Gebruiksaanwijzing PANASONIC SC-AK22

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing PANASONIC SC-AK22. Wij hopen dat dit PANASONIC SC-AK22 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing PANASONIC SC-AK22 te teleladen.


PANASONIC SC-AK22 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (10710 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   PANASONIC SC-AK22 (1453 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding PANASONIC SC-AK22

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Plaats het apparaat op een horizontale ondergrond waar het niet blootgesteld staat aan direct zonlicht, hoge temperaturen, hoge vochtigheid of sterke trillingen. Dit om beschadiging van de behuizing en de inwendige onderdelen te voorkomen, en een lange levensduur van het apparaat te waarborgen. Controleer zorgvuldig de stroomvoorziening wanneer u het apparaat op een boot of andere plaats wilt gebruiken waar wellicht gelijkstroom is. Verkeerde aansluiting of beschadiging van het netsnoer kan resulteren in brand of in een elektrische schok. [. . . ] Titels met tekstgegevens die door het apparaat niet worden ondersteund, kunnen niet worden weergegeven. Titels die met 2-byte code zijn ingevoerd kunnen op dit apparaat niet juist worden weergegeven. Zorg er voor dat "PGM" wordt weergegeven en druk aansluitend op [4, 4 / REW] of [¢, 3 / FF]. De programmavolgorde wordt weergegeven gevolgd door het albumnummer en het Nummer. Druk op [DISC] en druk daarna op [1] ~ [5] om de gewenste disc te kiezen. Het programma wordt uit het geheugen gewist wanneer u een disc verwisselt of de disclade opent. Opmerking: U kunt de herhaalfunctie gebruiken met "Geprogrammeerde weergave" (\ zie links) en "Weergavemodus" (\ blz. Druk op [DISC] en druk daarna op [1] ~ [5] om de gewenste disc te kiezen. U kunt een programma of ander andere geselecteerde weergavemodus herhaaldelijk laten afspelen. De toetsen beschreven voor "Cassettebandjes ­ afspelen en opnemen" zijn hoofdzakelijk voor dit apparaat, tenzij anders aangegeven. De bandsoorten High Position en Metal Position kunnen afgespeeld worden, maar het toestel kan de eigenschappen van deze bandjes niet volledig tot hun recht laten komen. Wanneer de timer aan staat, schakelt het apparaat iedere dag in, op het ingestelde tijdstip. Als u het apparaat uit- en weer aanzet terwijl de timer werkt, wordt de ingestelde stoptijd niet geactiveerd. Als de muziekpoort (MUSIC PORT) of optiepoort (OPTION port) of USB is geselecteerd als de bron wanneer de afspeeltimer wordt ingeschakeld, schakelt het systeem zichzelf in en maakt gebruik van de muziekpoort (MUSIC PORT) of de optiepoort (OPTION port) of USB als de bron. Indien u wenst op te nemen van het draagbare audioapparaat, moet u enkel de weergave van het draagbare audioapparaat activeren en het volume verhogen. Met behulp van deze functie kunt u er voor zorgen dat het apparaat aan de hand van een vooraf ingestelde tijd automatisch wordt uitgeschakeld. Oorspronkelijk display °PLAY : om de weergavetimer in te stellen °REC : om de opnametimer in te stellen (Voer de volgende stap uit binnen 8 seconden ) De resterende tijd veranderen Druk op [-SLEEP, ­AUTO OFF] om de tijd te weer te geven en druk nogmaals op [-SLEEP, ­AUTO OFF] om de gewenste tijd te selecteren. Deze functie reproduceert de frequenties die tijdens de opname verloren zijn gegaan (oorspronkelijke soundtrack) zodat u een sound krijgt die het origineel dichter benadert. Deze functie is niet beschikbaar wanneer CD (MP3) wordt opgenomen op tape en USB. Met behulp van deze optie kunt u een natuurlijke breedte en diepte aan het stereogeluid toevoegen. Om te annuleren Druk nogmaals op [SURROUND] om de " te laten verdwijnen. Effect Voor lagere tonen Voor middelste toonhoogte Voor hogere tonen BASS"-knop blijft verlicht zolang "ON D. [. . . ] Een AC-stroomkabel of fluorescerend licht, liggen te dicht bij het toestel. Tijdens de opname is het niet mogelijk, andere weergavebronnen te kiezen (voorbeeld: radio, USB, enz. U hebt het netsnoer voor de eerste keer op een stopcontact aangesloten of er is onlangs een stroomonderbreking opgetreden. Het is mogelijk, dat tijdens de weergave een "zoemgeluid" te horen is. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING PANASONIC SC-AK22

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding PANASONIC SC-AK22 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag