Gebruiksaanwijzing PANASONIC SC-HC1040EG

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing PANASONIC SC-HC1040EG. Wij hopen dat dit PANASONIC SC-HC1040EG handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing PANASONIC SC-HC1040EG te teleladen.


PANASONIC SC-HC1040EG : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (16290 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding PANASONIC SC-HC1040EG

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Lees deze instructies zorgvuldig door voordat u dit product gebruikt en bewaar deze handleiding, zodat u deze later kunt raadplegen. ) Bijgesloten instructies voor de installatie (l 92, 93 en 120, 121) De installatie dient door een gekwalificeerd installateur uitgevoerd te worden. Voordat het werk begonnen wordt, moeten deze instructies voor de installatie, evenals de handleiding, met aandacht gelezen worden om er zeker van te kunnen zijn dat de installatie correct uitgevoerd wordt. U kunt ze nodig hebben voor het onderhoud of het verplaatsen van dit apparaat. [. . . ] ≥ Druk als alternatief op [:/6] of [5/9] op dit toestel als “STATION” geselecteerd is als de afstemmodus*1. 1 2 Presetten van DAB/DAB+-zenders U kunt tot 20 DAB/DAB+ kanalen van te voren instellen. Kanaal 1 tot 5 zal ingesteld worden als de favoriete zenders onder (FAVOURITE) [1] tot [5]. (l rechts, “Veranderen van de zenders die onder (FAVOURITE) [1] tot [5] opgeslagen zijn”) Als “ ” weergegeven wordt Druk herhaaldelijk op [RADIO MENU] om “DAB SECONDARY” te selecteren. π ≥ De instelling zal opnieuw op de primaire dienst gezet worden als veranderingen gemaakt worden (als de zender bijvoorbeeld veranderd wordt). 1 2 Terwijl u naar een DAB/DAB+-uitzending luistert Druk op [PROGRAM]. π 108 ≥ U kunt geen zenders met preset instellen als de zender niet uitzendt of wanneer de secundaire dienst geselecteerd is. ‰ Het station dat een kanaal bezet, wordt gewist als een ander station met preset in dat kanaal ingesteld wordt. Elke keer dat u op de knop drukt: Dynamisch label: Weergave PTY: Label ensemble: Weergave frequentie: Weergave tijd: Informatie over de uitzending Programmatype De naam van het ensemble Het frequentieblok en de frequentie worden weergegeven. Huidige tijd  ≥ Als zendstations bewaard zijn, ga dan verder met “Opnieuw scannen van de DAB/DAB+-zenders” om de zendstations op andere frequentieblokken te bewaren. (l 108) ≥ Als “SCAN FAILED” nog steeds weergegeven wordt, herhaal dan stappen 1 tot 3 tot een zender bewaard wordt. Als de situatie dan nog niet verbeterd is, probeer dan een DAB-buitenantenne te gebruiken of raadpleeg uw verkoper. ∫ Controleren van de ontvangstkwaliteit van het DAB/DAB+-signaal 1 Automatische klokinstelling Als de DAB/DAB+-uitzending tijdinformatie bevat , zal de klok van het toestel automatisch geüpdatet worden. Terwijl u naar de DAB/DAB+-uitzending luistert: Druk herhaaldelijk op [RADIO MENU] om “SIGNAL QUALITY” te selecteren en druk vervolgens op [OK]. ‰ Het huidige frequentieblok wordt weergegeven en vervolgens wordt de ontvangstkwaliteit aangeduid. ontvangstkwaliteit 0 (slecht) – 8 (uitstekend) 1 2 Druk herhaaldelijk op [RADIO MENU] om “AUTO CLOCK ADJ” te selecteren. Druk op [2, 1] om “ON ADJUST” te kiezen en druk vervolgens op [OK]. 2 3 4  ≥ Selecteer “OFF ADJUST” om de automatische functie voor het instellen van de klok uit te schakelen. Als de ontvangstkwaliteit van het signaal slecht is, verplaats de antenne dan naar een positie waarin de ontvangstkwaliteit beter wordt. Om verder te gaan met het controleren van de kwaliteit van de frequentieblokken: Druk opnieuw op [2, 1] en selecteer de gewenste frequentie. Controleren of verbeteren van de kwaliteit van de signaalontvangst Om de kwaliteit van de signaalontvangst te verbeteren, moet minstens 1 frequentieblok met succes bewaard worden. ‰ Als “SCAN FAILED” weergegeven wordt nadat “DAB+” geselecteerd werd, of na een auto scan, ga dan verder met “Handmatig tunen van 1 frequentieblok” (l onder) ≥ Als er al zenders in dit toestel bewaard zijn, ga dan verder met “Controleren van de ontvangstkwaliteit van het DAB/DAB+-signaal” (l rechts)  ≥ Als de antenne bijgesteld werd, voer dan auto scan uit om het geheugen van de zenders te updaten. [. . . ] ‰ Bewaar de schroeven buiten het bereik van kinderen om inslikken ervan te voorkomen. ‰ Bewaar de beugels voor de muurmontage buiten het bereik van kinderen om inslikken ervan te voorkomen. ‰ Bewaar de schroefoog buiten het bereik van kinderen om inslikken ervan te voorkomen. 3 Bevestig het (niet bijgeleverde) valpreventiekoord op dit toestel. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING PANASONIC SC-HC1040EG

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding PANASONIC SC-HC1040EG zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag