Gebruiksaanwijzing PANASONIC SC-PM22

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing PANASONIC SC-PM22. Wij hopen dat dit PANASONIC SC-PM22 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing PANASONIC SC-PM22 te teleladen.


PANASONIC SC-PM22 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (8880 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   PANASONIC SC-PM22 (14654 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding PANASONIC SC-PM22

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Tijdens het gebruik is dit product vatbaar voor radiostoring veroorzaakt door een mobiele telefoon. Wanneer dergelijke storing optreedt, moet u dit product en de mobiele telefoon verder van elkaar vandaan gebruiken. De apparatuur dient dicht bij een stopcontact te worden geïnstalleerd en de netstekker dient zodanig te worden geplaatst dat hij gemakkelijk bereikbaar is in geval van problemen. Wanneer deze leeg zijn, moet u ze niet weggooien maar inleveren als KCA. [. . . ] Batterijen gebruiken die lekken of waarvan de beschermlaag beschadigd is. Gebruik Richt bij een maximale afstand van 7 meter, de afstandsbedieningssensor direct op de voorkant van het apparaat, om eventuele obstakels te vermijden. Als het apparaat voor de eerste keer wordt aangesloten, kan het zijn dat u op het display een demonstratie te zien krijgt van de functies van het apparaat. Als de demo-instelling is uitgeschakeld, kunt u een demonstratie laten zien door de optie "DEMO ON" te selecteren. De nummers die tussen haakjes staan verwijzen naar de betreffende pagina. Cassette klep open (9) Displaypaneel 5 Bass/Treble selectie (13) Afstandsbedieningssensor Toets voor opname start/ pauze (9, 13) Disc overslaan/zoeken, cassette snel vooruitspoelen/ terugspoelen, afstemmen/ voorkeurzenders kiezen, tijd instellen, instellingen bass/treble 6 Volumeregelaar 7 Voor cassette afspelen (9) Disc lade openen/sluiten (7, 9) Disc lade Deze indicator brandt wanneer het apparaat op een stopcontact is aangesloten. in de uitgeschakelde stand verbruikt het apparaat nog een geringe hoeveelheid stroom. Opmerking: Het duurt een paar seconden voordat de unit aangezet kan worden nadat deze is aangesloten op de AC stroomtoevoer. Toetsen zoals 1 werken op precies dezelfde manier als de toetsen op het hoofdapparaat. Slaaptimer (11) 1 Programma (8) Wissen (8) Numerieke (7, 8, 10) Afspeelmodus (7, 9, 10) Verwijderen (8) Herhalen (8) Stop (7, 8, 9) 3 7 6 Selectie Album (7, 8) 2 4 Disc overslaan/zoeken disc, cassette snel vooruitspoelen/ terugspoelen, afstemmen/ voorkeurzenders kiezen, tijd instellen, instellingen bass/ treble (7 tot 13) 5 Voorkeurinstellingen equalizer (13) Muting (geluidsonderdrukking) Automatische-uitschakel · Druk op deze knop om deze optie in te schakelen. Klok/timer (11, 12) Afspeeltimer/Opnametimer (12) Als u het apparaat gedurende 10 minuten niet gebruikt en het apparaat in de disc of cassette modus staat, kunt u met behulp van deze functie het apparaat uitschakelen. Plaats de cassette in de geleiders Op te nemen kant naar boven Stop de cassette, waarop u wilt opnemen, in het apparaat. Als u de andere kant van de cassette wilt afspelen, dient u de cassette om te draaien. Druk op [TAPE 3] als het apparaat is uitgeschakeld en de cassette erin zit. Opmerking Het kan zijn dat de TPS-optie niet correct functioneert bij: · korte stille gedeeltes · Gedeeltes waar ruis optreedt tussen de liedjes · Draai het cassettebandje om en druk op aan de andere kant van het cassettebandje [¶ REC/8]. Opnemen wis een opgenomen 1) Stop de cassette in het apparaat geluid waarop u wilt opnemen. "High position" en "metal position" cassettebanden kunnen ook worden gebruikt, maar dit apparaat is niet in staat het opnemen op en wissen van deze cassettebanden goed uit te voeren. Voorbereiding Draai het hoofdcassettebandje aan, zodat onmiddellijk met het opnameproces begonnen kan worden. De afbeelding geeft aan hoe het nokje verwijderd moet worden, om te voorkomen dat er nog opgenomen kan worden op het cassettebandje. Wilt u echter weer kunnen opnemen op dit bandje, moet u de opening bedekken zoals aangegeven in de afbeelding. Om weer te kunnen opnemen Normale band Cassettebanden van langer dan 100 minuten zijn erg dun en kunnen makkelijk scheuren of verstrikt raken in het mechanisme. Eindeloze banden kunnen in de bewegende onderdelen van het deck vastlopen indien u deze niet juist gebruikt. [. . . ] Met behulp van deze optie kunt u een natuurlijke breedte en diepte aan het stereogeluid toevoegen. Effect Rock wordt krachtiger weergegeven Hogere frequenties klinken helderder Voor achtergrond muziek Vocalen klinken levendiger Geen effect De surround sound is minder waarneembaar als u via een hoofdtelefoon gaat luisteren. Deze optie maakt het u mogelijk te genieten van muziek uit een draagbare audio installatie. Schakel de equalizer functie (als er een is) van de draagbare radio installatie uit voordat u de muziekpoort (MUSIC PORT) het toestel steekt. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING PANASONIC SC-PM22

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding PANASONIC SC-PM22 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag