Gebruiksaanwijzing PANASONIC SC-EN35

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing PANASONIC SC-EN35. Wij hopen dat dit PANASONIC SC-EN35 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing PANASONIC SC-EN35 te teleladen.


PANASONIC SC-EN35 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (9749 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   PANASONIC SC-EN35 (3582 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding PANASONIC SC-EN35

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Gelieve deze gebruiksaanwijzing volledig door te lezen alvorens u dit product aansluit, bedient of afstelt. Bewaar deze gebruiksaanwijzing voor latere naslag Geef de tussen haakjes aangegeven onderdeelnummers op wanneer u vervangingsonderdelen wilt bestellen. Plaats de batterijen erin zodat hun polen (+ en -) overeenkomen met de aanduidingen in het batterijvak. Het bijgeleverde netsnoer is uitsluitend bestemd voor gebruik met dit apparaat. [. . . ] Opmerking Het voorkeurzendergeheugen wordt gewist wanneer u de frequentiestap wijzigt. Sluit de antenne aan en test in welke richting de zenders goed worden ontvangen. Bevestig vervolgens de antennekabel in die positie aan de muur of pilaar. Druk op [PGM, -AUTO PRESET]en houd deze ingedrukt om het voorprogrammeerproces te starten. Als u een zender opslaat in een reeds bezet kanaal, wordt de eerder opgeslagen zender uit dat kanaal gewist. een voorkeurzender selecteren Druk op de cijfertoetsen om het betreffende kanaal te selecteren. Voor de kanalen 10 tot 20 drukt u eerst op [ 10] en vervolgens op de twee betreffende cijfertoetsen. Schakel de optie "MONO" uit, als u normaal wilt luisteren. Dit apparaat kan de tekstgegevens weergeven die overgebracht worden door het gegevenssysteem van de radio (RDS) dat in sommige gebieden beschikbaar is. "RDS" gaat branden terwijl de RDS-signalen worden ontvangen. De USB-aansluiting maakt het u mogelijk om MP3-tracks van USB Mass Storage Class te verbinden en af te spelen. Voordat u een USB Mass Storage Device aan het apparaat aansluit, dient u zich ervan te verzekeren dat er een backup is gemaakt van de hierin opgeslagen gegevens. Het apparaat dat via de kabel is aangesloten zal niet door dit apparaat herkend worden. De RDS-weergaven kunnen mogelijk niet beschikbaar zijn wanneer de ontvangst slecht is. M LIGHT M CLASSICS OTHER M WEATHER FINANCE CHILDREN SOCIAL A RELIGION PHONE IN TRAVEL LEISURE JAZZ COUNTRY NATIONAL OLDIES FOLK M DOCUMENT TEST ALARM Nieuws Huidige zaken Informatie Sport Onderwijs Drama Cultuur Wetenschap Diverse Popmuziek Rockmuziek Middle of the road Muziek Licht klassiek Zwaar klassiek Andere muziek Weerinformatie Financiën Kinderen Sociale aangelegenheden Geloof Telefoon in Reizen Vrije tijd Jazzmuziek Countrymuziek Nationale muziek Oldies (Liedjes van vroeger) Folkmuziek Documentaire Testuitzending Noodbericht Druk op [USB q/h] om door te gaan met afspelen. Druk in de stopmodus eenmaal op [ALBUM of en vervolgens op de numerieke toetsen. Druk tijdens het afspelen of tijdens het pauzeren meerdere keren op [DISPLAY]. Verstreken afspeeltijd Resterende tijd naam album naam nummer ID3 (Artiest) ID3 (Nummer) ID3 (Album) De andere bedieningsfuncties zijn gelijk aan de functies die beschreven zijn in `Discbedieningen' ( blz. Om het USB Mass Storage Device te verwijderen Selecteer een andere bron dan `USB'. Wanneer u het USB Mass Storage Device verwijderd met deze als bron, kunnen de gegevens beschadigen die op het apparaat zijn opgeslagen. Indien uw afstandsbedieding de andere apparaten beinvloedt tijdens de werking kunt u de werking omzetten naar de "REMOTE 2" modus. G Apparaten die compatible zijn apparaten die gedefinieerd worden als USB Mass Storage Class: · USB-apparaten die bulk ondersteunen, alleen overdracht. [. . . ] Plaats het apparaat op een horizontaal oppervlak waar het niet blootstaat aan direct zonlicht, hoge temperaturen, hoge vochtigheid, en sterke strillingen. Deze condities kunnen leiden tot beschadiging van de buitenpanelen en interne onderdelen, zodat het apparaat minder lang zal meegaan. Als dit toch gebeurt, trek dan onmiddellijk de stekker uit het stopcontact en neem contact op met uw handelaar. Deze sprays bevatten gassen die kunnen ontvlammen wanneer ze in het apparaat terechtkomen. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING PANASONIC SC-EN35

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding PANASONIC SC-EN35 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag