track van uw keuze. NEDERLANDS Wanneer de iPod of iPhone is aangesloten op het hoofdtoestel, kunt u met behulp van de USB-aansluiting gegevens overzetten van de PC. Controleer dat de iPod of iPhone niet op het hoofdtoestel is aangesloten. Controleer dat de andere apparatuur volledig is geïnstalleerd en het volume is uitgeschakeld voordat u de aansluiting op het hoofdtoestel tot stand brengt. Zorg ervoor dat niet ook andere Panasonic-apparaten worden bediend U kunt dit apparaat bedienen door een andere stand te gebruiken. Het hoofdapparaat en de afstandsbediening moeten op dezelfde modus ingesteld zijn. Is het belangrijk dat de procedure voor de veilige loskoppeling van hardware van de PC is uitgevoerd. Op sommige computersystemen kunnen zich problemen voordoen met het opnemen en bedienen. [. . . ] Is het belangrijk dat de procedure voor de veilige loskoppeling van hardware van de PC is uitgevoerd. Op sommige computersystemen kunnen zich problemen voordoen met het opnemen en bedienen. Panasonic en Panasonic-dealers kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor eventueel verlies van gegevens of directe of indirecte schade behalve in het geval van opzettelijke en grove nalatigheid. U kunt terugkeren naar de standaardstand door de hierboven vermelde stappen te herhalen. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING PANASONIC SC-ST1

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding PANASONIC SC-ST1 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag