Gebruiksaanwijzing PANASONIC SC-DT300

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing PANASONIC SC-DT300. Wij hopen dat dit PANASONIC SC-DT300 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing PANASONIC SC-DT300 te teleladen.


PANASONIC SC-DT300 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (5882 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   PANASONIC SC-DT300 (1147 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding PANASONIC SC-DT300

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Tijdens het gebruik is dit product vatbaar voor radiostoring veroorzaakt door een mobiele telefoon. Wanneer dergelijke storing optreedt, moet u dit product en de mobiele telefoon verder van elkaar vandaan gebruiken. Het stopcontact moet dichtbij het apparaat zitten en gemakkelijk bereikbaar zijn. Om dit apparaat volledig los te koppelen van het elektriciteitsnet, trekt u de stekker van het netsnoer uit het stopcontact. [. . . ] Als de weergave wordt gestopt ([DVD-V] [VCD]) of als dit apparaat uitgaat, keert de TV automatisch terug naar de TV-tunermodus. Als u bij "Ingangskeuze" in het START-menu ( 12) "AUX"§ of "DIGITAL IN"§ kiest, schakelt de TV automatisch naar de TV-tunermodus. Zodra de TV wordt uitgezet, gaat dit apparaat automatisch in de standbymodus. Selecteer "VIDEO" ( 25, "UIT VIA LINK" in het HDMI-menu) als u ook nadat de TV is uitgeschakeld, geluid wilt blijven weergeven. [Opmerking] Als u op [Í] drukt , gaat alleen dit apparaat uit. Andere apparatuur die compatibel is met VIERA Link "HDAVI Control" blijft aan. Als dit apparaat is aangesloten op een "HDAVI Control 4"-compatibele TV en de "Standby Intelligent Auto"-instelling is ingeschakeld op de TV, gaat het hoofdapparaat in de volgende omstandigheden automatisch in stand-by: bv. , ­ als de TV-ingang waarop het hoofdapparaat is aangesloten, wordt gewijzigd ­ als u in plaats van de luidspreker van dit apparaat de luidsprekers van de TV gaat gebruiken Raadpleeg ook de gebruiksaanwijzing van uw TV voor meer informatie. Met behulp van de menu-instellingen van de TV kunt u kiezen of u audio wilt uitvoeren via de luidsprekers van dit apparaat of via de luidsprekers van de TV. Als dit toestel in de stand-bymodus staat, gaat het apparaat automatisch aan en wordt "AUX"§ of "D-IN"§ automatisch als bron gekozen zodra de luidsprekers van de TV in het TV-menu worden gewijzigd in de luidsprekers van dit apparaat. Het geluid uit de luidsprekers van de TV wordt automatisch onderdrukt. Houd uw vingers uit de buurt van het schuifdeurtje wanneer het beweegt om lichte verwondingen te voorkomen. Terwijl er een iPod is aangesloten Duw of trek uw iPod niet met geweld naar voren of naar achteren. U kunt muziek uit de iPod beluisteren via de luidsprekers van dit apparaat en u kunt video's/foto's uit de iPod bekijken op de TV. Voorbereiding Foto's/video's vanuit de iPod bekijken ­ Controleer of de video is aangesloten op de VIDEO OUT -aansluiting op dit apparaat. ( 8) ­ Stel de juiste video-/foto-uitgang voor uw TV in via het iPod-menu. ) Om de afbeelding weer te geven, zet u de TV aan en selecteert u de juiste video-ingangsmodus. Zet voordat u de iPod aansluit/losmaakt het hoofdapparaat uit of zet het volume van het hoofdapparaat op de laagste stand. de iPod (niet meegeleverd) aansluiten 1 Druk op [iPod < OPEN/CLOSE] om het schuifdeurtje te openen. 2 Druk op [<] om de Dock voor iPod te ontgrendelen en kantel de Dock voor iPod door de bedieningshendel voor de dock aan te trekken. Houd de schakelaar van het dockingstation van de iPod vast terwijl u de iPod aansluit/losmaakt. 4 Duw de bedieningshendel voor de dock voorzichtig terug op zijn plaats. [. . . ] @ Bron selecteren [DVD]: Schijf als bron selecteren ( 10) [USB], [iPod]: USB of iPod als bron selecteren ( 22, 23) [RADIO], [EXT-IN]: FM-tuner of externe audio als bron selecteren ( 11, 12) FM#AUX§#D-IN§ ^-----------------------} Naast "AUX" of "D-IN" wordt "(TV)" weergegeven, om aan te geven dat het geluid van de TV is ingesteld voor VIERA Link "HDAVI Control" ( 20). Selecteren / Getallen invoeren ( 11, 15) 4 De herhaalmodus instellen ( 16) 5 Basishandelingen voor weergeven ( 14, 15) 6 Ingestelde radiostations selecteren ( 11) 7 Surround sound-effecten selecteren ( 13) 8 Een hoofdmenu voor een schijf of een programmalijst weergeven ( 15, 17) 9 Menu-items selecteren of controleren / Beeldje voor beeldje ( 15) Handmatig radiostations selecteren ( 11) Geluidsmodus selecteren ( 13) START-menu weergeven ( 12) Schermmenu / RDS-tekstgegevens weergeven ( 11, 18) Terugkeren naar het vorige scherm ( 15) Annuleren ( 16) De informatie op de display van het hoofdapparaat wisselen ( 15) of De sleeptimer instellen Druk op [--SLEEP] en houd deze ingedrukt. Druk terwijl de tijd op de display van het hoofdapparaat wordt weergegeven een paar maal op [--SLEEP]. Druk opnieuw op de knop en houd hem ingedrukt om te controleren hoeveel resterende tijd er is. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING PANASONIC SC-DT300

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding PANASONIC SC-DT300 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag