Gebruiksaanwijzing PANASONIC SC-HT1000

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing PANASONIC SC-HT1000. Wij hopen dat dit PANASONIC SC-HT1000 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing PANASONIC SC-HT1000 te teleladen.


PANASONIC SC-HT1000 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1907 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   PANASONIC SC-HT1000 (3189 ko)
   PANASONIC SC-HT1000 (3090 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding PANASONIC SC-HT1000

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Esta unidad (equipo que cumple la norma SDHC) admite tanto las tarjetas de memoria SD como las tarjetas de memoria SDHC. Añada las marcas de verificación en "Compartir esta carpeta en la red" y "Permitir que los usuarios de la red cambien mis archivos". Funciones útiles Añadir marcas de verificación a todas las pistas Añadir marcas de verificación a todas las carpetas (solo cuando se importa desde un PC) Borrar todas las marcas de verificación Seleccione en la lista Aparece la pantalla de selección del nombre del artista Extreme las precauciones de uso bajo las siguientes circunstancias. Las capacidades indicadas en el paquete del producto y en las especificaciones se calculan como 1 MB=1. [. . . ] Druk op [e, r] om de dag(en) te selecteren en druk op [u, i] om het markeringsteken toe te voegen en druk op [OK]. Druk op [e, r] om "Time" (Tijd) te selecteren en druk op [OK]. Druk op [u, i] om het item te selecteren, druk op [e, r] om de tijd bij te stellen en druk op [OK]. Druk op [e, r] om "Source" (Bron) te selecteren en druk op [OK]. Druk op [e, r] om "FM" of "AM" te selecteren en druk op [OK]. Druk op [e, r] om het gewenste voorgeprogrammeerde kanaal te selecteren en druk op [OK]. Druk op [e, r] om "Name" (Naam) te selecteren en druk op [OK]. Druk op [e, r] om "Confirm" (Bevestigen) te selecteren en druk op [OK]. Om te voorkomen dat u vergeet het apparaat uit te zetten (Auto Power Off Mode) 1. Druk op [e, r, u, i] om het type wektimer (PLAY1 tot 3) te selecteren en druk op [OK]. Druk op [e, r] om "Detail Setting" (Detail Instelling) te selecteren en druk op [OK]. De internetaansluiting vanaf dit apparaat kan eventueel niet mogelijk zijn, afhankelijk van de beveiligingsinstelling voor de router, enz. Wanneer de DHCP-serverfunctie voor de router is ingesteld op Inschakelen, dan kunt u dit apparaat met de standaard instelling gebruiken. Het kan nodig zijn om de instellingen op dit toestel te wijzigen, afhankelijk van de routerinstellingen wanneer er bijvoorbeeld een vast IP-adres wordt toegekend voor een netwerkaansluiting. LAN Communicatieterminal zoals een modem (in de winkel verkrijgbaar) Panasonic kan in geen geval verantwoordelijk worden gesteld voor schade dat ontstaan is door verkeerd gebruik of dat het resultaat is van een combinatie van apparatuur van software die niet gecontroleerd is door Panasonic. Panasonic kan in geen geval verantwoordelijk worden gesteld voor schade die voort zou kunnen vloeien uit de beveiligingsinstellingen. Ook zal Panasonic geen vragen beantwoorden met betrekking tot de instellingen en het gebruik van ieder apparaat. Bij het importeren of het maken van een backup van gegevens Wanneer u de nieuwste CD-database gebruikt Wanneer de modem een breedbandrouterfunctie heeft wanneer er geen modempoort beschikbaar is, sluit u de hub aan. Wanneer de modem geen breedbandrouterfunctie heeft, sluit u de breedbandrouter aan. Het importeren van muziekgegevens/opslaan van gegevens vanaf NAS (Network Attached Storage) is ook mogelijk. Het opslaan van opgenomen gegevens vereist genoeg ruimte op de harde schijf als een backupbestemming. Het maken van een backup is niet mogelijk op andere media (DVD-R, enz. [. . . ] Informatie voor gebruikers betreffende het verzamelen en verwijderen van oude uitrustingen en lege batterijen Deze symbolen op de producten, verpakkingen, en/of begeleidende documenten betekenen dat gebruikte elektrische en elektronische producten en batterijen niet met het algemene huishoudelijke afval gemengd mogen worden. Voor een correcte behandeling, recuperatie en recyclage van oude producten en lege batterijen moeten zij naar de bevoegde verzamelpunten gebracht worden in overeenstemming met uw nationale wetgeving en de Richtlijnen 2002/96/EC en 2006/66/EC. Door deze producten en batterijen correct te verwijderen draagt u uw steentje bij tot het beschermen van waardevolle middelen en tot de preventie van potentiële negatieve effecten op de gezondheid van de mens en op het milieu die anders door een onvakkundige afvalverwerking zouden kunnen ontstaan. Voor meer informatie over het verzamelen en recycleren van oude producten en batterijen, gelieve contact op te nemen met uw plaatselijke gemeente, uw afvalverwijderingsdiensten of de winkel waar u de goederen gekocht hebt. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING PANASONIC SC-HT1000

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding PANASONIC SC-HT1000 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag