Gebruiksaanwijzing PANASONIC SC-PM86D

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing PANASONIC SC-PM86D. Wij hopen dat dit PANASONIC SC-PM86D handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing PANASONIC SC-PM86D te teleladen.


PANASONIC SC-PM86D : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (5441 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   PANASONIC SC-PM86D (2346 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding PANASONIC SC-PM86D

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] 1 x Netsnoer 1 x Netledning 1 x nätsladd 1 x Afstandsbediening 1 x Fjernbetjening 1 x fjärrkontroll (N2QAYB000252) 2 x Batterijen voor de afstandsbediening 2 x Batterier til fjernbetjeningen 2 x batterier till fjärrkontrollen 1 x FM-binnenantenne 1 x FM-indendørsantenne 1 x FM-inomhusantenn 1 x AM-raamantenne 1 x AM-rammeantenne 1 x AM-ramantenn Gelieve deze gebruiksaanwijzing volledig door te lezen alvorens dit product aan te sluiten, te bedienen of af te stellen. De bedieningsfuncties in deze handleiding zijn hoofdzakelijk voor de afstandsbediening, maar u kunt de bediening ook op het hoofdtoestel uitvoeren, wanneer de bedieningstoetsen hetzelfde zijn. Uw apparaat zal er misschien niet hetzelfde uitzien als geïllustreerd. Regionummer/Regionsnummer/Regionsnummer Deze speler kan DVD-video's met labels die de regiocode "2" of "ALL" bevatten, weergeven. [. . . ] ( Binnen ongeveer 5 seconden ) Druk op [4, ] of [¢, ] om de tijd in te stellen. Druk op [CLOCK/TIMER] om het instellen van de tijd te beëindigen. De tijd weergeven Druk eenmaal op [CLOCK/TIMER] terwijl het apparaat is ingeschakeld of in de stand-by stand staat. Opmerking: Zet de klok regelmatig gelijk om de tijd nauwkeurig bij te houden. U kunt de timer instellen om u op een vast ingesteld tijdstip te laten wekken. Bereid de muziekbron, waarnaar u wenst te luisteren, voor; schijf, radio, USB, bron aan de optionele poort of aan de muziekpoort en stel het volume in. Druk herhaaldelijk op [CLOCK/TIMER] om uw gewenste tijd te selecteren. ( Binnen ongeveer 5 seconden ) Druk op [4, ] of op [¢, ] om de starttijd in te stellen. Druk meerdere keren op [CLOCK/TIMER] om de optie "°PLAY" te selecteren. Deze functie is alleen aanwezig voor MUSIC PORT, OPTION poort of FM/AM tuner selectie mode. Naar De instellingen veranderen Verander de bron of het volume Refereer naar pagina 18, voor andere modes met MP3 inhoud. De afspeeltimer wordt gestart op de vooraf ingestelde tijd, waarbij het volume stapsgewijs wordt verhoogd tot het vooraf ingestelde niveau. Wanneer de timer aan staat, schakelt het apparaat iedere dag in, op het ingestelde tijdstip. Het apparaat moet wel in de stand-by modus staan wil de timer werken. Als u het apparaat uit en weer aan zet terwijl de timer werkt, wordt de ingestelde stoptijd niet geactiveerd. Indien MUSIC PORT of OPTION-poort of USB gekozen is als bron, schakelt, zodra de timer afloopt, het systeem in en activeert MUSIC PORT of OPTION-poort of USB als bron. Indien u wenst af te spelen van de aangesloten apparaten, moet u de weergavemodus van deze apparaten activeren en het volume verhogen. (Alleen maar gegevensuitwisseling) Voorbereiding Voordat u een USB-massaopslagapparaat op het toestel aansluit, moet u ervoor zorgen, een backup te maken van de gegevens die daarin opgeslagen zijn. Schakel alle apparaten uit en lees de toepasselijke bedieningsaanwijzingen goed door. Voorpaneel van het hoofdtoestel USB geautoriseerd apparaat (niet meegeleverd) Het wordt niet aangeraden om een USB-verlengsnoer te gebruiken. Het apparaat dat verbonden is via de kabel zal niet worden herkend door deze unit. Het kan gebeuren, dat andere Panasonic audio- of videoapparaten in werking worden gezet, wanneer u het toestel bedient met de meegeleverde afstandsbediening. [. . . ] Linear PCM (impulsiecodemodulatie) Dit zijn niet-gecomprimeerde digitale signalen, zoals de signalen op CD's. Dynamic range (dynamisch bereik) Het dynamische bereik is het verschil tussen het laagste geluidsniveau dat hoorbaar is boven de ruis die voortgebracht wordt door de apparatuur en het hoogste geluidsniveau waarbij geen geluidsvervorming optreedt. MP3 (MPEG Audio Laag 3) Een audiocomprimeringsmethode die audio comprimeert tot ongeveer een tiende van zijn grootte zonder enig aanzienlijk verlies van audiokwaliteit. Film en video DVD-Video's zijn opgenomen met gebruik van film of video. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING PANASONIC SC-PM86D

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding PANASONIC SC-PM86D zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag