Gebruiksaanwijzing PANASONIC SC-HC20

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing PANASONIC SC-HC20. Wij hopen dat dit PANASONIC SC-HC20 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing PANASONIC SC-HC20 te teleladen.


PANASONIC SC-HC20 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (11752 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   PANASONIC SC-HC20 (2353 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding PANASONIC SC-HC20

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Die Bedienvorgänge in diesem Handbuch beziehen sich auf die Fernbedienung. Sie können jedoch die Bedienschritte auch am Hauptgerät vornehmen, falls die Bedienelemente identisch sind. Gelieve deze gebruiksaanwijzing volledig door te lezen alvorens dit product aan te sluiten, te bedienen of af te stellen. De handelingen in deze handleiding zijn hoofdzakelijk beschreven voor de afstandsbediening, maar u kunt ook diverse handelingen vanaf het apparaat uitvoeren als de bedieningen hetzelfde zijn. [. . . ] ς Druk op [u/t] of [y/i] en houd deze ingedrukt totdat de frequentie snel begint te wijzigen. € Om de automatische afstemming te stoppen, drukt u opnieuw op [u/t] of [y/i]. € De automatische afstemming werkt mogelijkerwijs niet, als er veel storing is. • Stel de klok regelmatig opnieuw in om de juistheid van de tijdsweergave in stand te houden. Afspeeltimer U kunt de timer zo instellen zodat deze u op een bepaalde tijd wekt. Voorbereiding: • Schakel het apparaat in en stel de klok in (➡ zoals boven). € Bereid de muziekbron voor (cd, radio, iPod/iPhone of AUX) en stel het volume in. De instellingen veranderen Verander de bron of het volume Herhaal bovenstaande stap  tot  (➡ zoals boven). € “MONO” wordt ook geannuleerd wanneer u een andere frequentie kiest. € Schakel de optie “MONO” uit, als u normaal wilt luisteren. Wanneer u een zender wilt vastleggen op een kanaal dat reeds bezet is, wordt de eerder voorgeprogrammeerde zender automatisch gewist. ς Om meer zenders voor te programmeren herhaalt u stap  tot . controleer de instellingen (Wanneer het apparaat is ingeschakeld of in de stand-bymodus staat) Annuleren Druk twee maal op [z , PLAY] om het controlelampje van het display te wissen. € De timer zal op de geprogrammeerde tijd beginnen, waarbij het volume langzamerhand oploopt naar het geprogrammeerde niveau. 30MIN 60MIN 90MIN 120MIN AM toekenningsinstelling Het apparaat kan ook AM-uitzendingen ontvangen die gesitueerd zijn in de 10 kHz stap. Na enkele seconden verandert het display om de huidige minimumfrequentie weer te geven. € Om terug te gaan naar de oorspronkelijke stap, herhaalt u stap  tot  (➡ zoals boven). • Nadat de instelling gewijzigd is , zullen alle voorgaande geprogrammeerde frequenties gewist worden. OFF (Geannuleerd) Druk één maal op [SLEEP] om de resterende tijd te controleren. • Wanneer AUTO OFF op ON (aan) staat en wanneer het apparaat gedurende ong. 30 minuten niet wordt gebruikt, zal het apparaat uitgeschakeld worden, zelfs wanneer de afspeel- of sluimertijd nog niet vervallen is. Geluid instellen Voorkeurintellingen equalizer Lage of Hoge tonen Druk herhaaldelijk op [PRESET EQ] om “HEAVY”, “SOFT”, “CLEAR”, “VOCAL” of “FLAT” te selecteren. [. . . ] Geen reactie wanneer er op de toetsen van de afstandsbediening wordt gedrukt • Controleer of de batterijen op de juiste manier in het apparaat zijn geplaatst (➡ bladzijde 4). G Display “--:--” • U hebt het netsnoer voor de eerste keer in het stopcontact gestoken en er is kort geleden een stroomstoring geweest. Terugstelling van het geheugen (Reset) Wanneer de volgende situaties voorkomen, maakt u een reset van het geheugen: • Er is geen reactie wanneer er op de toetsen wordt gedrukt. )  Terwijl u [8] op het hoofdapparaat ingedrukt houdt, steekt u de stekker weer in het stopcontact. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING PANASONIC SC-HC20

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding PANASONIC SC-HC20 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag