Gebruiksaanwijzing PANASONIC SC-PT160

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing PANASONIC SC-PT160. Wij hopen dat dit PANASONIC SC-PT160 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing PANASONIC SC-PT160 te teleladen.


PANASONIC SC-PT160 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (6350 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   PANASONIC SC-PT160 (2515 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding PANASONIC SC-PT160

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Gelieve deze gebruiksaanwijzing volledig door te lezen alvorens dit product aan te sluiten, te bedienen of af te stellen. Uw apparaat zal er misschien niet hetzelfde eruitzien als geillustreerd. Regionummer/Regionsnummer/ Regionsnummer Deze speler kan DVD-video's met labels die de regiocode "2" of "ALL" bevatten, weergeven. Gelieve deze gebruiksaanwijzing aandachtig door te lezen voor een optimale prestatie en een veilig gebruik van het systeem. [. . . ] Nadat u de DivX VOD-inhoud de eerste keer hebt weergegeven, wordt een andere registratiecode afgebeeld in "REGISTRATION (DIVX)". Als u deze registratiecode gebruikt om DivX VOD-inhoud aan te schaffen, en vervolgens de inhoud weergeeft op dit apparaat, zult u daarna geen inhoud meer kunnen weergeven die u hebt aangeschaft met de voorgaande registratiecode. Als u DivX VOD-inhoud aanschaft met een andere registratiecode dan die van dit apparaat, zult u deze inhoud niet op dit apparaat kunnen weergeven. Druk op [5, ], om "DISC" te kiezen en druk daarna op [ENTER]. Druk op [5, ], om "SUBTITLE TEXT" te kiezen en druk daarna op [ENTER]. Druk op [5, ], om "LATIN1", "LATIN2", "CYRILLIC" of "LATIN5" te kiezen en druk daarna op [ENTER]. Types ondertiteltekst, die weergegeven kunnen worden Ondertiteltekst, die aan de volgende voorwaarden voldoet, kan op dit toestel weergegeven worden: · Het DivX-videobestand en het ondertiteltekst-bestand zijn in dezelfde map en de bestandsnamen zijn dezelfde, behalve voor de bestandsextensies. Indien dezelfde map meer dan één ondertiteltekst bevat, worden deze weergegeven in de volgende volgorde en prioriteit: ". 7 DivX-inhoud die slechts een bepaald aantal keren kan worden weergegeven Bepaalde DivX VOD-inhoud kan slechts een bepaald aantal keren worden weergegeven. Wanneer u deze inhoud weergeeft, wordt het resterende aantal keren weergegeven. U kunt deze inhoud niet weergeven wanneer het resterende aantal keren nul is. Wordt het aantal resterende keren met één verlaagd als ­ u drukt op [ ] of drukt op [­SETUP] en houdt deze ingedrukt. In de volgende situaties kunnen de ondertitels niet weergegeven worden, zoals ze opgenomen werden. Afhankelijk van de methodes, die gebruikt werden om het bestand te creëren of van de toestand van de opname, kan het verder mogelijk zijn, dat de ondertitels slechts gedeeltelijk of zelfs helemaal niet weergegeven kunnen worden. Indien de bestandsnaam van het DivX-videobestand niet juist op het videomenu wordt weergegeven (de bestandsnaam is als "" te zien), is het mogelijk, dat de ondertiteltekst niet juist weergegeven wordt. De ondertiteltekst kan niet weergegeven worden, wanneer het zoekproces wordt uitgevoerd of waneer QUICK OSD getoond wordt. Tips voor het maken van gegevensschijven Als er meer dan acht groepen zijn, de achtste groep voorwaarts zal worden weergegeven op een verticale lijn in het menuscherm. Dit apparaat kan geen bestanden weergeven, die zijn opgenomen met behulp van "packet write" (pakketschrijven). De schijven moeten voldoen aan ISO9660 niveau 1 of 2 (uitgebreide formaten uitgezonderd). Dit apparaat ondersteunt multisessie, maar als er veel sessies zijn duurt het langer voordat de weergave begint. Met dit apparaat kunt u MPEG4 -gegevens [die voldoen aan de SD VIDEO-specificaties (ASF-standaard)/MPEG4 (Simple Profile)-videosysteem/G. 726-audiosysteem] weergeven die zijn opgenomen met SD-multicamera's of DVD-video-recorders van Panasonic. [. . . ] Wanneer u een bewegend beeld pauzeert, verschijnt er een stilstaand beeld. Een "frame" stilstaand beeld bestaat uit twee alternerende velden zodat het beeld ietwat wazig is, maar de algemene beeldkwaliteit is voortreffelijk. Een "field" stilstaand beeld is niet wazig, maar de beeldkwaliteit is minder goed omdat het slechts de helft van de informatie van een "frame" stilstaand beeld bevat. I/P/B MPEG 2, de videocompressie-standaard die wordt gebruikt voor DVD-video, codeert de beelden door gebruik te maken van de volgende 3 beeldtypes. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING PANASONIC SC-PT160

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding PANASONIC SC-PT160 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag