Gebruiksaanwijzing PANASONIC SCHTB385EG

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing PANASONIC SCHTB385EG. Wij hopen dat dit PANASONIC SCHTB385EG handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing PANASONIC SCHTB385EG te teleladen.


PANASONIC SCHTB385EG : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (5662 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   PANASONIC SCHTB385EG (2156 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding PANASONIC SCHTB385EG

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Lees deze instructies zorgvuldig door voordat u dit product gebruikt en bewaar deze handleiding, zodat u deze later kunt raadplegen. ) Instructies voor de installatie De installatie dient door een gekwalificeerd installateur uitgevoerd te worden. ( 88 tot 93) Voordat het werk begonnen wordt, moeten deze instructies voor de installatie en de instructies voor de bediening met aandacht gelezen worden om er zeker van te zijn dat de installatie correct uitgevoerd wordt. U kunt ze nodig hebben voor het onderhoud of het verplaatsen van dit systeem. [. . . ] Aan-/uitknop actieve subwoofer [B Í C I] Gebruik deze knop om de actieve subwoofer in en uit te schakelen. Druk op [ ] en houd het ingedrukt tot “PAIRING” op het display weergegeven wordt. ‰ Is het Bluetooth®-apparaat eenmaal verbonden, dan zal de naam van het aangesloten apparaat enkele seconden op het display weergegeven worden. De actieve subwoofer zal nog steeds een kleine hoeveelheid stroom verbruiken, zelfs als het uitgeschakeld is (B, Í). Als een 9e apparaat gepaird wordt, zal het apparaat dat het langst ongebruikt gebleven is vervangen worden. Knippert groen: De actieve subwoofer probeert de draadloze verbinding met het hoofdtoestel te activeren. De draadloze link zal geactiveerd worden wanneer het hoofdtoestel en de actieve subwoofer beide aanstaan. Book 95 ページ 2016年3月29日 火曜日 午後3時46分 Verbinding maken met een gepaird Bluetooth®-apparaat Druk op [ ] om de Bluetooth®modus binnen te gaan. Code afstandsbediening Als andere Panasonic producten op de afstandsbediening van dit systeem reageren, verander dan de code van de afstandsbediening op dit systeem en op de afstandsbediening zelf. ˆ Afsluiten van een Bluetooth®-apparaat Druk op [ ] en houd het ingedrukt tot “BLUETOOTH READY” op het display weergegeven wordt. ‰ Als “BLUETOOTH” als bron geselecteerd is, zal dit systeem automatisch proberen met het laatst aangesloten Bluetooth®-apparaat verbinding te maken. ‰ De verbinding met het Bluetooth®-apparaat zal ongedaan gemaakt worden als een andere audiobron (bijv. ‰ Dit systeem kan slechts met één apparaat per keer verbonden worden. ‰ Raadpleeg voor het veranderen van de geluidskwaliteit pagina 99 “LINK MODE”. ˆ Instellen van de code op “REMOTE 2” Houd [MUTE] en [OK] langer dan 4 sec. ˆ Instellen van de code op “REMOTE 1” Houd [MUTE] en [4] langer dan 4 sec. INPUT SETUP SOUND MUSIC  OK  Als dit systeem niet naar behoren werkt of het geluid ongebruikelijk is, zet de instellingen dan opnieuw op de fabrieksinstellingen zodat het probleem misschien verholpen wordt. ( 100) ≥ Als er geluid uit de luidsprekers van de TV komt, zet het volume van de TV dan op de laagste stand. Druk op Om te selecteren [INPUT] [ ] “TV” (# “BLUETOOTH” “BLUETOOTH” ≥ Deze afstandsbediening kan niet gebruikt worden om de aangesloten apparatuur te bedienen. ˆ Als “BLUETOOTH” als bron geselecteerd is Op het Bluetooth®-apparaat: Selecteer dit systeem als uitgangsbron van het aangesloten Bluetooth®-apparaat en start het afspelen. Book 97 ページ 2016年3月29日 火曜日 午後3時46分 3D-geluid Dit systeem biedt het gevoel dat het geluid en het beeld één geheel zijn. Druk herhaaldelijk op [3, 4] om de gewenste instelling te selecteren en druk vervolgens op [OK]. [. . . ] Book 103 ページ 2016年3月29日 火曜日 午後3時46分 Over Bluetooth® Panasonic stelt zich niet aansprakelijk voor gegevens en/of informatie die gecompromitteerd worden tijdens een draadloze uitzending. Verzorging van het apparaat ∫ Reinig dit systeem met een zachte, droge doek ≥ Als het apparaat erg vuil is, wring dan een met water bevochtigde doek goed uit en veeg het vuil weg. Er zouden kleine korreltjes in de luidsprekerafdekking kunnen terechtkomen. ‰ Gebruik nooit alcohol, verfverdunner of benzine om dit systeem te reinigen. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING PANASONIC SCHTB385EG

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding PANASONIC SCHTB385EG zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag