Gebruiksaanwijzing PANASONIC SC-PM25

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing PANASONIC SC-PM25. Wij hopen dat dit PANASONIC SC-PM25 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing PANASONIC SC-PM25 te teleladen.


PANASONIC SC-PM25 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (7522 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   PANASONIC SC-PM25 (1873 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding PANASONIC SC-PM25

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Het kan zijn dat het apparaat sommige CD-R/RWs niet kan afspelen, omdat de kwaliteit van de opnames te slechts is. Gebruik geen CDs waarbij de labels of stickers los kunnen laten of labels en stickers met veel plakmiddel. De "CD" zijdes van DualDiscs voldoen niet aan de CD-DA standaard, dus het kan mogelijk zijn dat u deze niet kan afspelen op dit apparaat. Bestanden worden gelezen als nummers en mappen worden gelezen als albums. [. . . ] Naar stop de disc pauze afspelen nummers overslaan nummers zoeken Terwijl de ene disc aan het afspelen is, kunt u de discs in de andere lades verwisselen (behalve tijdens ALL-DISC willekeurige weergave of geprogrammeerde weergave). Tijdens iedere willekeurige afspeelmodus, kunt u niet overspringen naar nummers die reeds zijn afgespeeld. CD Tijdens het afspelen in de modus 1-DISC RANDOM of ALL-DISC RANDOM, kunt u alleen vooruit of achteruit zoeken in het huidige nummer. Controleren welke discs in de lades zitten (CD CHECK) Met deze functie kunt u maximaal 24 muzieknummers programmeren. Tijdens een disc controle mag u geen discs verwijderen of erin plaatsen. Met behulp van deze functie kunt u informatie van het huidige nummer weergeven. Zorg er voor dat "PGM" wordt weergegeven en druk aansluitend op [ /REW/4] of [ /FF/¢]. Als u tijdens het programmeren wilt controleren, druk dan twee keer op [PROGRAM] nadat "PGM" is verschenen, en aansluitend op [ /REW/4] of [ /FF/¢] . ID3 is een opmaakcode die geïntegreerd is in MP3-nummers, om informatie weer te geven over het nummer, zoals de titel en de naam van de artiest. Naar annuleer programmamodus programma opnieuw afspelen programma inhoud controleren Met behulp van deze functie kunt u een specifi ek nummer afspelen. Voor nummers die uit twee cijfers bestaan, dient u een keer op [h10] te drukken en vervolgens de twee cijfers in te voeren. Wanneer u een zender wilt vastleggen op een kanaal dat reeds bezet is, wordt de eerder voorgeprogrammeerde zender automatisch gewist. "ST" verschijnt wanneer een FM-stereoprogramma wordt ontvangen. Automatische afstemming Druk op [4/REW/4] of [3/FF/¢] en houd deze even ingedrukt tot de frequentie snel begint te veranderen. De automatische afstemming begint dan en stopt zodra een zender is gevonden. De automatische afstemming werkt mogelijkerwijs niet, als er veel storing is. Voor de kanalen 10 tot 15 drukt u eerst op [h10] en vervolgens op de twee betreffende cijfertoetsen. Alleen met het hoofdapparaat Dit systeem kan ook AM-uitzendingen ontvangen die in stappen van 10-kHz zijn verdeeld. De stap veranderen van 9 kHz naar 10 kHz [TUNER/BAND] en houdt deze ingedrukt. 1 Druk oppaar seconden verandert het display naar een Na een knipperend display van de huidige minimumfrequentie. Herhaal de bovenstaande stappen om terug te keren naar de oorspronkelijke frequentiestap. Na het veranderen van de instelling, wordt de vorige ingestelde frequentie gewist. [. . . ] Voor verdere opnamefuncties verwijzen wij naar pagina 9, "Andere basisfuncties". Indien u het probleem niet zelf kunt verhelpen, of indien de storing niet in deze tabel is opgenomen, zie dan de bijgevoegde lijst om het dichtstbijzijnde Officiële Servicecentrum te vinden of neem contact op met uw handelaar. Schakel het apparaat uit, controleer en corrigeer de aansluitingen en schakel dan het apparaat weer in (zie pagina 4). Onstabiel geluid, geluid van linker en rechter kanaal omgekeerd, of alleen geluid uit één luidspreker. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING PANASONIC SC-PM25

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding PANASONIC SC-PM25 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag