Gebruiksaanwijzing PANASONIC SC-NT10E

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing PANASONIC SC-NT10E. Wij hopen dat dit PANASONIC SC-NT10E handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing PANASONIC SC-NT10E te teleladen.


PANASONIC SC-NT10E : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (3668 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding PANASONIC SC-NT10E

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Lees deze instructies zorgvuldig door voordat u dit product gebruikt en bewaar deze handleiding, zodat u deze later kunt raadplegen. Veiligheidsmaatregelen ∫ WAARSCHUWING Toestel Om het risico op brand, elektrische schokken of productschade te verkleinen • Laat geen water of andere vloeistoffen in het toestel druppelen of spetteren. € Stel het accessoire niet bloot aan regen, vocht, druppels of spetters. € Plaats geen met vloeistof gevulde objecten, zoals vazen, op het accessoire. [. . . ] Levensduur in gebruik zijnde batterij Laadtijd batterij Aantal keren opladen *1 Ongeveer 8 uur*1 Ongeveer 5 uur*2 Ongeveer 500 keer *2 Berekend met de testmethode die door het bedrijf vastgesteld is [terwijl verbinding met Bluetooth® gemaakt wordt, de Boost-modus ( 10) uitgeschakeld is en het gebruik plaatsvindt bij een omgevingstemperatuur van 25 oC] Wanneer het opladen van een lege batterij plaatsvindt bij een omgevingstemperatuur van 25 oC. ˆ Gebruik en laden tijdens verbinding met een ingeschakelde PC Druk op [Í/I] om dit toestel in te schakelen. Het Bluetooth®-controlelampje (blauw) knippert of brandt en het is mogelijk dit toestel te bedienen met de door een PC geleverde stroom. € Afhankelijk van de capaciteit van de stroomtoevoer van het aangesloten USB-apparaat kan het zijn dat het geluid wordt onderbroken of het volume wegvalt. Er wordt aanbevolen verbinding te maken met een apparaat waarvan de toevoer 1, 6 A of meer is wanneer met een USB-verbinding afspelen op vol bereik vereist wordt. € Het kan zijn dat u de batterij moet opladen alvorens dit toestel te gebruiken. € Gebruik geen andere dan de bijgeleverde USB-kabel (de werking wordt anders niet gegarandeerd). € Wanneer dit toestel lange tijd niet gebruikt wordt, laad de interne batterij dan minstens één keer in de zes maanden op om te voorkomen dat deze verslechtert. € Er is geen communicatie mogelijk als dit toestel met een USB-kabel op een PC aangesloten is. € Het opladen zal misschien niet van start gaan als het batterijniveau voldoende hoog is, ook al is de batterij niet geheel opgeladen. € Er wordt aanbevolen de batterij op te laden bij een temperatuur tussen 5 oC en 35 oC. Het controlelampje van de batterij (rood) kan knipperen en het kan zijn dat het opladen niet mogelijk is als de temperatuur niet binnen dit aanbevolen bereikt ligt. € Het kan zijn dat de batterij niet opgeladen wordt als de temperatuur rondom de batterij hoog is tijdens de werking, of onmiddellijk na de werking, zelfs als deze binnen het aanbevolen bereik ligt. Onderbreek in dat geval het gebruik van het toestel en laat het afkoelen. € Ter verzekering van de veiligheid kan het systeem in geval van een te groot ingangssignaal automatisch onderbroken worden, met uitschakeling van de stroom. Verbind het apparaat met het internet om een speciale app te installeren. Voor het gebruik van het internet zijn afzonderlijke gegevens-kosten van toepassing. 3 Raak op de NFC-zone van dit toestel uw apparaat aan en houd het aangeraakt (tot een popup-venster op uw apparaat aangeeft dat de verbinding tot stand gebracht is. ) • Als dit toestel ingeschakeld wordt en een verbinding tot stand gebracht wordt, zal het Bluetooth®-controlelampje (blauw) gaan branden. € Als het Bluetooth®-controlelampje (blauw) zelfs niet gaat branden wanneer u de NFC-aanraakzone aanraakt, verander dan de aanraakpositie. ˆ Verbinding maken met een ander apparaat Als u op dit toestel een ander apparaat aanraakt, kunt u de Bluetooth®-verbinding updaten. Book 9 ページ 2013年7月8日 月曜日 午前10時3分 Selecteren van de instelling van de zendmodus U kunt de overdrachtsnelheid veranderen om prioriteit te geven aan de kwaliteit van het geluid dan wel aan de kwaliteit van de verbinding. [. . . ] De informatie over het pairing-apparaat zal door het resetten gewist zijn. Wis de informatie over het pairen van dit toestel uit het Bluetooth®-apparaat en voer het pairen opnieuw uit (zie “Pairen met een Bluetooth®-apparaat” 7). Als u over bepaalde controles twijfels heeft, of als de hierna aangeduide oplossingen het probleem niet verhelpen, raadpleeg dan uw verkoper voor instructies. • Het apparaat bevindt zich buiten het communicatiebereik van 10 m. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING PANASONIC SC-NT10E

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding PANASONIC SC-NT10E zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag