Gebruiksaanwijzing PANASONIC SC-HC35EG

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing PANASONIC SC-HC35EG. Wij hopen dat dit PANASONIC SC-HC35EG handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing PANASONIC SC-HC35EG te teleladen.


PANASONIC SC-HC35EG : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (21469 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   PANASONIC SC-HC35EG (18630 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding PANASONIC SC-HC35EG

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Gelieve deze gebruiksaanwijzing volledig door te lezen alvorens dit product aan te sluiten, te bedienen of af te stellen. ) De installatie mag nooit door iemand anders dan door een gekwalificeerd installateur uitgevoerd worden. Voordat het werk begonnen wordt, moeten deze instructies voor de installatie, evenals de handleiding, met aandacht gelezen worden om er zeker van te kunnen zijn dat de installatie correct uitgevoerd wordt. U kunt ze nodig hebben voor het onderhoud of het verplaatsen van dit apparaat. [. . . ] ‰ Maximumaantal weer te geven karakters: ongeveer 30 ≥ Dit apparaat ondersteunt ver. Tekstgegevens die niet ondersteund worden, zullen niet of anders weergegeven worden. afspeelmodusfunctie Na het uitvoeren van stappen 1-3 in “Basis afspelen” 1 2 Stoppen Pauzeren Skippen Druk herhaaldelijk op [PLAY MENU] om “PLAY MODE” te selecteren. RANDOM RND: Zoeken [CD] Direct afspelen (Het afspelen start vanaf de track die u geselecteerd heeft. Bekijk inhoudinformatie ≥ Tijdens het afspelen in willekeurige volgorde kunt u niet naar de vorige track skippen. Na het uitvoeren van stappen 1-3 in “Basis afspelen” 1 2 Druk tijdens de stopmodus op [PROGRAM]. 2 Druk een keer op [9] en daarna op de numerieke knoppen om de track te selecteren. Druk op [2, 1] om “ON REPEAT” te selecteren en druk op [OK]. ‰ Selecteer om het herhalen te stoppen “OFF REPEAT” in stap 2. Druk op [:] of [9] als “PGM” weergegeven wordt in de stopmodus. ‰ Gebruik een disk voor audio-opnames voor CD-DA en finaliseer* de disk als u klaar bent met opnemen. * Een proces dat na het opnemen uitgevoerd wordt en dat CD-R of CD-RW spelers in staat stelt om audio CD-R en CD-RW af te spelen. ‰ Het kan zijn dat het apparaat niet in staat is om sommige disks af te spelen vanwege de opnameomstandigheden. ‰ Gebruik geen CD’s waarvan de etiketten en stickers aan het losraken zijn of met overdreven veel kleefstof onder de etiketten of stickers. ‰ Reinig de CD’s niet met vloeistoffen (neem de CD met een zachte, droge doek af). Presetten van het geheugen U kunt tot 30 FM-zenders en 15 AM-zenders van tevoren instellen met preset. €PGM” begint te knipperen en de tuner begint alle stations die ontvangen kunnen worden in toenemende volgorde in de kanalen in te stellen. Creëren van MP3-bestanden die op dit apparaat afgespeeld kunnen worden ≥ Maximum aantal tracks en: 999 tracks en 254 albums (m. ‰ De tijd voor het lezen van TOC is afhankelijk van het aantal tracks, mappen of mapstructuren. ‰ Het station dat een kanaal bezet, wordt gewist als een ander station met preset in dat kanaal ingesteld wordt. Beperkingen van MP3 ≥ Dit apparaat is compatibel met multi-sessies en het duurt langer om het afspelen te starten. ‰ Dit apparaat kan geen bestanden afspelen die opgenomen zijn met gebruik van packet write. [. . . ] Book 71 ページ 2011年3月28日 月曜日 午後2時47分 [HC55] Werking met Bluetooth® De naam van het aangesloten toestel wordt weergegeven als “¢”. ‰ Een karakter dat niet kan worden weergegeven, wordt vervangen door “¢”. ≥ Een onbekende toestelnaam wordt gedetecteerd en weergegeven als “¢¢¢¢¢”. ≥ De Bluetooth® communicatieafstand heeft de 10 m overschreden. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING PANASONIC SC-HC35EG

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding PANASONIC SC-HC35EG zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag