Gebruiksaanwijzing PANASONIC SC-HD515MD

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing PANASONIC SC-HD515MD. Wij hopen dat dit PANASONIC SC-HD515MD handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing PANASONIC SC-HD515MD te teleladen.


PANASONIC SC-HD515MD : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (4595 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   PANASONIC SC-HD515MD (3111 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding PANASONIC SC-HD515MD

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] € Laat de batterij(en) niet gedurende lange tijd achter in een auto die in de zon staat en waarvan de portieren en ramen gesloten zijn. veiligheidsmaatregelen Onderzijde van het apparaat NEDERLANDS Binnenin het apparaat WAARSCHUWING!Apparaat • Beperk het risico van brand, elektrische schokken of beschadiging van het product. € Stel dit apparaat niet bloot aan regen, vocht, druppels of spetters. [. . . ] 1 x Netsnoer 1 x FM-binnenantenne 1 x Afstandsbediening (met een batterij) (N2QAYC000059) HC27_EG1_4du. Indd 3 5/17/2012 5:34:29 PM RQT9573 3 31 NEDERLANDS Overzicht van de bedieningsfuncties Afstandsbediening A Stand-by/Aan-schakelaar [`], [1] • Indrukken om het apparaat aan of uit te schakelen. in de modus Stand-by verbruikt het apparaat nog een geringe hoeveelheid stroom. SLEEP DIMMER B Een audiobron kiezen C Basis weergaveregeling D De klok- en timeropties weergeven E Het iPod-menu bekijken De informatie bekijken iPod CD RADIO/ USB SETUP MUTE F Geluidseffecten kiezen G De optie selecteren Album overslaan iPod MENU SOUND PLAY MENU DISPLAY OK ALBUM NEDERLANDS H De slaaptimerfunctie instellen I De helderheid van het display-paneel verminderen • Annuleer de functie door de toets opnieuw in te drukken. J Het volume van het systeem aanpassen K Het geluid van het systeem dempen Hoofdapparaat Bovenaanzicht • Annuleer de functie door de toets opnieuw in te drukken. € "MUTE" wordt ook geannuleerd wanneer u het volume aanpast of wanneer u het systeem uitschakelt. M N L Het menu voor afspelen bekijken De radio-opties weergeven ) M USB-poort ( N Hoofdtelefoonbus ( ) • Stekkertype: Ø 3, 5 mm stereo (niet bijgeleverd) • Luister niet lang achtereen, aangezien dit uw gehoor kan beschadigen. A B C J O Vooraanzicht P Q R O Het schuifdeurtje openen of sluiten P Schuifdeurtje Q Sensor afstandsbediening • Maximumbereik: 7 m direct vanaf de voorzijde R Displaypaneel S De iPod/iPhone-dock openen of sluiten RQT9573 S 4 32 HC27_EG1_4du. plakbandje Dock-adapter (niet bijgeleverd) 2 Opmerking: • Neem de iPod/iPhone uit de verpakking. € Houd uw iPod/iPhone recht tegenover de connector wanneer u het toestel plaatst. € Indien geen dock-adapter beschikbaar is, plaats en verwijder de iPod/iPhone dan voorzichtig. € Opnames worden niet noodzakelijk afgespeeld in de volgorde waarin u ze hebt opgenomen. Voor het veranderen van de frequentie verwijzen wij u naar "Handmatige afstemming en instelling van voorkeuzestations". USB • Geschikte USB-apparaten die worden gedefinieerd als apparaten met massageheugen: – USB-apparaten die alleen maar gegevensuitwisseling ondersteunen – USB-apparaten die USB 2. 0 full speed ondersteunen • Bestanden zijn gedefinieerd als tracks en mappen zijn gedefinieerd als albums. € Dit systeem geeft toegang tot maximaal: – 255 albums (inbegrepen bovenste map) – 2500 tracks – 999 tracks per album • CBI (in het Engels, Control/Bulk/Interrupt) wordt niet ondersteund. € NTFS-bestandssysteem wordt niet ondersteund (alleen bestandssysteem FAT 12/16/32 wordt ondersteund). Stel het radiostation van uw keuze in door op [2/3] of [5/6] te drukken. Houd, als u automatisch wilt afstemmen, de knop ingedrukt, totdat de frequentie snel verandert. "STEREO" wordt weergegeven wanneer het systeem is afgestemd op een stereo-uitzending. kies "MANUAL" door op [R , T] en vervolgens op [OK] te drukken. Apple is niet verantwoordelijk voor de werking van dit apparaat en is er niet verantwoordelijk voor dat wordt voldaan aan de standaarden van veiligheid en wetgeving. [. . . ] Verhelpen van storingen Raadpleeg de onderstaande tips voordat u beroep doet op een servicecentrum. Vraag uw handelaar om advies, als u twijfels hebt over de controlepunten of als u het probleem niet kunt verhelpen. Algemene storingen U kunt geen bedieningshandelingen uitvoeren met de afstandsbediening. € Schakel het systeem uit, stel de oorzaak vast en corrigeer deze en schakel dan het systeem weer in. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING PANASONIC SC-HD515MD

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding PANASONIC SC-HD515MD zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag