Gebruiksaanwijzing PANASONIC SC-HC38EG

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing PANASONIC SC-HC38EG. Wij hopen dat dit PANASONIC SC-HC38EG handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing PANASONIC SC-HC38EG te teleladen.


PANASONIC SC-HC38EG : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (10257 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding PANASONIC SC-HC38EG

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Lees deze instructies zorgvuldig door voordat u dit product gebruikt en bewaar deze handleiding, zodat u deze later kunt raadplegen. ) Bijgesloten instructies voor de installatie (l 56 en 72, 73) De installatie dient door een gekwalificeerd installateur uitgevoerd te worden. Voordat het werk begonnen wordt, moeten deze instructies voor de installatie, evenals de handleiding, met aandacht gelezen worden om er zeker van te kunnen zijn dat de installatie correct uitgevoerd wordt. U kunt ze nodig hebben voor het onderhoud of het verplaatsen van dit apparaat. [. . . ] Controleren of verbeteren van de kwaliteit van de signaalontvangst Om de kwaliteit van de signaalontvangst te verbeteren, moet minstens 1 frequentieblok met succes bewaard worden. ‰ Als “SCAN FAILED” weergegeven wordt nadat “DAB/DAB+” geselecteerd werd, of na een auto scan, ga dan verder met “Handmatig tunen van 1 frequentieblok” (l hieronder) ≥ Als er al zenders in dit toestel bewaard zijn, ga dan verder met “Controleren van de ontvangstkwaliteit van het DAB/DAB+-signaal” (l rechts) 3 4 Als de ontvangstkwaliteit van het signaal slecht is, verplaats de antenne dan naar een positie waarin de ontvangstkwaliteit beter wordt. Om verder te gaan met het controleren van de kwaliteit van de frequentieblokken: Druk opnieuw op [3, 4] en selecteer de gewenste frequentie. ˆ Handmatig tunen van 1 frequentieblok Gebruik deze functie om 1 frequentieblok te scannen na het bijstellen van de positie van de DAB-antenne. Voorbereidingen Noteer een frequentieblok dat in uw regio ontvangen kan worden (bijv. druk herhaaldelijk op [PLAY MENU] om “MANUAL SCAN” te selecteren. Druk op [3, 4] om het frequentieblok te selecteren dat in uw regio ontvangen kan worden en druk vervolgens op [OK]. druk herhaaldelijk op [PLAY MENU] om “SCANMODE” te selecteren. Druk op [3, 4] om “ALL BAND III” of “LOCAL” te kiezen en druk vervolgens op [OK]. ‰ De DAB-kanalen die met preset ingesteld zijn, worden gewist als de “SCANMODE” veranderd wordt. Book 65 ページ 2012年12月28日 金曜日 午後5時11分 Naar de FM-radio luisteren U kunt tot 30 kanalen van te voren instellen (preset). ˆ Handmatig afstemmen en van te voren instellen (preset) Selecteer een radio-uitzending. 1 2 3 Druk herhaaldelijk op [PLAY MENU] om “TUNEMODE” te selecteren. Druk op [3, 4] om “MANUAL” te kiezen en druk vervolgens op [OK]. ‰ Om automatisch afstemmen te starten, [:/6], [5/9] ingedrukt houden tot de frequentie begint met zoeken. ‰ Er wordt over een eerder opgeslagen station heen geschreven wanneer een ander station opgeslagen wordt op dezelfde plaats van het van te voren ingestelde kanaal. Druk op [3, 4] om “LOWEST” of “CURRENT” te kiezen en druk vervolgens op [OK]. * * Raadpleeg voor het veranderen van de frequentie “Handmatig afstemmen en van te voren instellen (preset)”. Het kanaal van te voeren instellen 4 Terwijl u naar de radio-uitzending luistert Druk op [OK]. 2 Druk op [3, 4] om “MONO” te kiezen en druk vervolgens op [OK]. Om dit te doen dient u naar stap 4 van “Handmatig afstemmen en van te voren instellen (preset)” te gaan. ‰ Selecteer “STEREO” in stap 2 om terug te keren naar stereo-uitzendingen. [. . . ] *1: Als de iPod/iPhone/iPad niet opgeladen wordt en het dock gesloten is. Book 72 ページ 2012年12月28日 金曜日 午後5時11分 Bevestiging van het apparaat aan de muur (optioneel) Dit toestel kan aan de muur gemonteerd worden met gebruik van de bijgeleverde muurbeugels, enz. Wees er zeker van dat de gebruikte schroef en de muur sterk genoeg zijn om een gewicht van minstens 33 kg te verdragen. De schroeven en de andere onderdelen worden niet bijgeleverd omdat het type en de afmetingen daarvan voor iedere installatie anders zullen zijn. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING PANASONIC SC-HC38EG

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding PANASONIC SC-HC38EG zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag