Gebruiksaanwijzing PANASONIC SC-HC39EG

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing PANASONIC SC-HC39EG. Wij hopen dat dit PANASONIC SC-HC39EG handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing PANASONIC SC-HC39EG te teleladen.


PANASONIC SC-HC39EG : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (8567 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding PANASONIC SC-HC39EG

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Lees deze instructies zorgvuldig door voordat u dit product gebruikt en bewaar deze handleiding, zodat u deze later kunt raadplegen. Bijgesloten instructies voor de installatie (l 38 en 52, 53) De installatie dient door een gekwalificeerd installateur uitgevoerd te worden. Voordat het werk begonnen wordt, moeten deze instructies voor de installatie, evenals de handleiding, met aandacht gelezen worden om er zeker van te kunnen zijn dat de installatie correct uitgevoerd wordt. U kunt ze nodig hebben voor het onderhoud of het verplaatsen van dit apparaat. [. . . ] druk herhaaldelijk op [PLAY MENU] om “TUNEMODE” te selecteren. Druk op [3, 4] om “MANUAL” te kiezen en druk vervolgens op [OK]. ‰ Om automatisch afstemmen te starten, [:/6] of [5/ 9] ingedrukt houden tot de frequentie begint met zoeken. Automatisch presetten van de stations 1 2 Het kanaal van te voeren instellen 4 Terwijl u naar de radio-uitzending luistert, druk op [OK]. Druk op [3, 4] om “LOWEST” of “CURRENT” te kiezen en druk vervolgens op [OK]. De tuner begint in toenemende volgorde alle stations die het kan ontvangen op de kanalen in te stellen. ∫ Verbeteren van de FM-geluidskwaliteit 1 2 Druk , terwijl u FM-uitzendingen ontvangt , herhaaldelijk op [PLAY MENU] om “FM MODE” te selecteren. Druk op [3, 4] om “MONO” te kiezen en druk vervolgens op [OK]. Om dit te doen dient u naar stap 4 van “Handmatig afstemmen en van te voren instellen (preset)” te gaan. * Raadpleeg voor het veranderen van de frequentie “Handmatig afstemmen en van te voren instellen (preset)”. ‰ Selecteer “STEREO” in stap 2 om terug te keren naar stereo-uitzendingen. Luisteren naar een van te voren ingesteld kanaal ∫ Weergeven van de huidige status van het FM-signaal Druk, terwijl u een FM-signaal ontvangt, herhaaldelijk op [PLAY MENU] om “FM STATUS” te laten weergeven en druk vervolgens op [OK]. “FM ST”: “FM”: Het FM-signaal is afgestemd en in stereo. Druk op [3, 4] om “PRESET” te kiezen en druk vervolgens op [OK]. ‰ Iedere keer dat u op de toets drukt: “PS”: “PTY”: “FREQ”: Programma service Programma type Weergave frequentie 46 RQT9942 ≥ “STEREO” wordt weergegeven als dit toestel op een stereo-uitzending afgestemd is. ‰ Het toestel kan de tekstgegevens weergeven die verzonden worden door het radiogegevenssysteem (RDS) dat beschikbaar is in bepaalde gebieden (het kan zijn dat de RDS-weergave niet beschikbaar is als de ontvangst slecht is). Book 47 ページ 2014年1月17日 金曜日 午後3時23分 Geluidsinstelling De volgende geluidseffecten kunnen toegevoegd worden aan de audio output. Afspeeltimer U kunt de timer instellen zodat dit toestel op een bepaald tijdstip van de dag ingeschakeld wordt. Druk op [3, 4] om de starttijd (“ON TIME”) in te stellen en druk vervolgens op [OK]. Druk op [3, 4] om de eindtijd (“OFF TIME”) in te stellen en druk vervolgens op [OK]. Druk op [3, 4] om de muziekbron te selecteren* en druk vervolgens op [OK]. Maak de geselecteerde muziekbron gereed en stel het gewenste volume in. [. . . ] ‰ Als extra veiligheidsmaatregel bevestigt u het toestel aan de muur met het valpreventiekoord. Instructies voor de muurmontage Schakel het apparaat uit voordat de installatie plaatsvindt en haal het netvoedingsnoer uit het stopcontact. ‰ Trek de standaard voorzichtig los van het toestel, zoals getoond wordt. ≥ Bewaar de weggenomen schroef en de voetplaat op een veilige plaats. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING PANASONIC SC-HC39EG

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding PANASONIC SC-HC39EG zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag