Gebruiksaanwijzing PANASONIC SC-PM9

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing PANASONIC SC-PM9. Wij hopen dat dit PANASONIC SC-PM9 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing PANASONIC SC-PM9 te teleladen.


PANASONIC SC-PM9 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (2731 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   PANASONIC SC-PM9 (2431 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding PANASONIC SC-PM9

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Gelieve deze gebruiksaanwijzing volledig door te lezen alvorens dit product aan te sluiten, te bedienen of af te stellen. Gelieve deze gebruiksaanwijzing aandachtig door te lezen voor een optimale prestatie en een veilig gebruik van het systeem. (RJA0019-2K) Gelieve te controleren of de volgende accessoires zijn meegeleverd. Plaats het apparaat op een horizontale ondergrond waar het niet blootgesteld staat aan direct zonlicht, hoge temperaturen, hoge vochtigheid of sterke trillingen. [. . . ] ) · CD's gebruiken met labels erop, die afgedrukt zijn op labelprinters. Als u 24 nummers geprogrammeerd heeft, kunt u dus geen andere muzieknummers meer programmeren. De inhoud van het programma controleren Controleer of " PGM " op het display wordt aangegeven en druk vervolgens op [4/REW/4] of [3/FF/¢]. 4 3 Telkens als u één van deze toetsen indrukt, verschijnt het muzieknummer en het programmanummer op het display. Muzieknummers aan het programma toevoegen Herhaal stap 3 in de stopstand. opmerkingen · Tijdens de geprogrammeerde afspeelmodus, kunt u alleen in het huidige afgespeelde nummer zoeken. Tijdens de geprogrammeerde afspeelmodus, kunt u de muzieknummers alleen overslaan in de geprogrammeerde volgorde. In het geheugen opslaan Wanneer het systeem niet op het stopcontact is aangesloten, blijft het programma ongeveer 2 weken in het geheugen opgeslagen. Dit apparaat kan MP3-bestanden die opgenomen zijn op een CD-R/RW afspelen. Bestanden worden gelezen als nummers en mappen worden gelezen als albums. MP3-bestanden maken, voor het afspelen op dit apparaat Disc-indeling Discs dienen conform te zijn met ISO9660 niveau 1 of 2 (behalve voor uitgebreide formaten). Om de bestanden in de gewenste volgorde af te spelen Voeg drie cijfers toe aan de map en de bestandsnamen, in de volgorde waarin u deze wilt afspelen. Wanneer zowel MP3 als CD-DA gegevens in een aantal sessies op de disc zijn opgenomen: · Als de eerste sessie MP3-opnamen bevat, speelt het apparaat de MP3-bestanden af die in deze sessie gemaakt zijn tot aan de sessie voor de eerste CD-DA-opnamen. Als de eerste sessie CD-DA opnamen bevat, speelt het apparaat alleen de opnamen van die sessie af. Tijdens de geprogrammeerde afspeelmodus, kunt u niet vooruit of achteruit zoeken in een nummer. MP3 kan soms niet worden afgespeeld door de slechte kwaliteit van de disc of de opname. Soms worden de opnamen niet afgespeeld in de volgorde waarin ze zijn opgenomen. Opmerking Tijdens de 1-ALBUM-modus, kunt u alleen in het huidige album nummers overslaan. Voor nummers die uit twee cijfers bestaan, dient u een keer op [h10] te drukken en vervolgens de twee cijfers in te voeren. Voor nummers die uit drie cijfers bestaan, dient u twee keer op [h10] te drukken en vervolgens de drie cijfers in te voeren. U kunt gemakkelijk het album vinden waarnaar u op zoek bent, door 10 seconden te luisteren naar het eerste nummer van ieder album van deze CD. (De INTRO-functie wordt geannuleerd, na het afspelen van het eerste nummer van het laatste album op de huidige CD. [. . . ] Tracksysteem 4 sporen, 2 kanalen Koppen Opname/weergave Permalloy-kop uit één stuk Wiskop Dubbele ferrietkop met opening Motor DC servomotor Opnamesysteem AC voorspanning 100 kHz Wissysteem AC wissen 100 kHz Bandsnelheid 4, 8 cm/s Totale frequentiekarakteristiek (+3dB, ­6dB) bij DECK OUT NORMAL (TYPE I) 35 Hz ­ 14 kHz Signaal/Ruisverhouding 47 dB (A-gewogen) Wow en flutter 0, 06 % (WRMS) Snelspoeltijd ca. Wanneer de buitenpanelen vuil zijn Gebruik nooit alcohol, verfverdunner of benzine voor het schoonmaken van de buitenpanelen. Alvorens een chemisch behandelde doek te gebruiken, dient u de bij de doek horende instructies zorgvuldig te lezen. Voor een helder en zuiver geluid Reinig regelmatig de koppen om een goede geluidskwaliteit van weergeven en opnemen te verzekeren. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING PANASONIC SC-PM9

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding PANASONIC SC-PM9 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag