Gebruiksaanwijzing PANASONIC SC-HT15

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing PANASONIC SC-HT15. Wij hopen dat dit PANASONIC SC-HT15 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing PANASONIC SC-HT15 te teleladen.


PANASONIC SC-HT15 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (11788 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   PANASONIC SC-HT15 (3219 ko)
   PANASONIC SC-HT15 (2952 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding PANASONIC SC-HT15

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Lees deze gebruiksaanwijzing volledig door alvorens u dit product aansluit, bedient of afstelt. Obtenga los tornillos adecuados para las paredes y columnas en las que vayan a ser colocados. LIVE Le acerca a las actuaciones en directo y a las voces más suaves. Plaats het apparaat op een horizontale ondergrond waar het niet blootgesteld wordt aan direct zonlicht, hoge temperaturen, hoge vochtigheid of sterke trillingen. [. . . ] èNaar stopcontact Netsnoer (meegeleverd) Sluit dit snoer pas aan nadat alle andere kabels zijn aangesloten. COMPONENT VIDEO-aansluitingen Deze aansluiting biedt een hoge beeldkwaliteit omdat, de kleursignalen (PB en PR) en de luminantiesignalen (Y) worden gescheiden. S-VIDEO-aansluitingen Deze aansluiting geeft een beeldkwaliteit dan de gewone aansluitingen. De instellingen voor de digitale ingangen veranderen Indien nodig kunt u de instellingen voor de digitale ingangen veranderen. Gebruik digitale aansluiting om te kunnen genieten van Dolby Digital of DTS. COMPONENT VIDEO-aansluitingen Deze aansluiting biedt een hoge beeldkwaliteit omdat, de kleursignalen (PB en PR) en de luminantiesignalen (Y) worden gescheiden. Geeft een de gewone Aansluiting via een 21-pens scartkabel is ook mogelijk. Deze antenne mag alleen door een bekwame monteur worden geïnstalleerd. Pas de instellingen van uw apparatuur aan volgens de omgeving waarin u deze gebruikt. Voordat u instellingen wijzigt, dient u de beschrijving van de instellingen te lezen, de fabrieksinstellingen en bereiken te bekijken en de gebruiksaanwijzing te raadplegen. U kunt één apparaat toewijzen aan elke ingangsaansluiting. Als u bij voorbeeld "TV" verandert van "OPT1" naar "OPT2", zal "DVR" automatisch omschakelen naar "OPT1". C (midden), RS (rechter surround) en LS (linker surround) kunnen worden ingesteld op een niveau tussen ­10 dB en +10 dB, waarbij 0 dB het niveau van de voorluidsprekers is. Stel het niveau van de midden- en surroundluidsprekers in op ongeveer hetzelfde niveau als dat van de voorluidsprekers. Voor SW (subwoofer) kunt u "- - -" kiezen zodat er geen geluid van de subwoofer is, of "MIN" voor minimaal uitgangsniveau, of een niveau tussen 1 en 19, of "MAX" voor maximaal uitgangsniveau. Stel het uitgangsniveau van de subwoofer zodanig in dat het gebalanceerd is met dat van de voorluidsprekers. het werkelijke uitgangsniveau van de subwoofer hangt vaak af van de bron. U kunt zijn niveau ook veranderen terwijl u wat muziek afspeelt, om een beter effect te krijgen (è blz. Het apparaat kiest de geluidsfunctie die geschikt is voor het ingangssignaal. (SC-HT17) Bij weergave van videobronnen aangesloten op DVD Het beeld blijft zichtbaar op het scherm zelfs als u TUNER kiest. Gebruik van Dolby Pro LogicII De Dolby Pro LogicII processor werkt niet alleen voor bronnen die met Dolby Surround zijn opgenomen, maar werkt ook voor alle stereobronnen. SFC: Brandt wanneer u een SFC-functie gebruikt Deze bladzijde beschrijft de toetsen die worden gebruikt voor het bedienen van dit apparaat. [. . . ] Sluit in dat geval aan via de analoge aansluitingen en kies de "ANALOG" ingangsmodus. Met de dimensieregeling kunt u het effect van MUSIC en PANORAMA instellen. U kunt het verschil tussen de uitgangsniveaus van de voor- en surroundluidsprekers vereffenen. U kunt een niveau tussen ­3 en +3 kiezen ­ Verhoog het niveau om het geluid naar de voorluidsprekers te verplaatsen, of verminder het niveau om het geluid naar de surroundluidsprekers te verplaatsen. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING PANASONIC SC-HT15

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding PANASONIC SC-HT15 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag