Gebruiksaanwijzing PANASONIC SC-HC400EG

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing PANASONIC SC-HC400EG. Wij hopen dat dit PANASONIC SC-HC400EG handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing PANASONIC SC-HC400EG te teleladen.


PANASONIC SC-HC400EG : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (4334 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   PANASONIC SC-HC400EG (1802 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding PANASONIC SC-HC400EG

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Lees deze instructies zorgvuldig door voordat u dit product gebruikt en bewaar deze handleiding, zodat u deze later kunt raadplegen. ) Bijgesloten instructies voor de installatie (l 62, 63 en 80, 81) De installatie dient door een gekwalificeerd installateur uitgevoerd te worden. Voordat het werk begonnen wordt, moeten deze instructies voor de installatie, evenals de handleiding, met aandacht gelezen worden om er zeker van te kunnen zijn dat de installatie correct uitgevoerd wordt. U kunt ze nodig hebben voor het onderhoud of het verplaatsen van dit apparaat. [. . . ] ‰ Als “SCAN FAILED” weergegeven wordt nadat “DAB+” geselecteerd werd, of na een auto scan, ga dan verder met “Handmatig tunen van 1 frequentieblok” (l onder) ≥ Als er al zenders in dit toestel bewaard zijn, ga dan verder met “Controleren van de ontvangstkwaliteit van het DAB/DAB+-signaal” (l rechts)  ≥ Als de antenne bijgesteld werd, voer dan auto scan uit om het geheugen van de zenders te updaten. (l 71) ∫ Handmatig tunen van 1 frequentieblok Gebruik deze functie om 1 frequentieblok te scannen na het bijstellen van de positie van de DAB-antenne. Voorbereidingen Noteer een frequentieblok dat in uw regio ontvangen kan worden (bijv. druk herhaaldelijk op [RADIO MENU] om “MANUAL SCAN” te selecteren. Druk op [2, 1] om het frequentieblok te selecteren dat in uw regio ontvangen kan worden en druk vervolgens op [OK]. Book 73 ページ 2017年1月20日 金曜日 午前10時53分 Naar de FM-radio luisteren U kunt tot 30 FM-zenders van tevoren instellen met preset. Kanaal 1 tot 5 zal ingesteld worden als de favoriete zenders onder (FAVOURITE) [1] tot [5]. (l rechts, “Veranderen van de zenders die onder (FAVOURITE) [1] tot [5] opgeslagen zijn”) Voorbereidingen ≥ Zorg ervoor dat de antenne aangesloten is. Handmatig instellen van de voorkeuzezenders 1 2 Terwijl u naar de radio-uitzending luistert Druk op [PROGRAM]. kies een vooraf ingesteld nummer door op de cijfertoetsen te drukken. ‰ Voer stappen 1 tot 2 opnieuw uit om meer voorkeuzezenders in te stellen. Druk op [2, 1] om “LOWEST” of “CURRENT” te kiezen en druk vervolgens op [OK]. *1 ≥ De tuner begint in toenemende volgorde alle stations die het kan ontvangen op de kanalen in te stellen. ‰ Er wordt over een eerder opgeslagen station heen geschreven wanneer een ander station opgeslagen wordt op dezelfde plaats van het van te voren ingestelde kanaal. Veranderen van de zenders die onder (FAVOURITE) [1] tot [5] opgeslagen zijn U kunt gemakkelijk de zenders veranderen die opgeslagen zijn onder (FAVOURITE) [1] tot [5]. Terwijl u naar de radio-uitzending luistert Houd één van [1] tot [5] ingedrukt tot “P  op het display ” verschijnt. ) *1: Raadpleeg voor het veranderen van de frequentie “Handmatige tuning”. Luisteren naar een van te voren ingesteld kanaal Druk op de numerieke knoppen [:] of [9] om het preset-station te selecteren. ≥ Druk als alternatief op [:/6] of [5/9] op dit toestel als “PRESET” geselecteerd is als de afstemmodus*2. ‰ U kunt kanaal 1 tot 5 selecteren door op één van (FAVOURITE) [1] tot [5] op dit toestel te drukken. π ≥ Als u de zenders verandert die opgeslagen zijn onder (FAVOURITE) [1] tot [5], worden kanalen 1 tot 5 ook veranderd in dezelfde overeenkomstige zenders. Er wordt geen uitzending ontvangen of de ontvangen FM-uitzending is zwak of monoauraal. [. . . ] ˆ Extra vereiste accessoires (in de handel verkrijgbaar) ≥ 4 Bevestigingsschroeven voor muurbeugel ≥ 2 Bevestigingsschroeven voor veiligheidshouder ≥ 1 Valpreventiekoord* ≥ 1 Schroefoog * Gebruik een snoer dat in staat is meer dan 36 kg te verdragen (met een diameter van circa 1, 5 mm). ‰ Bewaar de schroeven buiten het bereik van kinderen om inslikken ervan te voorkomen. ‰ Bewaar de beugels voor de muurmontage buiten het bereik van kinderen om inslikken ervan te voorkomen. ‰ Bewaar de schroefoog buiten het bereik van kinderen om inslikken ervan te voorkomen. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING PANASONIC SC-HC400EG

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding PANASONIC SC-HC400EG zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag