Gebruiksaanwijzing PANASONIC SC-PM54

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing PANASONIC SC-PM54. Wij hopen dat dit PANASONIC SC-PM54 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing PANASONIC SC-PM54 te teleladen.


PANASONIC SC-PM54 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (7114 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   PANASONIC SC-PM54 (2925 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding PANASONIC SC-PM54

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] 1 x Netsnoer 1 x Netledning 1 x Nätsladd Gelieve deze gebruiksaanwijzing volledig door te lezen alvorens dit product aan te sluiten, te bedienen of af te stellen. (N2QAYB000008) 1 x FM-binnenantenne 1 x FM-indendørsantenne 1 x FM-inomhusantenn De handelingen in deze handleiding zijn hoofdzakelijk beschreven voor de afstandsbediening, maar u kunt ook diverse handelingen vanaf het apparaat uitvoeren als de bedieningen hetzelfde zijn. Alle illustraties in deze gebruiksaanwijzing tonen het model SC-PM53, tenzij anders vermeld. Uw apparaat zal er misschien niet hetzelfde eruitzien als geillustreerd. [. . . ] Als u tijdens het programmeren wilt controleren, druk dan twee keer op [PROGRAM] nadat "PGM" is verschenen, en aansluitend op [ /REW/4] of [ /FF/¢] . ID3 is een opmaakcode die geïntegreerd is in MP3-nummers, om informatie weer te geven over het nummer, zoals de titel en de naam van de artiest. Naar annuleer programmamodus programma opnieuw afspelen programma inhoud controleren Met behulp van deze functie kunt u een specifi ek nummer afspelen. Voor nummers die uit twee cijfers bestaan, dient u een keer op [h10] te drukken en vervolgens de twee cijfers in te voeren. Voor nummers die uit drie cijfers bestaan, dient u twee keer op [h10] te drukken en vervolgens de drie cijfers in te voeren. U kunt een programma of ander andere geselecteerde afspeelmodus herhaaldelijk laten afspelen. "REPEAT OFF" wordt weergegeven en " " wordt gewist. Tijdens de geprogrammeerde afspeelmodus, kunt u de muzieknummers alleen overslaan in de geprogrammeerde volgorde. Tijdens de voorgeprogrammeerde afspeelwijze kunnen de laden niet worden gewijzigd noch worden geopend. CD Tijdens het programma afspelen kan u alleen binnen het huidige nummer vooruit of achteruit zoeken. MP3 Het programma wordt uit het geheugen gewist wanneer u een disc verwisselt of de disc-lade opent. "High position" en "metal position" cassettebanden kunnen ook worden gebruikt, maar dit apparaat is niet in staat het opnemen op en wissen van deze cassettebanden goed uit te voeren. Voorbereiding Draai het hoofdcassettebandje aan, zodat onmiddellijk met het opnameproces begonnen kan worden. De knoppen beschreven voor "Cassettebandjes" zijn hoofdzakelijk voor dit apparaat, tenzij anders aangegeven. Als u de andere kant van de cassette wilt afspelen, dient u de cassette om te draaien. Druk op [TAPE 3] als het apparaat is uitgeschakeld en de cassette erin zit. Naar wis een opgenomen geluid Handeling 1) Stop de cassette in het apparaat waarop u wilt opnemen. Cassettebanden van langer dan 100 minuten zijn erg dun en kunnen makkelijk scheuren of verstrikt raken in het mechanisme. Eindeloze banden kunnen in de bewegende onderdelen van het deck vastlopen indien u deze niet juist gebruikt. Aan de andere kant Draai het cassettebandje om en druk op van het cassettebandje [¶ REC¥8]. U kunt dezelfde actie van [¶ REC¥8] uitvoeren op de hoofdunit door tegelijkertijd op [REC ¶¥8] en [TAPE] op de afstandsbediening te drukken. U kunt de timer instellen om u op een vast ingesteld tijdstip te laten wekken (afspeeltimer) of om van de radio of een muziek poort bron op te nemen (opnametimer). [. . . ] Er bevindt zich een ander netsnoer of een TL-lamp in de buurt van de aansluitkabels. Houd andere apparaten en snoeren uit de buurt van de kabels van het apparaat. U hebt het netsnoer voor de eerste keer in het stopcontact gestoken of er is recentelijk een stroomstoring geweest. controleer en corrigeer desnoods de aansluiting van de luidsprekerkabels (zie pagina 4). [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING PANASONIC SC-PM54

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding PANASONIC SC-PM54 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag