Gebruiksaanwijzing PANASONIC SC-PM4

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing PANASONIC SC-PM4. Wij hopen dat dit PANASONIC SC-PM4 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing PANASONIC SC-PM4 te teleladen.


PANASONIC SC-PM4 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (4083 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   PANASONIC SC-PM4 (1274 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding PANASONIC SC-PM4

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] In Nederland kunt u uw producten bij uw winkelier inleveren bij de aanschaf van een vergelijkbaar nieuw product. Wanneer u dit product op de juiste manier als afval inlevert, spaart u waardevolle hulpbronnen en voorkomt u potentiële negatieve gevolgen voor de volksgezondheid en het milieu, die anders kunnen ontstaan door een onjuiste verwerking van afval. Neem contact op met uw gemeente voor meer informatie over het dichtstbijzijnde inzamelingspunt of raadpleeg www. Voor zakelijke gebruikers in de Europese Unie Neem voor het weggooien van elektrische en elektronische apparatuur contact op met uw leverancier voor verdere informatie. [. . . ] Tijdens het programma afspelen kunt u alleen binnen het huidige nummer vooruit of achteruit zoeken. RDS-displays zullen soms niet verschijnen als de ontvangst slecht is. De "CD" zijdes van DualDiscs voldoen niet aan de CD-DA standaard, dus het kan mogelijk zijn dat u deze niet kan afspelen op dit apparaat. U kunt maximaal 20 zenders voor FM en 15 zenders voor AM programmeren. Bestanden worden gelezen als nummers en mappen worden gelezen als albums. Discs dienen conform te zijn met ISO9660 niveau 1 of 2 (behalve voor uitgebreide formaten). Om de bestanden in de gewenste volgorde af te spelen, voeg drie cijfers toe aan de map en de bestandsnamen, in de volgorde waarin u deze wilt afspelen. Druk op [PROGRAM] en houd deze ingedrukt om het voorprogrammeerproces te starten. Wanneer u een zender wilt vastleggen op een kanaal dat reeds bezet is, wordt de eerder voorgeprogrammeerde zender automatisch gewist. Automatische afstemming Druk op [ /4] of [ /¢] en houd deze even ingedrukt tot de frequentie snel begint te veranderen. De automatische afstemming begint dan en stopt zodra een zender is gevonden. De automatische afstemming werkt mogelijkerwijs niet, als er veel storing is. Schakel de optie "MONO" uit, als u normaal wilt luisteren. Alleen met het hoofdapparaat Dit systeem kan ook AM-uitzendingen ontvangen die in stappen van 10-kHz zijn verdeeld. De stap veranderen van 9 kHz naar 10 kHz [TUNER/BAND] en houdt 1 Druk oppaar seconden verandert hetdeze ingedrukt. Na een display naar een knipperend display van de huidige minimumfrequentie. Herhaal de bovenstaande stappen om terug te keren naar de oorspronkelijke frequentiestap. Na het veranderen van de instelling, wordt de vorige ingestelde frequentie gewist. Met behulp van deze optie kan de naam van de radiozender of een programmatype worden weergegeven. " ST " verschijnt wanneer een FM-stereoprogramma wordt ontvangen. Voor de kanalen 10 tot 20 drukt u eerst op [h10] en vervolgens op de twee betreffende cijfertoetsen. Het kan zijn dat het apparaat sommige CD-R/RW's niet kan afspelen, omdat de kwaliteit van de opnames te slechts is. [. . . ] Controleer zorgvuldig de stroomvoorziening wanneer u het apparaat op een boot of andere plaats wilt gebruiken waar wellicht gelijkstroom is. Als het geluid wegvalt, de indicators niet oplichten, het apparaat rook uitstoot of er een andere storing optreedt die niet in deze gebruiksaanwijzing is beschreven, neem dan contact op met uw dealer of een officieel servicecentrum. Door niet bevoegde personen kan resulteren in een elektrische schok of beschadiging van het apparaat. Voor een lange levensduur verdient het aanbeveling de stekker uit het stopcontact te trekken wanneer u het apparaat langere tijd niet denkt te gebruiken. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING PANASONIC SC-PM4

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding PANASONIC SC-PM4 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag