Gebruiksaanwijzing PANASONIC SC-DM3

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing PANASONIC SC-DM3. Wij hopen dat dit PANASONIC SC-DM3 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing PANASONIC SC-DM3 te teleladen.


PANASONIC SC-DM3 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (5518 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   PANASONIC SC-DM3 (1126 ko)
   PANASONIC SC-DM3 (1126 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding PANASONIC SC-DM3

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] De uitleg in deze gebruiksaanwijzing betreft hoofdzakelijk bedieningen met de afstandsbediening, maar u kunt dezelfde bedieningen ook op het hoofdapparaat uitvoeren indien de bedieningstoetsen dezelfde zijn. Het bijgeleverde netsnoer is uitsluitend bestemd voor gebruik met dit apparaat. Tijdens het gebruik is dit product vatbaar voor radiostoring veroorzaakt door een mobiele telefoon. Wanneer dergelijke storing optreedt, moet u dit product en de mobiele telefoon verder van elkaar vandaan gebruiken. [. . . ] U kunt verschillende bedieningen uitvoeren door de informatie in deze menu's te veranderen. 1 Huidige positie [RAM] [DVD-A] [DVD-V] [VCD] [CD] [WMA] [MP3] 2 PG: Programmanummer [RAM] PL: Weergavelijstnummer [RAM] T: Titelnummer [DVD-V] Tracknummer [VCD] [CD] G: Groepnummer [DVD-A] [WMA] [MP3] [JPEG] 3 T: Tracknummer in groep [DVD-A] [WMA] [MP3] C: Hoofdstuknummer [DVD-V] P: Beeldnummer [JPEG] 4 Toestand ­ weergave, pauze, of vertraagde weergave/zoeken [RAM] [DVD-A] [DVD-V] [VCD] [CD] [WMA] [MP3] Weergavesnelheid ( hieronder) 5 Veranderen van het tijddisplay [RAM] [DVD-A] [DVD-V] [VCD] [CD] Druk op [3, 4] om de verstreken weergavetijd of de resterende tijd van het programma, weergavelijst, track of titel (of hoofdstuk tijdens programma- en willekeurige weergave) te tonen. 4 Na het wijzigen van de weergavesnelheid: --Het uitgangssignaal is stereo, --Het geavanceerd surroundeffect werkt niet, --De digitale uitgang schakelt om naar PCM. De normale weergave wordt ook hervat wanneer u de snelheid terugbrengt naar k1. Tijd [RAM] [DVD-A] [DVD-V] Kies een positie voor het starten van de weergave door een tijd op te geven. Karaoke zang aan/uit [DVD-V] (Alleen Karaoke-DVD) Als een DVD-titel een duet is, kies dan V1 of V2 om het duet met het apparaat te zingen. Huidig bitrate (kbps) Huidige bemonsteringsfrequentie (kHz) [WMA] [MP3] Audiomode [RAM] [VCD] LR()L()R ^---------------------J Menuweergave [VCD] (alleen met weergavebesturing) Stilstaand-beeldnummer [DVD-A] Om terug te gaan naar bladzijde 1 [2, 1]>Kies "Return">[ENTER] Slideshow [DVD-A] Beeldnummer Alleen display Alleen display Alleen display Veranderen van het tijddisplay [RAM] [DVD-A] [DVD-V] [VCD] [CD] [VCD] (Alleen SVCD) [WMA] [MP3]: Alleen display [>Verstreken weergavetijd voor het programma, l>weergavelijst, titel of track l ;: l>Resterende tijd voor de groep ([DVD-A]) of disc l>([VCD] [CD]) l ;: {>Resterende tijd voor het programma, weergavelijst, titel of track Geluidsspoor [DVD-A] [DVD-V] ( blz. Fijne afstellingen aan de zoom-verhouding maken Positie ondertitels/Helderheid ondertitels [DVD-A] [DVD-V] Positie (0 tot j60): in 2 speler-stappen Helderheid (Auto§/0 tot j9) § De helderheid wordt automatisch aan de achtergrond aangepast. Bitratedisplay aan/uit [RAM] [DVD-A] [DVD-V] [VCD] Tijdens weergave: toont de bitrate (waarden bij benadering) van de video die wordt weergegeven In de pauzestand: toont het gegevensvolume van het beeld en het type beeld ( blz. 17, Cinema) [RAM] [DVD-A] [DVD-V] [VCD] [JPEG] N: Normale modus S: Softmodus (Zacht beeld met minder video artefacten) F: Fijne modus (Details zijn scherper) C1: Verzacht beelden en verbetert het detail in donkere scènes C2: Verscherpt beelden en benadrukt details in donkere scènes U: Gebruikersmodus ( hieronder) Dit apparaat kan de tekstgegevens tonen die uitgezonden worden door het Radio Data Systeem (RDS) dat in sommige gebieden beschikbaar is. Als de zender waar u naar luistert RDS-signalen uitzendt, zal "RDS" branden op het display. Richt de afstandsbediening op de sensor op het tv-toestel om de volgende bedieningen uit te voeren. Telkens wanneer u op deze toetsen drukt: SUB W LOW (in de fabriek ingesteld)>SUB W MID>SUB W MAX ^----------------------------------------------------------------------------------------------} Stel het volume op de subwoofer in zoals u verkiest. Wanneer u een hoofdtelefoon gebruikt, moet u de subwoofer uitschakelen. Met deze afstandsbediening kunt u sommige modellen van tvtoestellen niet bedienen. Gebruik deze timerfunctie om de weergave van de gekozen geluidsbron op de vooraf ingestelde tijd te doen starten. Voorbereiding Schakel het apparaat in en stel de huidige tijd in ( blz. Luisteren naar de gewenste bron nadat de weergavetimer is ingesteld 1Schakel het apparaat in en luister naar de gewenste bron. De timerweergave zal altijd starten volgens de gemaakte instellingen, ook al verandert u hier het volumeniveau en de geluidsbron. Telkens wanneer u op deze toets drukt: CLOCK )FPLAY )Oorspronkelijk display Deze timerfunctie schakelt het apparaat na een vooraf ingestelde tijd uit. Binnen 8 seconden Druk op [SHIFT]i[SLEEP] om de tijd (aantal minuten) in te stellen. Telkens wanneer u op deze toetsen drukt: SLEEP 30_--)SLEEP 60_--)SLEEP 90 ^-=SLEEP OFF(=SLEEP 120(_} Om de timerfunctie te annuleren Druk op [SHIFT]i[SLEEP] om "SLEEP OFF" te kiezen. [. . . ] Schakel het tv-toestel uit of plaats het verder van dit apparaat vandaan. Schakel het apparaat uit, bepaal en corrigeer de oorzaak van het probleem en schakel het apparaat weer in. mogelijke oorzaken zijn: ­ Kortsluiting (blote draden raken elkaar) van de positieve en negatieve luidsprekerdraden. ­ Gebruik van luidsprekers met een lagere impedantie dan de nominale impedantie voor dit apparaat. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING PANASONIC SC-DM3

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding PANASONIC SC-DM3 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag