Gebruiksaanwijzing PANASONIC SC-AK770

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing PANASONIC SC-AK770. Wij hopen dat dit PANASONIC SC-AK770 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing PANASONIC SC-AK770 te teleladen.


PANASONIC SC-AK770 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (6022 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   PANASONIC SC-AK770 (2734 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding PANASONIC SC-AK770

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Gelieve deze gebruiksaanwijzing volledig door te lezen alvorens dit product aan te sluiten, te bedienen of af te stellen. De bedieningsfuncties in deze handleiding zijn hoofdzakelijk voor de afstandsbediening, maar u kunt de bediening ook op het hoofdapparaat uitvoeren, indien de bedieningstoetsen hetzelfde zijn. Uw apparaat zal er misschien niet hetzelfde uitzien als geïllustreerd. Gelieve deze gebruiksaanwijzing aandachtig door te lezen voor een optimale prestatie en een veilig gebruik van het systeem. [. . . ] " verschijnt wanneer een FM-stereoprogramma wordt " ontvangen. Druk op [PROGRAM] en houd deze ingedrukt om de voorprogrammering te starten. Automatische afstemming Druk op [4, 4 / REW] of [¢, 3 / FF] en houd deze ingedrukt tot de frequentie snel begint te veranderen. De automatische afstemming begint dan en stopt zodra een zender is gevonden. Wanneer "FM" gekozen is Houd de [PLAY MODE] ingedrukt tot de optie "MONO" op de display verschijnt. Schakel de optie "MONO" uit, als u normaal wilt luisteren. telkens als u op deze knop drukt: BP 1 BP 2 · De instelling wordt opgeheven, wanneer "AM" gekozen wordt. Voor de kanalen 10 tot 30 drukt u eerst op [h10] en vervolgens op de twee betreffende cijfertoetsen. Wanneer u een zender wilt vastleggen op een kanaal dat reeds bezet is, wordt de eerder voorgeprogrammeerde zender automatisch gewist. Dit apparaat kan de tekstgegevens weergeven die worden uitgezonden door het Radio Data Systeem (RDS) dat in sommige gebieden beschikbaar is. indien de beluisterde zender RDS-signalen uitzendt , zal "RDS" aangaan op de display. Druk op [DISPLAY] om op de display weer te geven: Zendernaam (PS) Programmatype (PTY) Frequentiedisplay (FREQ) *M-O-R- M = "Middle-of-the-Road music" (Populaire muziek) Opmerking: RDS-displays zullen soms niet verschijnen indien de ontvangst slecht is. Druk meerdere keren op [CLOCK/TIMER] om de optie °PLAY of °REC te selecteren. Druk op [ °PLAY/REC] om de timerindicatoren uit de display te verwijderen. ( Binnen ongeveer 8 seconden ) Druk op [4, 4 / REW] of [¢, 3 / FF] om de tijd in te stellen. Druk op [CLOCK / TIMER] om het instellen van de tijd te beëindigen. De instellingen veranderen De bron of het volume veranderen De klok weergeven Druk eenmaal op [CLOCK / TIMER] terwijl het apparaat is ingeschakeld of in stand-by staat. Opmerking: Zet de klok regelmatig gelijk om de tijd nauwkeurig bij te houden. Als u het apparaat gebruikt nadat de timers zijn ingesteld Controleer na het gebruik of de juiste band of disc erin zijn geplaatst en schakel pas daarna het apparaat uit. U kunt de timer instellen om u op een vast ingesteld tijdstip te laten wekken (weergavetimer) of om van de radio of van een draagbaar audioapparaat op te nemen (opnametimer). Timer Afspeeltimer Actie Stel de muziekbron in waarnaar u wilt luisteren: cassettebandje, discnummer (1 tot 5), radio of andere apparatuur en stel het volume in. De weergavetimer wordt gestart op de vooraf ingestelde tijd, waarbij het volume stapsgewijs wordt verhoogd tot het vooraf ingestelde niveau. [. . . ] Het totale aantal nummers, dat in de display weergegeven wordt, is niet juist. Vervang de disc als deze bekrast of kromgetrokken is, of een afwijkende vorm heeft. U hebt een disc ingevoerd, die het toestel niet kan afspelen; voer een disc in, die afgespeeld kan worden. U hebt een disc ingevoerd, die nog niet voltooid of compleet geformatteerd is. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING PANASONIC SC-AK770

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding PANASONIC SC-AK770 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag