Gebruiksaanwijzing PANASONIC SC-BTT270EG

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing PANASONIC SC-BTT270EG. Wij hopen dat dit PANASONIC SC-BTT270EG handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing PANASONIC SC-BTT270EG te teleladen.


PANASONIC SC-BTT270EG : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (2945 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   PANASONIC SCBTT270EG (2970 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding PANASONIC SC-BTT270EG

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Veiligheidsmaatregelen Getting started Opstelling Plaats dit toestel op een vlakke ondergrond. Om het risico op brand, elektrische schokken of productschade te verkleinen jInstalleer of plaats dit toestel niet in een boekenkast, een muurkast of in een andere omsloten ruimte. jBlokkeer de ventilatieopening van dit toestel niet met kranten, tafelkleden, gordijnen, enzovoorts. jStel dit toestel niet bloot aan rechtstreeks zonlicht, hoge temperaturen, hoge vochtigheid en overmatige trillingen. WAARSCHUWING Toestel Om het risico op brand, elektrische schokken of productschade te verkleinen jStel dit toestel niet bloot aan regen, vocht, druppels of spetters. [. . . ] ( 97) Stel de pop-up-positie van het afspeelmenu of het berichtenbeeldscherm, enz. , in. Schermtype Selecteer hoe het scherm eruit ziet bij het afspelen van 3D (plat of rond). Frame-breedte Stel de mate van de veerstructuur in aan de rand van het scherm. Frame-kleur Stel de kleur van de veerstructuur in aan de rand van het scherm. 3D-type Melding 3D-weergave Formaat Pop-up menu Afhankelijk van de inhouden kunnen andere items weergegeven worden. Kijk niet naar 3D-beelden als u zich niet lekker voelt of als u ervaart dat uw gezichtsvermogen vermoeid is. Als u zich duizelig, misselijk of op een andere wijze onwel voelt, terwijl u naar de 3D-beelden kijkt, onderbreekt u het kijken dan en geeft uw ogen rust. Al naargelang de aangesloten TV kan het zijn dat de afgespeelde video naar 2D omschakelt, hetgeen te wijten is aan veranderingen van de resolutie, enz. Het kan zijn dat een 3D-video niet uitgezonden wordt overeenkomstig de instellingen die gemaakt zijn in "HDMI-videoformaat" of "24p Output" ( 98). 94) 85 Stilstaande beelden afspelen [BD] [DVD] [CD] [SD] [USB] (BD-RE, DVD-R/-R DL, CD-R/RW, SD-kaart, USB inrichting) Voor het afspelen van 3D-foto's (MPO) moet dit toestel via de HDMI-aansluiting op een Full HD 3D compatibele TV aangesloten worden. Handige functie 1 2 Druk op [OPTION]. U kunt foto's één voor één weergeven met een constant tijdsinterval. Soundtrack Willekeurig De achtergrondmuziek wordt in willekeurige volgorde afgespeeld. Soundtrack Een MP3 op de USB-inrichting en iPod/ iPhone kan afgespeeld worden tijdens de diavoorstelling van JPEG op de USB-inrichting of de SD-kaart. (Er kan ook een muziek-CD afgespeeld worden tijdens de diavoorstelling van JPEG op de SD-kaart. ) Terwijl het Beelden Bekijk scherm afgebeeld wordt 1 2 Plaats het medium. Druk, wanneer het inhoudenmenu weergegeven wordt, op [3, 4, 2, 1] om het item te selecteren. ( 79) Druk op [3, 4] om de map te kiezen en druk dan op [OK]. "3D": hier worden 3D foto's (MPO) gesorteerd. (Foto's in "2D" worden in 2D afgespeeld) Beelden Bekijk SD-kaart Diavoorstelling 2D 3D Foldernaam XXXXXXXX XXXX 105 XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX 58 77 48 5 Beeld 42 Tijdens weergave Start diavoorstell. Schermaspect Status NAAR RECHTS draaien NAAR LINKS draaien Achtergrond Formaat Pop-up menu Start de diavoorstelling. Toont de fotoeigenschappen. OPTION OK RETURN Diavoorstelling Vorige Volgende Pagina01/02 Selecteren Selecteren van mappen of foto's die in een diavoorstelling afgespeeld worden. 3 Druk op [3, 4, 2, 1] om de foto te selecteren en druk op [OK]. Druk op [2, 1] om de volgende of vorige foto weer te geven. De foto roteren. Om het scherm te verlaten: Druk op [RETURN]. Stelt de foto in als wallpaper van het HOME beeldscherm. ( 79) De pop-up-positie van het afspeelmenu of het berichtenbeeldscherm, enz. , kan tijdens het afspelen van 3D gewijzigd worden. Tonen van de fotoeigenschappen Druk tijdens het afspelen één of twee keer op [STATUS]. Datum 11. 12. 2007 Grootte 500 x 375 Fabrikant Apparatuur 1 / 26 Het scherm verlaten Druk op [STATUS]. Afhankelijk van de staat van het toestel en de mediuminhouden kunnen andere items weergegeven worden. Wanneer u een 3D-foto bekijkt, zouden bepaalde functies het niet kunnen doen. Wanneer een foto met een groot aantal pixels wordt afgespeeld, wordt het interval langer. Zelfs wanneer de instelling wordt gewijzigd, wordt het interval niet korter. Als een muziek-CD, een USB-apparaat met MP3-opnames en een iPod/ iPhone in dit apparaat ingevoerd of erop aangesloten worden, heeft iPod/ iPhone de prioriteit bij het afspelen als achtergrondmuziek. Foto's die als " " weergegeven worden, kunnen niet met dit toestel afgespeeld worden. VQT3M04 86 Naar de radio luisteren Radio Stations automatisch instellen Er kunnen tot 30 stations worden ingesteld. De opgeslagen kanalen beluisteren/controleren 1 2 Druk op [RADIO] en selecteer "FM". [. . . ] Stel de "IP-adres", "Subnetwerk Masker" en "Gateway-adres" in. (Selecteer indien nodig de automatische adresverwerving. ) Het draadloze toegangspunt heeft momenteel een lage netwerkbeveiligingsinstelling. Authenticiteittype voor de Draadloze LAN is ingesteld op "Open systeem" of het encryptietype is ingesteld op "Geen codering". Voor details, de instructies van de Draadloze router die gebruikt wordt raadplegen. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING PANASONIC SC-BTT270EG

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding PANASONIC SC-BTT270EG zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag