Gebruiksaanwijzing PANASONIC SC-AK300E

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing PANASONIC SC-AK300E. Wij hopen dat dit PANASONIC SC-AK300E handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing PANASONIC SC-AK300E te teleladen.


PANASONIC SC-AK300E : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (16129 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   PANASONIC SC-AK300E (2488 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding PANASONIC SC-AK300E

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Laat een afstand van tenminste 10mm tussen uw luidsprekers en dit systeem, om een goede ventilatie te verzekeren. Deze luidsprekers zijn niet voorzien van een magnetische afscherming. Zet deze luidsprekers derhalve niet te dicht in de buurt van TV-toestellen, PC's of andere apparaten neer die gemakkelijk door magnetisme worden beïnvloed. De luidsprekers kunnen beschadigd raken en zullen minder lang meegaan indien u voor langere tijd geluid met hoge uitgangsniveaus weergeeft. [. . . ] U kunt de herhaalfunctie gebruiken met "Geprogrammeerde afspeelmodus" (\ blz. Met deze optie kunt u een nummer op iedere geladen CD markeren, die u later kunt afspelen. Druk tijdens het afspelen op [MARKER] en houd deze knop ingedrukt tot het woord "STORING" (OPSLAAN) op het display begint te knipperen, om uw favoriete nummer te markeren. Druk tijdens de afspeel- of stopmodus op [MARKER], om een gemarkeerd nummer op te roepen en af te spelen. "NO MARKER" betekent dat de huidige disc geen gemarkeerde track heeft. Het markeringsgeheugen is gewist wanneer u de disc lades opent met uitzondering van de huidige disc welke wordt afgespeeld of in pauze modus is. Deze functie werkt niet tijdens de geprogrammeerde of willekeurige afspeelmodus. De INTRO-functie wordt geannuleerd na het afspelen van het eerste nummer van het laatste album. Het kan zijn dat het apparaat sommige CD-R/RW's niet kan afspelen, omdat de kwaliteit van de opnames te slecht is. Gebruik geen CD's waarbij de labels of stickers los kunnen laten of labels en stickers met veel plakmiddel. De "CD" zijdes van DualDiscs voldoen niet aan de CD-DA standaard, dus het kan mogelijk zijn dat u deze niet kan afspelen op dit apparaat. Wilt u echter weer kunnen opnemen op dit bandje, moet u de opening bedekken zoals aangegeven in de afbeelding. Voer de stappen 2 tot 4 uit in "Geprogrammeerde afspeelmodus" (\ blz. Voer de stappen 3 tot 6 uit in "Geprogrammeerde afspeelmodus" (\ blz. Nokje voor kant "B" Nokje voor kant "A" Om weer te kunnen opnemen Normale cassette U kunt maximaal 15 zenders, voor zowel FM als AM programmeren. " " verschijnt wanneer een FM-stereoprogramma wordt ontvangen. "TUNED" gaat aan wanneer een zender nauwkeurig is afgestemd. Automatische afstemming Druk op [4, REW / ] of [¢, / FF] en houdt deze ingedrukt tot de frequentie snel begint te veranderen. De automatische afstemming begint dan en stopt zodra een zender is gevonden. Stem af op de frequentie waar u met het voorprogrammeren wilt beginnen. Druk op [PROGRAM] en houd deze ingedrukt om het voorprogrammeerproces te starten. Wanneer alle zenders zijn vastgelegd, wordt er afgestemd op de laatst vastgelegde zender. [. . . ] U hebt het netsnoer voor de eerste keer op een stopcontact aangesloten of er is onlangs een stroomonderbreking opgetreden. Vervang de disc als deze bekrast of kromgetrokken is, of een afwijkende vorm heeft. door een plotselinge temperatuursverandering kan er condens ontstaan in de wisselaar. Het totale aantal tracks op het display verschilt telkens wanneer dezelfde disc erin wordt geplaatst. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING PANASONIC SC-AK300E

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding PANASONIC SC-AK300E zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag