Gebruiksaanwijzing PANASONIC SC-NA10

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing PANASONIC SC-NA10. Wij hopen dat dit PANASONIC SC-NA10 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing PANASONIC SC-NA10 te teleladen.


PANASONIC SC-NA10 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (3697 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   PANASONIC SC-NA10 (1249 ko)
   PANASONIC SC-NA10 (1748 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding PANASONIC SC-NA10

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Veiligheidsmaatregelen ∫ WAARSCHUWING Toestel Om het risico op brand, elektrische schokken of productschade te verkleinen • Stel dit toestel niet bloot aan regen, vocht, druppels of spetters. € Plaats geen met vloeistof gevulde objecten, zoals vazen, op dit toestel. € Verwijder het deksel niet, tenzij dit voor het afdanken gedemonteerd moet worden. De ombouw kan kapot gaan als dit toestel een sterke impact ondergaat waardoor schade of een slechte werking kan ontstaan. [. . . ] ∫ 1 Opladen van de batterij Sluit het netsnoer aan op de netadapter. Achteraanzicht [NA30] • Het netsnoer moet aangesloten zijn 2 in de volgorde 1 naar 2. Als dit toestel uitgeschakeld wordt, sluit de netadapter dan aan op de DC IN-aansluiting. [NA10] • Als opladen nodig is , brandt het (rode) controlelampje van de batterij. Als het opladen klaar is, gaat het controlelampje van de batterij uit. De batterijstatus Controlelampje batterij (rood) ( 6, 7) Knippert snel (met een interval van ongeveer 1 seconde) Knippert langzaam (met een interval van ongeveer 2 seconden) *1 Resterende levensduur batterij Minder dan 5%*1 Minder dan 15%*1 Netadapter (bijgeleverd) Naar een huishoudstopcontact   Netsnoer (bijgeleverd) Deze batterijstatussen van het toestel dienen alleen als benadering en kunnen variëren, al naargelang de gebruiksomstandigheden. Levensduur in gebruik zijnde batterij/Oplaadtijd batterij/Oplaadtijden Levensduur in gebruik zijnde batterij Levensduur in gebruik zijnde batterij (LP-modus) Laadtijd batterij Aantal keren opladen *2 [NA30] Ongev. 3 uur*3 Ongeveer 500 keer *3 Gemeten met de testmethode die door het bedrijf vastgesteld is [terwijl verbinding gemaakt wordt met Bluetooth® en het gebruik plaatsvindt bij een omgevingstemperatuur van 25 oC] Wanneer het opladen van een lege batterij plaatsvindt bij een omgevingstemperatuur van 25 oC. VQT5C38 ∫ Gebruik van het toestel door het op een huishoudstopcontact aan te sluiten. Door de netadapter aan te sluiten alvorens het toestel in te schakelen, kunt u tijdens de werking van de netvoeding van een huishoudstopcontact gebruik maken. € Wanneer dit toestel lange tijd niet gebruikt wordt, laad de interne batterij dan minstens één keer in de zes maanden op om te voorkomen dat deze verslechtert. Terwijl u [LP] ingedrukt houdt, drukt u op [ 4 seconden of langer ingedrukt houden. Nadruk op de connectiviteit: Nadruk op de geluidskwaliteit: ] en blijft u die Er klinkt één keer een pieptoon en het controlelampje van Bluetooth® (blauw) en van de LPmodus (groen) knipperen één keer. Er klinkt twee keer een pieptoon en het controlelampje van Bluetooth® (blauw) en van de LP-modus (groen) knipperen twee keer. Als na deze tijdlimiet op [ wordt, zal de instelling van de LP-modus veranderd worden. € (Alleen voor NFC-compatibele apparaten) Raak op de NFC-aanraakzone van dit toestel opnieuw uw apparaat aan en blijf het aanraken. € Dit toestel kan slechts met één apparaat per keer verbonden worden. Als het aantal geregistreerde apparaten de maximum limiet overschrijdt, zal het apparaat dat gedurende de langste tijd geen Bluetooth®-verbinding gemaakt heeft vervangen worden. Om dit apparaat opnieuw te kunnen gebruiken dient u het opnieuw te registreren. € Als het toestel dat op de netadapter aangesloten is geselecteerd wordt vanaf een Bluetooth®apparaat, zal het toestel automatisch worden ingeschakeld ook al was het uitgeschakeld, en verbinding maken met Bluetooth®. € Als het beeld en het geluid tijdens het afspelen niet gesynchroniseerd zijn, herstart dan de afspeel-app die u gebruikt. Blijft het probleem aanhouden verbindt het Bluetooth®-apparaat en dit toestel dan met een audiokabel (in de handel verkrijgbare) met elkaar. [. . . ] Voorbereidingen Schakel dit toestel uit en sluit vervolgens de netadapter af. Druk op [Í/I] en houd het 10 seconden ingedrukt tot het (blauwe) controlelampje van Bluetooth® en het (groene) controlelampje van de LP-modus twee keer knipperen. VQT5C38 De informatie over het pairing-apparaat zal door het resetten gewist zijn. Wis de informatie over het pairen van dit toestel uit het Bluetooth®-apparaat en voer het pairen opnieuw uit ( 10, 11). [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING PANASONIC SC-NA10

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding PANASONIC SC-NA10 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag