Gebruiksaanwijzing PANASONIC SC-PM19

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing PANASONIC SC-PM19. Wij hopen dat dit PANASONIC SC-PM19 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing PANASONIC SC-PM19 te teleladen.


PANASONIC SC-PM19 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (2983 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   PANASONIC SC-PM19 (2964 ko)
   PANASONIC SC-PM19 (2588 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding PANASONIC SC-PM19

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Gelieve deze gebruiksaanwijzing volledig door te lezen alvorens dit product aan te sluiten, te bedienen of af te stellen. Gelieve deze gebruiksaanwijzing aandachtig door te lezen voor een optimale prestatie en een veilig gebruik van het systeem. (RJA0019-2K) Gelieve te controleren of de volgende accessoires zijn meegeleverd. Plaats het apparaat op een horizontale ondergrond waar het niet blootgesteld staat aan direct zonlicht, hoge temperaturen, hoge vochtigheid of sterke trillingen. [. . . ] Tijdens de geprogrammeerde afspeelmodus, kunt u de muzieknummers alleen overslaan in de geprogrammeerde volgorde. Met dit apparaat kunt u MP3-bestanden afspelen en het geeft toegang tot maximaal 999 nummers (bestanden), 255 albums (mappen) en 20 sessies. MP3-bestanden maken, voor het afspelen op dit apparaat Disc-indeling Discs dienen conform te zijn met ISO9660 niveau 1 of 2 (behalve voor uitgebreide formaten). Om de bestanden in de gewenste volgorde af te spelen Voeg drie cijfers toe aan de map en de bestandsnamen, in de volgorde waarin u deze wilt afspelen. MP3 kan soms niet worden afgespeeld door de slechte kwaliteit van de disc of de opname. Soms worden de opnamen niet afgespeeld in de volgorde waarin ze zijn opgenomen. U kunt ook op de middelste toets of op [ ALBUM/TRACK ] drukken, gevolgd door [4 of ¢] op het hoofdapparaat om een album te selecteren. U kunt ook op de middelste toets of op [ ALBUM/TRACK ] drukken, gevolgd door [4 of ¢] op het hoofdapparaat om een nummer te selecteren. Opmerking Tijdens de 1-ALBUM-modus, kunt u alleen in het huidige album nummers overslaan. C De weergave starten vanaf een gewenste track in een gewenst album U kunt ook op de middelste toets of op [ ALBUM/TRACK ] drukken, gevolgd door [4 of ¢] op het hoofdapparaat om een album te selecteren. Voor nummers die uit twee cijfers bestaan, dient u een keer op [h10] te drukken en vervolgens de twee cijfers in te voeren. Voor nummers die uit drie cijfers bestaan, dient u twee keer op [h10] te drukken en vervolgens de drie cijfers in te voeren. Luister 10 seconden naar het eerste nummer van alle albums op de huidige CD om het door u gewenste album te zoeken. (De INTRO-functie wordt geannuleerd, na het afspelen van het eerste nummer van het laatste album op de huidige CD. Druk op [CD 3 /8] terwijl de intro van het gewenste album wordt afgespeeld. Het apparaat begint met het afspelen van het eerste nummer van het album. Naar eén geselecteerde disc wordt weergegeven alle geplaatste discs worden achtereenvolgens weergegeven vanaf de geselecteerde disc tot en met de laatste disc . Eén geselecteerde track op de geselecteerde disc wordt weergegeven. Eén geselecteerd album op de geselecteerde disc wordt weergegeven. Druk op [PLAY MODE] voor het selecteren van: Druk op [DISC] en druk daarna (binnen 10 seconden) op [1]­[5] om de disc te selecteren. Wanneer u 1-ALBUM in stap 1 hebt geselecteerd, op [ALBUM ( of )] drukken om het album te selecteren en te starten. Wanneer u 1-TRACK hebt geselecteerd in stap 1, druk op de numerieke toetsen voor selectie en het afspelen start. [. . . ] Houd andere apparatuur en snoeren uit de buurt van de kabels van dit apparaat. Indien dit in uw gebied mogelijk is, steek de stekker van het netsnoer omgekeerd in het stopcontact om de polariteit van het snoer om te keren. U hebt het netsnoer voor de eerste keer in het stopcontact gestoken of er is recentelijk een stroomstoring geweest. % Controleer en corrigeer desnoods de aansluiting van de luidsprekerkabels. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING PANASONIC SC-PM19

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding PANASONIC SC-PM19 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag