Gebruiksaanwijzing PANASONIC SC-HT850

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing PANASONIC SC-HT850. Wij hopen dat dit PANASONIC SC-HT850 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing PANASONIC SC-HT850 te teleladen.


PANASONIC SC-HT850 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (7833 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   PANASONIC SC-HT850 (14472 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding PANASONIC SC-HT850

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Deze condities kunnen leiden tot beschadiging van het systeem en van andere onderdelen, zodat het apparaat minder lang zal meegaan. Plaats het apparaat tenminste op een afstand van 15 cm van de muur om ververvorming en ongewenste akoestische effecten te vermijden. Controleer zorgvuldig de stroomvoorziening wanneer u het systeem wilt gebruiken in een boot of op een andere plaats waar gelijkstroom wordt gebruikt. Verzeker u ervan dat het stroomsnoer op de juiste manier is aangesloten en niet beschadigd is. [. . . ] De instelling wordt gehandhaafd zelfs wanneer het systeem wordt uitgeschakeld. (11) [SLEEP] 19 Sleeptimerinstelling (8, 10, 12) [VOL +, ­], [­VOLUME+] 20 Om het volume in te stellen [MUTE] 21 Om het geluid te dempen Druk hier nogmaals op het dempen van het geluid uit te schakelen (9) [REPEAT] 22 Herhalen aan/uit (8, 9) [PLAY MODE] 23 Knop van de afspeelmodus Tuner: Laagste/Huidige (4, 13) [AUX] 24 Aansluiting aan andere externe apparaten (8, 9, 10, 11, 12) [u/t], [y/i] 25 Track overslaan/zoeken Afstemmen/programmeren van kanaalselectie Instelling van de tijd Instelling van lage of hoge tonen (11) [D. BASS aan/uit (12) [iPod MENU] 27 Om het iPodmenu weer te geven (11) [BASS/TREBLE] 28 Selectie van hoge en lage tonen (8, 12, 13) [OK] 29 Cd afspelen Selectie bevestigen (11) [SURROUND] 30 Surround modus aan/uit (11) [INPUT LEVEL] 31 Het niveau aanpassen in de AUX-modus naar normaal/hoog (9) [FM MODE] 32 FM-modus aan/uit Keuzeschakelaar veranderen naar mono/ stereo Toetsen zoals de 1 functie werken op precies dezelfde manier als de toetsen op de afstandsbediening. 33 [iPod ;, OPEN/CLOSE] (12) Schuifdeur voor het openen en sluiten voor de bediening van de iPod. 34 [g, ­DEMO] (5) Stop/Demo 35 [CD ;, OPEN/CLOSE] (8) Schuifdeur voor het openen en het sluiten voor de bediening van de cd. Druk opnieuw om de schuifdeur te sluiten nadat u de cd op zijn plaats hebt gebracht. Druk opnieuw om de schuifdeur te sluiten nadat u de iPod op de juiste manier hebt ingevoerd. Druk op [CD ;, OPEN/CLOSE] om de schuifdeur te openen en de cd op zijn plaats te brengen. Houd de vingers uit de buurt van de schuifdeur wanneer het sluit om eventuele kleine verwondingen te vermijden. Verzeker u ervan op de knop [CD ;, OPEN/CLOSE] te drukken om de schuifdeur te openen en te sluiten. Er kan schade ontstaan wanneer de schuifdeur wordt geforceerd bij het sluiten. wanneer de cd zowel MP3 als andere types van geluidsgegevens bevat (bijv. Afhankelijk van de manier waarop u MP3-bestanden creëert, kan het zijn dat ze niet afgespeeld worden in de volgorde die u hebt gemaakt of kunnen ze helemaal niet afspelen. Wanneer u een zender wilt vastleggen op een kanaal dat reeds bezet is, wordt de eerder voorgeprogrammeerde zender automatisch gewist. Voor de kanalen 10 tot 30, drukt u op [10], en voert u vervolgens de twee getallen in. Maakt u in staat om de naam van een zenderstation of een programmatype weer te geven. G Om de klok weer te geven wanneer het apparaat aan staat of in de standbymodus staatt Druk op [CLOCK/TIMER] Opmerking RDS-weergaven kunnen eventueel niet beschikbaar zijn wanneer de ontvangst slecht is. Het programmatype geeft het volgende weer NEWS AFFAIRS INFO SPORT EDUCATE DRAMA CULTURE SCIENCE VARIED POP M ROCK M M-O-R- M LIGHT M CLASSICS OTHER M WEATHER FINANCE CHILDREN SOCIAL A RELIGION PHONE IN TRAVEL LEISURE JAZZ COUNTRY NATIONAL OLDIES FOLK M DOCUMENT TEST ALARM Nieuws Huidige zaken Informatie Sport Onderwijs Drama Cultuur Wetenschap Diverse Popmuziek Rockmuziek Middle of the road Muziek Licht klassiek Zwaar klassiek Andere muziek Weerinformatie Financiën Kinderen Sociale aangelegenheden Geloof Telefoon in Reizen Vrije tijd Jazzmuziek Countrymuziek Nationale muziek Oldies (Liedjes van vroeger) Folkmuziek Documentaire Testuitzending Noodbericht U kunt de timer zo instellen zodat deze u op een bepaalde tijd wekt. Bereid de muziekbron voor (cd, radio, iPod of AUX) en stel het volume in. Druk meerdere keren op [CLOCK/TIMER] om de optie afspeeltimer te selecteren. Naar Handeling de instellingen veranderen Herhaal de stappen 1 tot 4 en 6. De timer zal op de geprogrammeerde tijd beginnen, waarbij het volume langzamerhand oploopt naar het geprogrammeerde niveau. [. . . ] wanneer "REMOTE 2" verschijnt (Het hoofdapparaat staat in de modus "REMOTE 2". ) Druk op [OK] en houd deze ingedrukt, gevolgd door [2] op de afstandsbediening gedurende minstens 2 seconden. Voordat u reparatie aanvraagt, verzoeken wij u de volgende zaken te controleren. Wanneer u twijfelt over sommige van de controlepunten, of wanneer de aangegeven oplossingen in de tabel het probleem niet oplossen, raadpleegt u uw handelaar voor instructies. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING PANASONIC SC-HT850

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding PANASONIC SC-HT850 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag