Gebruiksaanwijzing PANASONIC SC-EN37

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing PANASONIC SC-EN37. Wij hopen dat dit PANASONIC SC-EN37 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing PANASONIC SC-EN37 te teleladen.


PANASONIC SC-EN37 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (10365 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   PANASONIC SC-EN37 (4042 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding PANASONIC SC-EN37

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Gelieve deze gebruiksaanwijzing volledig door te lezen alvorens u dit product aansluit, bedient of afstelt. Bewaar deze gebruiksaanwijzing voor latere naslag Geef de tussen haakjes aangegeven onderdeelnummers op wanneer u vervangingsonderdelen wilt bestellen. Plaats de batterijen erin zodat hun polen (+ en -) overeenkomen met de aanduidingen in het batterijvak. Het bijgeleverde netsnoer is uitsluitend bestemd voor gebruik met dit apparaat. [. . . ] Na enkele seconden verandert het display in de huidige minimumfrequentie. Om terug te keren naar de oorspronkelijke frequentiestap, herhaalt u bovenstaande procedure. Druk op [2/u] of [1/i] en houd deze even ingedrukt tot de frequentie snel begint te veranderen. Druk [2/u] of [1/i] nogmaals in als u de automatische afstemming wilt annuleren. opmerking · Als er te veel storing is, kan het zijn dat de automatische afstemming niet werkt. Opmerking Het voorkeurzendergeheugen wordt gewist wanneer u de frequentiestap wijzigt. Sluit de antenne aan en test in welke richting de zenders goed worden ontvangen. Bevestig vervolgens de antennekabel in die positie aan de muur of pilaar. Druk op [PGM, -AUTO PRESET]en houd deze ingedrukt om het voorprogrammeerproces te starten. Als u een zender opslaat in een reeds bezet kanaal, wordt de eerder opgeslagen zender uit dat kanaal gewist. een voorkeurzender selecteren Druk op de cijfertoetsen om het betreffende kanaal te selecteren. Voor de kanalen 10 tot 20 drukt u eerst op [ 10] en vervolgens op de twee betreffende cijfertoetsen. Schakel de optie "MONO" uit, als u normaal wilt luisteren. Naar muziek luisteren vanaf de iPod g De iPod aansluiten Dockadapter voor iPod Nano tweede generatie (aluminium) (2Gb, 4Gb, 8 Gb) Dockadapter voor iPod van de 5e generatie (video) (60 Gb, 80 Gb) Dockadapter voor iPod van de 5e generatie (video) (30 Gb) Het teken 11 , 10 of 9 wordt aan de achterkant van iedere dockadapter getoond. Voor andere soorten iPods verzoeken wij u de dockadapter te gebruiken die afzonderlijk wordt verkocht. Om een trek over te slaan (Gedurende afspelen/ pauze) Om de huidige track te zoeken (Gedurende afspelen/ pauze) Indrukken en vasthouden Indrukken en vasthouden Wanneer u het weg wilt halen, steekt u er uw nagel of een plat voorwerp in, en tilt u het ietsje omhoog. Wanneer u een andere bron selecteert, of wanneer u het hoofdapparaat uitzet, gaat de iPod uit. Het indicatielampje gaat branden wanneer de iPod erin gestoken is, en het laden begint. Indien uw afstandsbedieding de andere apparaten beinvloedt tijdens de werking kunt u de werking omzetten naar de "REMOTE 2" modus. Totdat de iPod volledig opgeladen is "OPTION " zal op het display van het hoofdapparaat getoond worden, wanneer de iPod in de standby stand van het hoofdapparaat opgeladen wordt. Voor de bovenste modellen onder "fixed 5-hour charging", zal "OPTION " blijvend worden weergegeven tijdens de hele duur, zelfs wanneer uw iPod volledig opgeladen is. Omschakelen naar de "REMOTE 2" modus (Houdt, op het hoofdtoestel, [OPTION q/h] ingedrukt en tegelijkertijd, ) op de afstandsbediening, [2], totdat op de display van het hoofdtoestel "REMOTE 2" verschijnt. [. . . ] Plaats het apparaat op een horizontaal oppervlak waar het niet blootstaat aan direct zonlicht, hoge temperaturen, hoge vochtigheid, en sterke strillingen. Deze condities kunnen leiden tot beschadiging van de buitenpanelen en interne onderdelen, zodat het apparaat minder lang zal meegaan. Als dit toch gebeurt, trek dan onmiddellijk de stekker uit het stopcontact en neem contact op met uw handelaar. Deze sprays bevatten gassen die kunnen ontvlammen wanneer ze in het apparaat terechtkomen. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING PANASONIC SC-EN37

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding PANASONIC SC-EN37 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag