Gebruiksaanwijzing PANASONIC SC-PMX3

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing PANASONIC SC-PMX3. Wij hopen dat dit PANASONIC SC-PMX3 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing PANASONIC SC-PMX3 te teleladen.


PANASONIC SC-PMX3 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1298 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   PANASONIC SC-PMX3 (1334 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding PANASONIC SC-PMX3

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Gebruiksaanwijzing Betjeningsvejledning Bruksanvisning Gelieve deze gebruiksaanwijzing volledig door te lezen alvorens dit product aan te sluiten, te bedienen of af te stellen. Læs venligst hele denne betjeningsvejieding, før du tilslutter, betjener eller indstiller dette apparat. Läs denna bruksanvisning helt innan du ansluter, använder eller justerar denna produkt. Spara denna bruksanvisning. CD Stereo Systeem CD-stereoanlæg CD-stereoanläggning Model No. SC-PMX3 MEEGELEVERDE ACCESSOIRES MEDFØLGENDE TILBEHØR MEDFÖ MEDFÖLJANDE TILLBEHÖR TILLBEHÖ Gelieve te controleren of de volgende accessoires zijn meegeleverd. [. . . ] Druk op [DISPLAY] om het: Opmerking · De afspeel- en de sleeptimer kunnen tegelijkertijd worden gebruikt. Zorg ervoor dat de timerinstellingen elkaar niet overlappen. Zendernaam (PS) Programmatype (PTY) Frequentiedisplay De afspeel- opnametimer gebruiken U kunt de timer instellen om u op een vast ingesteld tijdstip te laten wekken (afspeeltimer) of om van de radio of een muziek poort bron op te nemen (opnametimer). Timer Afspeeltimer Handeling Bereidt de muziekbron, waarnaar u wenst te luisteren, voor; schijf, radio, USB, bron aan de optionele poort of aan de muziekpoort en stel het volume in. RQTV0270 RDS-displays zullen soms niet verschijnen als de ontvangst slecht is. Programmatype-displays NEWS AFFAIRS INFO SPORT EDUCATE DRAMA CULTURE SCIENCE VARIED POP M ROCK M M-O-R- M LIGHT M CLASSICS OTHER M WEATHER FINANCE CHILDREN SOCIAL A RELIGION PHONE IN TRAVEL LEISURE JAZZ COUNTRY NATIONAL OLDIES FOLK M DOCUMENT TEST ALARM Opnametimer Sluit het USB-apparaat aan en stem de radiozender af ( pagina 8) of kies de muziekpoortbron ( pagina 15). M-O-R- M = "Middle-of-the-road music" (populaire muziek) 9 (Wordt voortgezet op de volgende bladzijde) 9 LANG - 5 LANG - 4 De resterende tijd veranderen Druk op [SLEEP] om de tijd te weer te geven en druk nogmaals op [SLEEP] om de gewenste tijd te selecteren. SVENSKA Met behulp van deze functie kunt u er voor zorgen dat het apparaat aan de hand van een vooraf ingestelde tijd automatisch wordt uitgeschakeld. DANSK Binnen 8 seconden, druk op [4/ ] of [4/ ] om de huidige tijd in te stellen. NEDERLANDS De timer gebruiken (vervolg) Gebruik van geluidseffecten Geluidseffecten selecteren U kunt de geluidseffecten veranderen door het selecteren van een van de voorkeurinstellingen van de equalizer (Preset EQ) of door de hoge of lage tonen aan te passen. 1 NEDERLANDS Druk herhaaldelijk op [CLOCK/TIMER] om uw gewenste tijd te selecteren. CLOCK ° PLAY ° REC Oorspronkelijk display 2 Druk binnen 10 seconden op [4/ ] of [¢/ ] om de begintijd in te stellen. Begintijd Voorkeurinstellingen equalizer (Preset EQ) Druk herhaaldelijk op [PRESET EQ] om de gewenste instelling te selecteren. Instelling HEAVY CLEAR Effect Rock wordt krachtiger weergegeven Hogere frequenties klinken helderder Voor achtergrond muziek Vocalen klinken levendiger Geen effect Indicatielampje afspeeltimer Indicatielampje opnametimer SOFT VOCAL EQ-OFF 3 4 Druk op [CLOCK/TIMER] om de invoer te bevestigen. Eindtijd RQTV0270 KSNAD KSNAD AKSNEVS AKSNEVS 4 - GNAL 4 - GNAL 5 - GNAL 5 - GNAL Lage of hoge tonen Met behulp hiervan kunt meer genieten van de lage of hoge tonen. 1 De timer inschakelen Druk herhaaldelijk op [BASS/TREBLE] om de gewenste instelling te selecteren. Instelling BASS TREBLE Effect Voor lagere tonen Voor hogere tonen 5 Druk op [°PLAY/REC] om de gewenste timer in te schakelen. ° PLAY ° REC 2 Druk op [5/, ALBUM] om het niveau in te stellen. geen display (uit) 6 Druk op [y/l] om het apparaat uit te schakelen. 1) Druk op [°PLAY/REC] om het indicatielampje van de timer op het display uit te schakelen. Druk meerdere keren op [CLOCK/ TIMER] om de optie °PLAY of °REC te selecteren. Druk op [°PLAY/REC] om het indicatielampje van de timer op het display uit te schakelen. OF Om de hoge en lage tonen in te stellen met het gebruik van de hoofdunit. Draai [BASS] of [TREBLE] om geluidsniveau te regelen. Opmerking Naar De instellingen veranderen Verander de bron of het volume Het toonniveau kan ingesteld worden tussen -4 tot +4. Genieten van de surround sound Met behulp van deze optie kunt u een natuurlijke breedte en diepte aan het stereogeluid toevoegen. Druk op [SURROUND] om " Om te annuleren " indicator Druk nogmaals op [SURROUND] om de " te laten verdwijnen. Opmerking Controleer de instellingen (als het apparaat is ingeschakeld of in de stand-bymodus staat) Annuleren Opmerking · De surround sound is minder waarneembaar als u via een hoofdtelefoon gaat luisteren. · Als de storing bij een stereo FM-ontvangst toeneemt, annuleer dan het surround sound effect. · De afspeeltimer en opnametimer kunnen samen gebruikt worden. · De verslagtijdopnemer zal 30 seconden vóór de vastgestelde tijd met het gedempte volume beginnen. · De speeltimer wordt gestart op de vooraf ingestelde tijd, waarbij het volume stapsgewijs wordt verhoogd tot het vooraf ingestelde niveau. · Wanneer de timer aan staat, schakelt het apparaat iedere dag in, op het ingestelde tijdstip. · Het apparaat moet wel in de stand-bymodus staan wil de timer werken. · Als u het apparaat uit en weer aan zet terwijl de timer werkt, wordt de ingestelde stoptijd niet geactiveerd. · Indien de MUSIC PORT of de OPTION­poort als bron gekozen is, schakelt, zodra de timer afloopt, het systeem in en activeert de MUSIC PORT of de OPTION-poort als bron. [. . . ] Ontkoppel het USB-apparaat en breng de aansluiting opnieuw tot stand ( pagina 11). U kunt ook het USB-apparaat formatteren en de nummers van uw keuze opnieuw opnemen en daarna het apparaat afspelen ( pagina 13). De USB host-functie van dit product werkt eventueel niet met bepaalde USB-apparaten. USB-apparaten met een geheugencapaciteit van meer dan 8 GB functioneren in bepaalde gevallen niet. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING PANASONIC SC-PMX3

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding PANASONIC SC-PMX3 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag