Gebruiksaanwijzing PANASONIC SC-PMX9

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing PANASONIC SC-PMX9. Wij hopen dat dit PANASONIC SC-PMX9 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing PANASONIC SC-PMX9 te teleladen.


PANASONIC SC-PMX9 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (3294 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   PANASONIC SC-PMX9 (2706 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding PANASONIC SC-PMX9

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Om dit apparaat volledig los te koppelen van het elektriciteitsnet, trekt u de stekker van het netsnoer uit het stopcontact. Tijdens het gebruik is dit product vatbaar voor radiostoring veroorzaakt door een mobiele telefoon. Wanneer dergelijke storing optreedt, moet u dit product en de mobiele telefoon verder van elkaar vandaan gebruiken. Binnenin het apparaat Informatie voor gebruikers betreffende het verzamelen en verwijderen van oude uitrustingen en lege batterijen Deze symbolen op de producten, verpakkingen, en/of begeleidende documenten betekenen dat gebruikte elektrische en elektronische producten en batterijen niet met het algemene huishoudelijke afval gemengd mogen worden. [. . . ] Het kan zijn dat het apparaat sommige CD-R/RW's niet kan afspelen, omdat de kwaliteit van de opnames te slecht is. Gebruik geen CD's waarbij de labels of stickers los kunnen laten of labels en stickers met veel plakmiddel. Haal de batterijen niet uit elkaar en veroorzaak geen kortsluiting tussen de polen. Laat de batterij(en) niet gedurende lange tijd achter in een auto die in de zon staat en waarvan de portieren en ramen gesloten zijn. Verkeerd gebruik van batterijen in de afstandsbediening kan elektrolytlekkage veroorzaken, wat een brand kan veroorzaken. Verwijder de batterijen indien u de afstandsbediening voor langere tijd niet gaat gebruiken. Bestanden worden gelezen als nummers en mappen worden gelezen als albums. Discs dienen conform te zijn met ISO9660 niveau 1 of 2 (behalve voor uitgebreide formaten). Om de bestanden in de gewenste volgorde af te spelen, voeg drie cijfers toe aan de map en de bestandsnamen, in de volgorde waarin u deze wilt afspelen. weergavebeperkingen voor MP3 · Indien u MP3 hebt opgenomen op dezelfde schijf als CD-DA, kan alleen het format, opgenomen in de eerste sessie, worden afgespeeld. Sommige MP3 kunnen mogelijk niet worden afgespeeld als resultaat van de conditie van de disc of van de opname. U kunt een programma of ander andere geselecteerde afspeelmodus herhaaldelijk laten afspelen. "OFF REPEAT" wordt weergegeven en " " wordt gewist. Druk in de stopmodus eenmaal op [5/, ALBUM] en vervolgens op de numerieke toetsen. Zorg er voor dat "PGM" wordt weergegeven en druk aansluitend op [4/1] of [¡/¢]. Als u tijdens het programmeren wilt controleren, druk dan twee keer op [PROGRAM] nadat "PGM" is verschenen, en aansluitend op [4/1] of [¡/¢]. Annuleer programmamodus Programma opnieuw afspelen Programmainhoud controleren Een disc wordt in willekeurige volgorde afgespeeld. U kunt de informatie van de huidige track bekijken in het displaypaneel. Druk herhaaldelijk op [DISPLAY] tijdens het afspelen of in de pauzestand. Automatische afstemming Druk op [4/1] of [¡/¢] en houd deze even ingedrukt tot de frequentie snel begint te veranderen. De automatische afstemming begint dan en stopt zodra een zender is gevonden. De automatische afstemming werkt mogelijkerwijs niet, als er veel storing is. [. . . ] Druk op [CLOCK/TIMER] om het instellen van de tijd te beëindigen. Voorbereiding Voordat u het USB-apparaat met massageheugen aan het toestel aansluit, moet u ervoor zorgen, dat u een back-up maakt van de gegevens die hierin opgeslagen zijn. Een draagbare audio-installatie gebruiken Schakel de equalizer functie (als er een is) van de draagbare radioinstallatie uit voordat u het apparaat op de muziekpoort MUSIC P. USBgeautoriseerd apparaat (niet bijgeleverd) U kunt het ingangsniveau van het geluid van uw draagbare audioinstallatie selecteren. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING PANASONIC SC-PMX9

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding PANASONIC SC-PMX9 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag