Gebruiksaanwijzing PANASONIC SC-AK230

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing PANASONIC SC-AK230. Wij hopen dat dit PANASONIC SC-AK230 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing PANASONIC SC-AK230 te teleladen.


PANASONIC SC-AK230 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (4032 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   PANASONIC SC-AK230 (1728 ko)
   PANASONIC SC-AK230 (1636 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding PANASONIC SC-AK230

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Gelieve deze gebruiksaanwijzing volledig door te lezen alvorens dit product aan te sluiten, te bedienen of af te stellen. Gelieve deze gebruiksaanwijzing aandachtig door te lezen voor een optimale prestatie en een veilig gebruik van het systeem. Alle illustraties in deze gebruiksaanwijzing tonen het model SC-AK330, tenzij anders vermeld. AK330 : verwijst naar functies die alleen op SC-AK330 beschikbaar zijn. [. . . ] U kunt alleen hoofdletters invoeren, maar het apparaat kan ook kleine letters zoeken. Druk op [:/J, CD] terwijl de intro van het gewenste album wordt weergegeven. U kunt het gewenste album/track vinden door een sleutelwoord (een gedeelte van de titel) in te voeren. Een album-/tracktitel zoeken Alleen met de afstandsbediening voorbereiding: Druk op [:/J , CD] en druk daarna op [L , CLEAR]. 1 Om een albumtitel te zoeken U kunt zoeken naar " < " of " > " door " ( " of " ) " in te voeren. Het gekozen letterteken verandert telkens wanneer u de cijfertoets indrukt. Bij voorbeeld, telkens wanneer u [2] indrukt: B C2 A De speciale lettertekens als volgt weergegeven: Druk [TITLE SEARCH] eenmaal in. Om een tracktitel te zoeken Een albumtitel zoeken Knippert om aan te geven dat de AK330 albumtitelzoekfunctie geactiveerd is Knippert om aan te geven dat de albumtitelzoekfunctie geactiveerd is Sommige lettertekens worden soms niet juist weergegeven omwille van het gebruikte opnameformaat/software. Knippert om aan te geven dat de tracktitelzoekfunctie geactiveerd is Knippert om aan te geven dat de tracktitelzoekfunctie geactiveerd is Zet de cursor op het letterteken dat u wilt wijzigen. Overeenstemmende tracktitel Om de overeenkomende titel nogmaals te tonen Druk op [ENTER]. om het vorige/volgende zoekresultaat te tonen Druk op [f , 4/FF] (volgend) of [g , REW/3] (vorig). Druk op [ :/J, CD] om de weergave te starten vanaf het gevonden album/track. Bij gebruik van de albumtitelzoekfunctie begint de weergave vanaf de eerste track van het album. Alleen met de afstandsbediening 1 Druk op de cijfertoets die overeenkomt met het gewenste Opmerking RDS-displays zullen soms niet verschijnen indien de ontvangst slecht is. Het geluid wordt tijdelijk onderbroken indien u tijdens het luisteren naar een AM-uitzending een cassetteband in het deck plaatst of eruit neemt. automatisch voorprogrammeren: Alle ontvangbare zenders worden in het geheugen vastgelegd. Handmatig voorprogrammeren: U kunt zelf de zenders kiezen en deze in de gewenste volgorde vastleggen. Voorbereiding: Stem af op de frequentie waar u met het voorprogrammeren wilt beginnen. Wanneer alle zenders zijn vastgelegd, wordt er afgestemd op de laatst vastgelegde zender. Houd [g/REW/3] of [f/FF/4] een tijdje ingedrukt om een zender te zoeken. De frequentie stopt wanneer een zender met heldere ontvangst is gevonden. u kunt het afstemproces halfweg onderbreken door op [g/REW/3] of [f/FF/4] te drukken. [. . . ] @ Controleer en corrigeer desnoods de aansluiting van de luidsprekersnoeren. 4 Als het probleem daardoor niet wordt verholpen, is er een probleem met de stroomvoorziening. Schakel het tv-toestel uit of plaats het verder van dit apparaat vandaan. Wanneer een tv-toestel dichtbij is geplaatst tV-beeld verdwijnt of bevat strepen. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING PANASONIC SC-AK230

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding PANASONIC SC-AK230 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag