Gebruiksaanwijzing PANASONIC SC-HTB494EG

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing PANASONIC SC-HTB494EG. Wij hopen dat dit PANASONIC SC-HTB494EG handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing PANASONIC SC-HTB494EG te teleladen.


PANASONIC SC-HTB494EG : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (6124 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding PANASONIC SC-HTB494EG

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Lees deze instructies zorgvuldig door voordat u dit product gebruikt en bewaar deze handleiding, zodat u deze later kunt raadplegen. Instructies voor de installatie De installatie dient door een gekwalificeerd installateur uitgevoerd te worden. ( 90 tot 95) Voordat het werk begonnen wordt, moeten deze instructies voor de installatie en de instructies voor de bediening met aandacht gelezen worden om er zeker van te zijn dat de installatie correct uitgevoerd wordt. U kunt ze nodig hebben voor het onderhoud of het verplaatsen van dit systeem. [. . . ] ( 102) Bluetooth®-verbinding Door de Bluetooth®-verbinding te gebruiken, kunt u met dit systeem draadloos naar het geluid luisteren dat afkomstig is van een Bluetooth®-audio-apparaat. ‰ Raadpleeg de handleiding van het Bluetooth®-apparaat voor meer instructies over de verbinding met een Bluetooth®-apparaat. ‰ Als het “ ”-controlelampje brandt, is een Bluetooth®-apparaat reeds met dit systeem verbonden. ˆ Afsluiten van een Bluetooth®-apparaat Druk op [ tot het “ -PAIRING] en houd het ingedrukt ”-controlelampje langzaam knippert. € te ≥ Als het “ ”-controlelampje snel begint te knipperen, ga dan naar stap 3. ‰ Als “ ” als bron geselecteerd is, zal dit systeem automatisch proberen met het laatst aangesloten Bluetooth®-apparaat verbinding te maken. Als deze verbindingspoging mislukt, probeer dan opnieuw een verbinding tot stand te brengen. ‰ De verbinding met het Bluetooth®-apparaat zal ongedaan gemaakt worden als een andere audiobron (bijv. ‰ Dit systeem kan slechts met één apparaat per keer verbonden worden. De veranderde instellingen zullen aangehouden worden tot ze opnieuw veranderd worden, tenzij anders aangegeven wordt. voorbereidingen ≥ Schakel de TV en/of het aangesloten apparaat in. De controlelampjes zullen langs gelopen worden telkens wanneer het volume geregeld wordt. ‰ De controlelampjes zullen niet knipperen als het maximum of het minimum bereikt is. ˆ Als “ ” als bron geselecteerd is Op het Bluetooth®-apparaat: Selecteer dit systeem als uitgangsbron van het aangesloten Bluetooth®-apparaat en start het afspelen. ˆ Als “OPTICAL” als bron geselecteerd is Op de TV en het aangesloten apparaat: Selecteer de ingang van de TV voor dit systeem en start het afspelen op het aangesloten apparaat. maakt de stemmen van nieuwsberichten en commentaar op sportwedstrijden duidelijker. Vergroot de helderheid wanneer naar een menselijke stem geluisterd wordt. geavanceerde handelingen Dual audio STANDARD MUSIC CINEMA NEWS ≥ De fabrieksinstelling wordt onderlijnd. De veranderde instellingen zullen aangehouden worden tot ze opnieuw veranderd worden, tenzij anders aangegeven wordt. Stelt de favoriete audiokanaalmodus in als twee audiomodussen door dit systeem ontvangen worden. Audiomodus Hoofdgelu idsspoor Secundair Controlelampje Afhankelijk van de audiomodus zal het controlelampje knipperen zoals hieronder getoond wordt. Hoofdgelui dsspoor +Secundair ≥ Dit effect zal alleen werken als de instelling van de audiouitgang van de TV of de speler op “Bitstream” gezet is en “Dolby Dual Mono” beschikbaar is in de geluidsbron. [. . . ] DTS, het Symbool en DTS en het Symbool samen zijn geregistreerde handelsmerken en DTS Digital Surround is een handelsmerk van DTS, Inc. Het Bluetooth® woordmerk en logo's zijn gedeponeerde handelsmerken die het bezit zijn van Bluetooth SIG, Inc. En ieder gebruik van dergelijke merken door Panasonic Corporation vindt plaats onder licentie. Book 103 ページ 2017年1月11日 水曜日 午前11時37分 Verlichting van de controlelampjes Controlelampje Beschrijving De controlelampjes zullen de staat van dit systeem aangeven door te knipperen. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING PANASONIC SC-HTB494EG

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding PANASONIC SC-HTB494EG zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag