Gebruiksaanwijzing PANASONIC SC-HT05

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing PANASONIC SC-HT05. Wij hopen dat dit PANASONIC SC-HT05 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing PANASONIC SC-HT05 te teleladen.


PANASONIC SC-HT05 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (19 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   PANASONIC SC-HT05 (2257 ko)
   PANASONIC SC-HT05 (1484 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding PANASONIC SC-HT05

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Gelieve deze gebruiksaanwijzing volledig door te lezen alvorens dit product aan te sluiten, te bedienen of af te stellen. Tijdens het gebruik is dit product vatbaar voor radiostoring veroorzaakt door een mobiele telefoon. Wanneer dergelijke storing optreedt, moet u dit product en de mobiele telefoon verder van elkaar vandaan gebruiken. De apparatuur dient dicht bij een stopcontact te worden geïnstalleerd en de netstekker dient zodanig te worden geplaatst dat hij gemakkelijk bereikbaar is in geval van problemen. [. . . ] ) Wanneer "Off" wordt geselecteerd bij "Audio Output" ( blz. De gewijzigde instellingen blijven in het geheugen opgeslagen, ook wanneer u het apparaat in stand-by zet. De onderstreepte items in het volgende schema zijn de fabrieksinstellingen. Met QUICK SETUP kunt u de items in de grijs getinte gedeelten van de onderstaande tabel achter elkaar instellen. Deze instelling verandert ook wanneer u de menutaal in QUICK SETUP verandert. Interval Mode: Toont niet alleen een voorbeeld van elke titel/programma, maar eveneens elk interval van 10 minuten binnen een titel/programma. Restricties instellen (Wanneer niveau 8 is gekozen) 8 No Limit 1 tot 7 0 Lock All: Om de weergave van schijven waarop geen restrictieniveaus staan te verhinderen. Een wachtwoordscherm wordt getoond wanneer een restrictieniveau wordt ingesteld. Als een DVD-Video-schijf die het restrictieniveau te boven gaat, in het apparaat wordt gelegd, zal er een mededelingenscherm worden getoond. Indien de taal die voor "Audio" is gekozen niet beschikbaar is, verschijnen de ondertitels in die taal (indien beschikbaar op de schijf). Met QUICK SETUP kunt u de items in de grijs getinte gedeelten van de onderstaande tabel achter elkaar instellen. Als de middenluidspreker of de surroundluidsprekers dichter bij de luisterpositie zijn geplaatst, kunt u het verschil vereffenen door de vertragingstijd te veranderen. Druk op [3, 4] om het vak voor de vertragingstijd te selecteren en druk op [ENTER]. Druk op [3, 4] om de vertragingstijd aan te passen en druk op [ENTER]. Kamerafmetingen bij benadering Vertragingstijd surroundluidsprekers Om de instelprocedure te voltooien Druk op [2] om "Exit" te kiezen en druk daarna op [ENTER]. Als u de instelling van de surroundluidsprekers wijzigt voor Dolby Digital, zal de instelling ook wijzigen voor Dolby Pro Logic II. Cirkel van constante primaire luisterafstand Als afstand a of b kleiner is dan c, zoek dan het verschil op in de tabel en stel in op de aanbevolen waarde. Als een stereo-FM-uitzending wordt ontvangen, licht "ST" op het display op. Telkens wanneer u op deze toets drukt: BP 2()BP 1 Houd [X TUNING W] ingedrukt tot de frequentie begint te veranderen om de automatische afstemming te starten. Telkens wanneer u op deze toets drukt: MANUAL()PRESET Om een getal van 2 cijfers te kiezen DISC SFC TG D. Om 12 te kiezen: [S10] [1] [2] Of druk op [X, W] en druk vervolgens op [ENTER]. De zender in een reeds bezet kanaal wordt gewist wanneer u een andere zender in dat kanaal voorprogrammeert. [. . . ] Dus, hoe hoger de frequentie, hoe getrouwer de weergave van het origineel geluid. Het bereikt dezelfde geluidskwaliteit als MP3, maar de bestandsgrootte is geringer dan die van MP3. HDMI is een nieuwe generatie van de digitale interface voor elektronische verbruiksproducten. In tegenstelling tot conventionele aansluitingen verzendt dit systeem niet-gecomprimeerde digitale video- en audiosignalen via één kabel. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING PANASONIC SC-HT05

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding PANASONIC SC-HT05 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag