Gebruiksaanwijzing PANASONIC SC-PT350W

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing PANASONIC SC-PT350W. Wij hopen dat dit PANASONIC SC-PT350W handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing PANASONIC SC-PT350W te teleladen.


PANASONIC SC-PT350W : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (8548 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   PANASONIC SC-PT350W (8696 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding PANASONIC SC-PT350W

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Gelieve deze gebruiksaanwijzing volledig door te lezen alvorens dit product aan te sluiten, te bedienen of af te stellen. Uw apparaat zal er misschien niet hetzelfde eruitzien als geillustreerd. Regionummer/Regionsnummer/ Regionsnummer Deze speler kan DVD-video's met labels die de regiocode "2" of "ALL" bevatten, weergeven. Gelieve deze gebruiksaanwijzing aandachtig door te lezen voor een optimale prestatie en een veilig gebruik van het systeem. [. . . ] Betreffende DivX-inhoud die slechts een bepaald aantal keren kan worden weergegeven Bepaalde DivX VOD-inhoud kan slechts een bepaald aantal keren worden weergegeven. Wanneer u deze inhoud weergeeft, wordt het resterende aantal keren weergegeven. U kunt deze inhoud niet weergeven wanneer het resterende aantal keren nul is. Het aantal resterende keren wordt met één verlaagd als ­ u drukt op [ ] of drukt op [­SETUP] en houdt deze ingedrukt. En bij ander inhoud of [1, ¡] (langzaam/zoeken) aan het begin van de inhoud die wordt weergegeven. Op dit apparaat kunt u ondertitelteksten weergeven, die op de DivX video-CD opgenomen zijn. Er bestaat geen samenhang tussen deze functie en de ondertitels, die in de DivX-standaardspecificaties genoemd zijn en ze heeft geen duidelijke standaard. Navenant de methodes, die gebruikt werden, het bestand te creëren, is het mogelijk, dat de volgende functies niet werken. Types ondertiteltekst, die weergegeven kunnen worden Ondertiteltekst, die aan de volgende voorwaarden voldoet, kan op dit toestel weergegeven worden: · Het DivX-videobestand en het ondertiteltekst-bestand zijn in dezelfde map en de bestandsnamen zijn dezelfde, behalve voor de bestandsextensies. Indien dezelfde map meer dan één ondertiteltekst bevat, worden deze weergegeven in de volgende volgorde en prioriteit: ". Druk, tijdens de weergave, op [FUNCTIONS] en daarna op [5, ] om "Subtitle" te kiezen. DivX-videobestanden, die niet "Text" aanduiden, bevatten geen ondertiteltekst. Druk op [2, 3], om "On" te kiezen en druk daarna op [ENTER]. Indien de ondertiteltekst niet juist weergegeven wordt, moet u proberen de taalinstellingen te veranderen (\ zie hier onder). In de volgende situaties kunnen de ondertitels niet weergegeven worden, zoals ze opgenomen werden. Afhankelijk van de methodes, die gebruikt werden om het bestand te creëren of van de toestand van de opname, kan het verder mogelijk zijn, dat de ondertitels slechts gedeeltelijk of zelfs helemaal niet weergegeven kunnen worden. Indien de bestandsnaam van het DivX-videobestand niet juist op het videomenu wordt weergegeven (de bestandsnaam is als "_" te zien), is het mogelijk, dat de ondertiteltekst niet juist weergegeven wordt. De ondertiteltekst kan niet weergegeven worden, wanneer een zoekproces, Time Slip en zulke functies uitgevoerd worden · De ondertiteltekst kan niet weergegeven worden, wanneer het beeldschermmenu, het navigatiemenu of andere zulke menuschermen weergegeven worden. Druk op [5, ], om "Disc" te kiezen en druk daarna op [ENTER]. Druk op [5, ], om "Subtitle Text (DivX)" te kiezen en druk daarna op [ENTER]. Druk op [5, ], om "Latin1", "Latin2", "Cyrillic" of "Turkish" te kiezen en druk daarna op [ENTER]. Nadat u de DivX VOD-inhoud de eerste keer hebt weergegeven, wordt een andere registratiecode afgebeeld in "DivX Registration". [. . . ] HDMI (High-Definition Multimedia Interface) HDMI is een volgende generatie digitale interface voor electronisch producten voor consumenten. In tegenstelling tot conventionele verbindingen verstuurt het niet samengeperste digitale video en audio signalen via een enkele kabel. Om te genieten van hoge-definitie video is een hoge-definitie verenigbare televisie vereist. I/P/B MPEG 2, de videocompressie-standaard die wordt gebruikt voor DVD-video, codeert de beelden door gebruik te maken van de volgende 3 beeldtypes. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING PANASONIC SC-PT350W

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding PANASONIC SC-PT350W zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag