Gebruiksaanwijzing PANASONIC SC-EH750

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing PANASONIC SC-EH750. Wij hopen dat dit PANASONIC SC-EH750 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing PANASONIC SC-EH750 te teleladen.


PANASONIC SC-EH750 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (15030 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   PANASONIC SC-EH750 (3453 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding PANASONIC SC-EH750

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Sterke lichtbronnen, zoals direct zonlicht, of de glazen deuren van een audiomeubel, kunnen een slechte werking veroorzaken. Vervang alleen door een zelfde soort batterij of equivalent, die door de fabrikant aanbevolen worden. Gooi de gebruikte batterijen weg zoals door de fabrikant voorgeschreven wordt. Achterkant van het hoofdapparaat Verzeker u ervan dat de stander veilig aangesloten is aan het hoofdapparaat voor stabilisering. [. . . ] Opmerking Het voorkeurzendergeheugen wordt gewist wanneer u de frequentiestap wijzigt. Druk op [u, 2] of [i, 1] en houd deze even ingedrukt tot de frequentie snel begint te veranderen. Druk [u, 2] of [i, 1] nogmaals in als u de automatische afstemming wilt annuleren. Opmerking Als er te veel storing is, kan het zijn dat de automatische afstemming niet werkt. Als u een zender opslaat in een reeds bezet kanaal, wordt de eerder opgeslagen zender uit dat kanaal gewist. Sluit de antenne aan en test in welke richting de zenders goed worden ontvangen. Bevestig vervolgens de antennekabel in die positie aan de muur of pilaar. Voor de kanalen 10 tot 30 drukt u eerst op [10] en vervolgens op de twee betreffende cijfertoetsen. "MONO" wordt ook uitgeschakeld wanneer u een andere frequentie kiest. Schakel de optie "MONO" uit, als u normaal wilt luisteren. Dit apparaat kan de tekstgegevens weergeven die overgebracht worden door het gegevenssysteem van de radio (RDS) dat in sommige gebieden beschikbaar is. Druk tijdens het afspelen of tijdens de pauze meerdere keren op [DISPLAY]. De andere bedieningsfuncties zijn gelijk aan de functies die beschreven zijn in "Gebruik van disks" ( blz. Om het USB Mass Storage Device te verwijderen Selecteer een andere bron dan "USB". Wanneer u het USB Mass Storage Device verwijderd met deze als bron, kunnen de gegevens beschadigen die op het apparaat zijn opgeslagen. G Apparaten die compatible zijn Druk op [USB q/h] om door te gaan met afspelen. Druk in de stopmodus eenmaal op [ of , ALBUM] en vervolgens op de numerieke toetsen. Een apparaat dat het NTFS bestandsysteem gebruikt, wordt niet ondersteund [Alleen FAT16/32 (Bestand van Toewijzingstabellen 16/32) bestandsysteem wordt]. Afhankelijk van de sectorafmeting, kan het zijn dat bepaalde bestanden niet functioneren. Er kan slechts één geheugenkaart worden geselecteerd wanneer er een multipoort USB-kaart aangesloten wordt. Wanneer dit niet uitgevoerd wordt, kan dit storing van het apparaat veroorzaken. Wanneer u uw digitale audiospeler aan de USB-stekker aansluit, zal het voortdurend opladen, behalve in de standby-modus. [. . . ] Lever deze producten in bij de aangewezeinza melingspunten, waar ze gratis worden geaccepteerd en op de juiste manier worden verwerkt, teruggewonnen en hergebruikt. In Nederland kunt u uw producten bij uw winkelier inleveren bij de aanschaf van een vergelijkbaar nieuw product. Wanneer u dit product op de juiste manier als afval inlevert, spaart u waardevolle hulpbronnen en voorkomt u potentiële negatieve gevolgen voor de volksgezondheid en het milieu, die anders kunnen ontstaan door een onjuiste verwerking van afval. Neem contact op met uw gemeente voor meer informatie over het dichtstbijzijnde inzamelingspunt of raadpleeg www. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING PANASONIC SC-EH750

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding PANASONIC SC-EH750 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag