Gebruiksaanwijzing PANASONIC SC-HT340

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing PANASONIC SC-HT340. Wij hopen dat dit PANASONIC SC-HT340 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing PANASONIC SC-HT340 te teleladen.


PANASONIC SC-HT340 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (9744 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   PANASONIC SC-HT340 (865 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding PANASONIC SC-HT340

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Gelieve deze gebruiksaanwijzing volledig door te lezen alvorens dit product aan te sluiten, te bedienen of af te stellen. Uw apparaat zal er misschien niet hetzelfde eruitzien als geillustreerd. Regionummer/Regionsnummer/Regionsnummer Deze speler kan DVD-video's met labels die de regiocode "2" of "ALL" bevatten, weergeven. ­ Als u dit symbool ziet ­ Informatie over het weggooien van elektrische en elektronische apparatuur (particulieren) Dit symbool betekent in Europa dat gebruikte elektrische en elektronische producten niet bij het normale huishoudelijke afval mogen. [. . . ] Het is mogelijk dat u niet kunt · Bit Rate Display GUI Seethrough GUI Brightness On Off Om het menu op het scherm doorzichtig te maken Off, On, Auto Om de helderheid van het menu op het scherm te regelen ­3 tot +3 Deze functie werkt mogelijk niet, afhankelijk van de opname van de disc. 17) (Om MP3, JPEG, MPEG4 of DivX video inhoud af te spelen op DVD-RAM, of om een HighMAT disc af te spelen zonder het gebruik van een HighMAT functie. Kiezen Ga naar item 13) hebt uitgevoerd, wordt het scherm QUICK SETUP getoond. De gewijzigde instellingen blijven in het geheugen opgeslagen, ook wanneer u het apparaat in stand-by zet. Onderstreepte punten in de volgende tabel zijn systeemingestelde waarden. Met QUICK STEP kunt u de items in de boxen met dike lijnen in achter elkaar instellen. Deze instelling verandert ook wanneer u de menutaal in QUICK SETUP verandert. Interval Mode: Toont niet alleen een voorbeeld van elke titel of programma, maar ook een interval van 10 minuten binnen een titel of prgramma. 0 Lock All: Om de weergave van discs waarop geen restrictieniveaus staan te verbieden. Een wachtwoordscherm wordt getoond wanneer een restrictieniveau wordt ingesteld. Als een DVD-video die het restrictieniveau te boven gaat, in het apparaat wordt gelegd, zal er een mededelingenscherm worden getoond. Indien de taal die voor "Audio" is gekozen niet beschikbaar is, verschijnen de ondertitels in die taal (indien beschikbaar op de schijf). TV Aspect Kies de instelling die aangepast is aan uw tv-toestel en voorkeur. 4:3 Pan&Scan: Televisie met conventionele beeldverhouding (4:3) De zijkanten van het breedschermbeeld worden afgesneden zodat het beeld het scherm vult (tenzij dit door de schijf wordt verboden). Time Delay Wanneer een Plasma-display is aangesloten, dient u af te stellen indien de audio niet gesynchroniseerd is met de video. Picture/Video Output Wijzig het videosignaalformaat dat moet worden uitgevoerd voor JPEG, MPEG4 en DivX-video als de beelduitvoer tijdens de weergave niet goed is. Field *4: Het beeld is niet wazig, maar de beeldkwaliteit is minder goed. Frame *4: De algemene kwaliteit is hoog, maar het beeld kan wazig zijn. NTSC/PAL60: De uitvoer zal afhankelijke zijn van de instelling "NTSC Disc Output" (\ zie boven). On: Stelt de helderheid in, zelfs als het volumeniveau laag is, door het bereik van het laagste geluidsniveau en het hoogste geluidsniveau te comprimeren. Auto: Het display is gedimd, maar wordt helder nadat u enkele bewerkingen hebt van het apparaat. U hebt deze registratiecode nodig wanneer u DivX Video-on-Demand (VOD) inhoud aanschaft en weergeeft. [. . . ] Deze unit kan vaststellen welk type gebruikt is, en gebruikt dan de meest geschikte methode van progressieve output. "Frame" stilstaand-beeld en "Field" stilstaand-beeld Frames zijn de stilstaande beelden die samengaan om een bewegend beeld te maken. Een gewoon tv-toestel toont deze velden achter elkaar om frames te maken. Wanneer u een bewegend beeld pauzeert, verschijnt er een stilstaand beeld. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING PANASONIC SC-HT340

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding PANASONIC SC-HT340 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag