Gebruiksaanwijzing PANASONIC SC-HTB580EG

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing PANASONIC SC-HTB580EG. Wij hopen dat dit PANASONIC SC-HTB580EG handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing PANASONIC SC-HTB580EG te teleladen.


PANASONIC SC-HTB580EG : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (14443 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding PANASONIC SC-HTB580EG

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Lees deze instructies zorgvuldig door voordat u dit product gebruikt en bewaar deze handleiding, zodat u deze later kunt raadplegen. Instructies voor de installatie De installatie dient door een gekwalificeerd installateur uitgevoerd te worden. ( 73 tot 78) Voordat het werk begonnen wordt, moeten deze instructies voor de installatie en de instructies voor de bediening met aandacht gelezen worden om er zeker van te zijn dat de installatie correct uitgevoerd wordt. U kunt ze nodig hebben voor het onderhoud of het verplaatsen van dit systeem. [. . . ] Code afstandsbediening Als andere Panasonic producten op de afstandsbediening van dit systeem reageren, verander dan de code van de afstandsbediening op dit systeem en op de afstandsbediening zelf. ˆ Instellen van de code op “REMOTE 2” Houd [MUTE] en [OK] langer dan 4 sec. ˆ Instellen van de code op “REMOTE 1” Houd [MUTE] en [4] langer dan 4 sec. Raak uw apparaat aan op het NFCaanraakgebied van het hoofdtoestel en houdt het aangeraakt [ ]. ( 66) – Zijn de registratie en de verbinding van het Bluetooth®-apparaat eenmaal voltooid, dan wordt de naam van het verbonden apparaat enkele seconden op het display aangeduid. ‰ Als de verbinding niet tot stand gebracht is, ook al raakte uw apparaat de NFC-aanraakzone aan, beweeg het apparaat dan zodat het gedetecteerd kan worden. ‰ Als u op het hoofdtoestel een ander apparaat aanraakt, kunt u de Bluetooth®-verbinding updaten. Het eerder aangesloten apparaat zal dan automatisch afgesloten worden. ‰ Als het beeld en het geluid tijdens het afspelen niet gesynchroniseerd zijn, herstart dan de afspeel-app die u gebruikt. ‰ Als de verbinding tot stand gebracht is, kan het afspelen automatisch van start gaan, afhankelijk van het type apparaat dat gebruikt wordt. ‰ Het kan zijn dat de One-Touch bediening niet naar behoren werkt, afhankelijk van het type apparaat dat gebruikt wordt. INPUT SETUP SOUND  OK  Als dit systeem niet naar behoren werkt of het geluid ongebruikelijk is, zet de instellingen dan opnieuw op de fabrieksinstellingen zodat het probleem misschien verholpen wordt. ( 86) ≥ Als er geluid uit de luidsprekers van de TV komt, zet het volume van de TV dan op de laagste stand. Druk op Om te selecteren [INPUT] [ ] “TV” --------------# “BD/DVD” ^--- “BLUETOOTH”(} “BLUETOOTH” ≥ Deze afstandsbediening kan niet gebruikt worden om de aangesloten apparatuur te bedienen. ˆ Als “BLUETOOTH” als bron geselecteerd is Bediening RQT9913 Op het Bluetooth®-apparaat: Selecteer dit systeem als uitgangsbron van het aangesloten Bluetooth®-apparaat en start het afspelen. ˆ Als “BD/DVD” als bron geselecteerd is Op de TV en het aangesloten apparaat: Selecteer de ingang van de TV voor dit systeem en start het afspelen op het aangesloten apparaat. Book 82 ページ 2014年1月10日 金曜日 午前9時36分 3D-geluid Dit systeem biedt het gevoel dat het geluid en het beeld één geheel zijn. Druk herhaaldelijk op [3, 4] om de gewenste instelling te selecteren en druk vervolgens op [OK]. STADIUM: Produceert een realistisch geluid voor live sportuitzendingen. mUSIC: Maakt het geluid van muziekinstrumenten en liedjes duidelijker. Dit toestel selecteert automatisch de meest geschikte instelling op grond van het type bron dat afgespeeld wordt. LEVEL 1 LEVEL 2: Fabrieksinstelling voor 2-kanaals audiobron LEVEL 3: Fabrieksinstelling voor meerkanalen audiobron LEVEL 4 De instelling die u maakt wordt gehandhaafd en telkens opgeroepen wanneer u dezelfde soort bron afspeelt. [. . . ] ≥ Maak het netsnoer los uit het stopcontact en raadpleeg uw verkoper. Book 89 ページ 2014年1月10日 金曜日 午前9時36分 Over Bluetooth® Panasonic stelt zich niet aansprakelijk voor gegevens en/of informatie die gecompromitteerd worden tijdens een draadloze uitzending. Verzorging van het apparaat ∫ Reinig dit systeem met een zachte, droge doek ≥ Als het apparaat erg vuil is, wring dan een met water bevochtigde doek goed uit en veeg het vuil weg. Er zouden kleine korreltjes in de luidsprekerafdekking kunnen terechtkomen. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING PANASONIC SC-HTB580EG

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding PANASONIC SC-HTB580EG zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag