Gebruiksaanwijzing PANASONIC SC-DP1

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing PANASONIC SC-DP1. Wij hopen dat dit PANASONIC SC-DP1 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing PANASONIC SC-DP1 te teleladen.


PANASONIC SC-DP1 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (6605 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   PANASONIC SC-DP1 (2970 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding PANASONIC SC-DP1

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Regiocodes zijn toegewezen aan DVD-spelers en DVD-Video discs overeenkomstig het gebied waar zij worden verkocht. U kunt DVD-Video discs weergeven die voorzien zijn van de code "2" of "ALL". Gelieve deze gebruiksaanwijzing volledig door te lezen alvorens dit product aan te sluiten, te bedienen of af te stellen. Gelieve deze gebruiksaanwijzing aandachtig door te lezen voor een optimale prestatie en een veilig gebruik van het systeem. [. . . ] Als de zender waar u naar luistert RDS-signalen uitzendt, zal "RDS" branden op het display. RDS-displays kunnen niet beschikbaar zijn indien de ontvangst slecht is. Sla uw favoriete zenders op in de geheugenkanalen om de zenderkeuze eenvoudig te maken. alle ontvangbare zenders worden nu in oplopende volgorde in de tunerkanalen opgeslagen. Wanneer dit voltooid is, wordt de laatst opgeslagen zender afgespeeld. ST: Wordt getoond wanneer een FM uitzending in stereo wordt ontvangen. Houd [6] of [5] ingedrukt totdat de frequentie begint te veranderen om de automatische afstemming te starten. Als u een andere zender voorprogrammeert in een reeds bezet kanaal, zal de eerdere zender uit dat kanaal worden gewist. Telkens wanneer u op deze toets drukt: FM>AM>AUX Druk op de cijfertoetsen, of druk op [:, X] of [9, W] om het kanaal te kiezen. Als er veel ruis is tijdens FM-ontvangst Houd [PLAY MODE] ingedrukt totdat "MONO" verschijnt. Om een getal van 2 cijfers te kiezen Voorbeeld: Om kanaal 12 te kiezen, drukt u op [S10] [1] [2]. U kunt het kanaal niet kiezen met [:/X] of [W/9] op het hoofdapparaat. De monofunctie wordt ook geannuleerd wanneer u de frequentie verandert. Terwijl "BASS" of "TREBLE" op het display wordt getoond Dubbele Re-master--Genieten van een natuurlijker geluid [RAM] [DVD-A] [DVD-V] [CD] Discs opgenomen met 2-kanalen LPCM bij 44, 1 kHz of 48 kHz Deze functie geeft een natuurlijker geluid door het toevoegen van signalen met een hogere frequentie die niet zijn opgenomen op de disc. [WMA] [MP3] Discs opgenomen bij 44, 1 kHz of 48 kHz Deze functie reproduceert de frequenties die verloren zijn gegaan tijdens de opname om een geluid te krijgen dat dichter bij het origineel ligt. Bemonsteringsfrequentie van uitgangssignalen Telkens wanneer u op de toets drukt: Instelling [RAM] [DVD-A] [DVD-V] [CD] Type muziek Hoog tempo (b. Telkens wanneer u op de toets drukt: Heavy: Voor een krachtigere weergave van rockmuziek (in de fabriek Ingesteld). Om te annuleren Druk nogmaals op [MUTING] of zet het volume in de minimumstand (­ ­ dB), en verhoog het volume daarna tot het gewenste niveau. De demping wordt ook geannuleerd wanneer u het apparaat in de standby-stand zet. Het display veranderen Druk op [SHIFT]i [DISPLAY] totdat het gewenste display verschijnt. Telkens wanneer u op deze toetsen drukt: A) PS§ (De zendernaam wordt etoond. ) l v a= Dimmer Off (Oorspronkelijk display) § Wordt getoond wanneer "RDS" aan is op het display ( blz. [. . . ] ­ Overbelasting van de luidsprekers door een te hoog volume of ingangsvermogen. ­ Gebruik van het apparaat in een warme omgeving zonder goede ventilatie. Als dit apparaat via de OPTICAL OUT aansluiting met andere apparatuur is verbonden, moet u de juiste instellingen kiezen voor "Dolby Digital", "DTS Digital Surround" en "MPEG" in het Audiomenu van de SETUP menu's. versterking van filmdialogen en Geavanceerde Surround werken niet wanneer het apparaat bitstroomsignalen uitvoert. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING PANASONIC SC-DP1

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding PANASONIC SC-DP1 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag