Gebruiksaanwijzing PANASONIC SCBT205

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing PANASONIC SCBT205. Wij hopen dat dit PANASONIC SCBT205 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing PANASONIC SCBT205 te teleladen.


PANASONIC SCBT205 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (29907 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding PANASONIC SCBT205

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Lees voor optimale prestaties en veiligheid deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door. Lees de instructies eerst volledig door voordat u dit product gaat aansluiten, bedienen of afstellen. Bewaar deze handleiding zodat u deze in de toekomst opnieuw kunt raadplegen. Ga naar pagina 32 voor informatie over vernieuwing van de harde programmatuur dit apparaat. [. . . ] Als het downloaden op dit toestel mislukt of als het toestel niet met internet is verbonden, kunt u de harde programmatuur ook bijwerken door de meest recente versie te downloaden vanaf de volgende websites en deze op een CD-R branden. ) Wanneer het toestel met internet verbonden is, worden er mogelijk communicatiekosten in rekening gebracht. Update controle" in op "Uit" als u niet de meest recente versie van de harde programmatuur wilt controleren zodra het toestel wordt aangezet. ( 40) De harde programmatuur handmatig bijwerken Als de harde programmatuur niet wordt bijgewerkt terwijl het toestel wordt aangezet, verschijnt er een bericht zodra het START-menu wordt weergegeven. Tijdens het bijwerken kunnen er geen andere handelingen worden uitgevoerd. Deze instellingen worden gebruikt als u dit toestel gaat aansluiten op het internet. Het tot stand brengen van de internetverbinding neemt mogelijk enige tijd in beslag of u krijgt mogelijk geen verbinding met internet naargelang de verbindingsomgeving. Stel het IP-adres alleen in als de router geen DHCP-serverfuncties heeft of als de DHCP-serverfunctie van de router is uitgeschakeld. Nadat u de stappen 1­4 ( 5 druk op [3, 4] om "IP-adres Auto-Toeschrijving" te selecteren en druk op [2, 1] om "Uit" te selecteren. 6 Druk op [3 , 4] om "IP-adres" , "Subnetwerk Masker" of "Gateway-adres" te selecteren en druk op [OK]. Voer elk getal in nadat u de specificaties voor uw breedbandrouter hebt gecontroleerd. als het nummer niet bekend is , controleer dan het nummer van andere toestellen , bijv. Wijs aan het "IP-adres" een ander nummer toe dan het nummer van andere toestellen, en wijs aan andere toestellen hetzelfde nummer toe. Voer de volgende instellingen uit als uw internet serviceprovider u een DNS-server heeft toegekend. Nadat u de stappen 1­4 ( Pc's die met behulp van een LAN-kabel zijn aangesloten, en ken hetzelfde nummer toe. Als de verbindingstest niet lukt, zou het nodig kunnen zijn om het MAC-adres van dit apparaat op de router-kant in te stellen. 5 druk op [3, 4] om "DNS-IP Auto-Toeschrijving" te selecteren en druk op [2, 1] om "Uit" te selecteren. 6 Druk op [3 , 4] om "Primaire DNS" of "Secundaire DNS" te selecteren en druk op [OK]. 6 Druk op [3, 4] om "Instelling Verbindingsnelheid" te selecteren en druk op [2, 1] om een verbindingssnelheid te selecteren. Selecteer een verbindingssnelheid die past bij de omgeving van het aangesloten netwerk. Als de instellingen worden gewijzigd, wordt de netwerkverbinding mogelijk verbroken naargelang het toestel. Tekstveld: hierin wordt de tekst weergegeven die u hebt ingevoerd Test de aansluiting altijd als er nieuwe "Proxy-serverinstellingen" zijn gemaakt. [. . . ] Een reeks getallen waarmee kan worden nagegaan welk deel van het IP-adres dat aan elk op de router aangesloten toestel is toegewezen, bij het netwerk hoort. uSB (Universal Serial Bus) Een interface-specificatie voor het aansluiten van randapparatuur. Met dit apparaat kunnen MP3-, JPEG- of DivX-bestanden worden afgespeeld die door middel van een PC of andere apparatuur zijn opgenomen op een USB-geheugen, of JPEG-bestanden die in een Panasonic digitale camera of iets dergelijks staan die door middel van een USB-aansluitkabel is aangesloten. VIERA CAST Een unieke informatiedienst van Panasonic waarmee bepaalde websites op dit toestel kunnen worden bekeken door zonder tussenkomst van een PC verbinding met internet te maken. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING PANASONIC SCBT205

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding PANASONIC SCBT205 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag