Gebruiksaanwijzing PANASONIC SC-AK47

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing PANASONIC SC-AK47. Wij hopen dat dit PANASONIC SC-AK47 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing PANASONIC SC-AK47 te teleladen.


PANASONIC SC-AK47 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (7632 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   PANASONIC SC-AK47 (2930 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding PANASONIC SC-AK47

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Tijdens het gebruik is dit product vatbaar voor radiostoring veroorzaakt door een mobiele telefoon. Wanneer dergelijke storing optreedt, moet u dit product en de mobiele telefoon verder van elkaar vandaan gebruiken. Het stopcontact moet dichtbij het apparaat zitten en gemakkelijk bereikbaar zijn. Om dit apparaat volledig los te koppelen van het elektriciteitsnet, trekt u de stekker van het netsnoer uit het stopcontact. [. . . ] druk op [4 , / REW] of [¢ , / FF] om de gewenste track te kiezen. Om meteen een nummer te selecteren, druk op de cijferknoppen nadat u op [4, / REW] of [¢, / FF] hebt gedrukt. Het controleren van de nummer informatie Tijdens het afspelen van tracknummer 25 of een hoger nummer, wordt de resterende afspeeltijd aangegeven als "­ ­:­ ­". Wanneer een titel langer is dan 9 lettertekens, zal hij over de display schuiven. "NO TAG" wordt op de display weergegeven indien er geen titels met identificatielabels zijn ingevoerd. Maximaal aantal tekens die de display kan weergeven: ongeveer 32 · Titels met tekstdata die door het apparaat niet worden ondersteund, kunnen niet worden weergegeven. ID3 is een identificatie-aanhangsel dat in MP3-tracks is vastgelegd om informatie over de track te geven. Titels die met 2-byte code zijn ingevoerd kunnen op dit apparaat niet juist worden weergegeven. Voor nummers die uit twee cijfers bestaan, dient u een keer op [h10] te drukken en vervolgens de twee cijfers in te voeren. Voor nummers die uit drie cijfers bestaan, dient u twee keer op [h10] te drukken en vervolgens de drie cijfers in te voeren. Naar annuleer programmamodus programma opnieuw afspelen aan programma toevoegen Handeling Druk in de stopmodus op [PROGRAM]. Kiezen van de geschikte bandjes voor opnemen Gebruik de bandsoort Normal Position. De bandsoorten High Position en Metal Position kunnen gebruikt worden, maar het toestel zal deze bandjes niet correct kunnen opnemen of wissen. Voorbereiding Spoel het bandje vooruit tot voorbij de aanloopstrook zodat de opname direct kan beginnen. Plaats de cassette met de op te nemen kant naar u gericht en met het blootgestelde bandje naar beneden. Nokje voor Nokje voor kant "B" kant "A" Om weer te kunnen opnemen Normale cassette " " verschijnt wanneer een FM-stereoprogramma wordt ontvangen. Automatische afstemming Druk op [4, / REW] of [¢, / FF] en houdt deze ingedrukt tot de frequentie snel begint te veranderen. De automatische afstemming begint dan en stopt zodra een zender is gevonden. Stem af op de frequentie waar u met het voorprogrammeren wilt beginnen. Druk op [PROGRAM] en houd deze ingedrukt om het voorprogrammeerproces te starten. Wanneer alle zenders zijn vastgelegd, wordt er afgestemd op de laatst vastgelegde zender. Schakel de optie "MONO" uit, als u normaal wilt luisteren. [. . . ] Schakel het tv-toestel uit of zet het toestel verder weg van dit apparaat. Wanneer een tv-toestel dicht in de buurt van dit apparaat wordt geplaatst TV-beeld verdwijnt of bevat strepen. Indien u een binnenantenne gebruikt, schakel dan over op het gebruik van een buitenantenne. Zorg er voor dat de antennedraad van het tv-toestel ver genoeg van dit systeem verwijderd is. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING PANASONIC SC-AK47

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding PANASONIC SC-AK47 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag