Gebruiksaanwijzing PANASONIC SC-BTT400EGK

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing PANASONIC SC-BTT400EGK. Wij hopen dat dit PANASONIC SC-BTT400EGK handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing PANASONIC SC-BTT400EGK te teleladen.


PANASONIC SC-BTT400EGK : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (7439 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding PANASONIC SC-BTT400EGK

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Lees deze instructies zorgvuldig door voordat u dit product gebruikt en bewaar deze handleiding, zodat u deze later kunt raadplegen. inhoud van de verpakking en accessoires Controleer de inhoud van de verpakking en de bijgeleverde accessoires voordat u dit toestel gebruikt. Het bestand Bedieningshandleiding lezen Gedetailleerdere informatie over de werking van dit apparaat vindt u in de “Gebruiksaanwijzing (PDF-formaat)” in de bijgeleverde CD-ROM. Accessoires ∏ 1 Afstandsbediening (N2QAYB000729) ∏ 2 Batterijenafstands bediening ∫ Voor Windows 1 2 3 Schakel de computer in en plaats de CD-ROM (meegeleverd) waarop het bestand Bedieningshandleiding staat. [. . . ] Klein onderwerp ≥ Hou de geheugenkaart buiten het bereik van kinderen om inslikken ervan te voorkomen. ‰ Houd de schroeven buiten het bereik van kinderen om te voorkomen dat ze deze inslikken. Draadloze LAN-verbinding De volgende limieten hebben betrekking op het gebruik van dit toestel of van de draadloze LAN-adapter. U dient op de hoogte van deze limieten te zijn voordat u de toestellen gebruikt. Panasonic zal in geen enkel opzicht aansprakelijk zijn voor toevallige schade die het gevolg kan zijn van de veronachtzaming van deze limieten, of van ongeacht welke situatie van gebruik of misbruik van deze apparaten. ‰ De gegevens die verzonden en ontvangen worden over radiogolven kunnen opgevangen en gecontroleerd worden. ≥ Dit toestel en de draadloze LAN-adapter bevatten delicate elektronische componenten. Gebruik deze toestellen op de beoogde wijze en neem onderstaande punten in acht: – Stel de toestellen niet bloot aan hoge temperaturen of rechtstreeks zonlicht. € Buig deze toestellen niet en stel ze niet bloot aan sterke stoten of slagen. Het gebruik van bedieningsorganen, of het uitvoeren van bijstellingen of procedures die anders zijn dan hier vermeld wordt, kan een gevaarlijke blootstelling aan straling tot gevolg hebben. ‰ Plaats geen bronnen van open vuur, zoals brandende kaarsen, op dit toestel. ‰ Dit toestel kan tijdens het gebruik de interferentie van radio’s ontvangen die veroorzaakt wordt door mobiele telefoons. In dat geval dient u de afstand tussen dit toestel en de mobiele telefoon te vergroten. Om het risico op brand, elektrische schokken of productschade te verkleinen ≥ Installeer of plaats dit toestel niet in een boekenkast, een muurkast of in een andere omsloten ruimte. ‰ Stel dit toestel niet bloot aan rechtstreeks zonlicht, hoge temperaturen, hoge vochtigheid en overmatige trillingen. Luidspreker ≥ Gebruik alleen de bijgeleverde luidsprekers Het hoofdtoestel en de bijgeleverde luidsprekers mogen alleen gebruikt worden zoals in deze handleiding aangeduid wordt. Veronachtzaming kan de versterker en/of de luidsprekers schade berokkenen en het risico van brand tot gevolg hebben. Raadpleeg een gekwalificeerd vakman als schade ontstaan is of wanneer een plotselinge verandering van de werking geconstateerd wordt. conformiteitsverklaring (DoC) “Panasonic Corporation” verklaart hierbij dat dit product conform de essentiële eisen en andere relevante bepalingen van Richtlijn 1999/5/EC is. Klanten kunnen een kopie van de originele DoC voor onze R&TTE-producten downloaden vanaf onze DoC-server: http://www. [. . . ] Het gebruik of de verspreiding van dergelijke technologie buiten dit product is verboden zonder een licentie van Microsoft of erkende dochteronderneming van Microsoft, en van derden. (2) MS/PlayReady/Labeling Eindproduct Dit product bevat technologie die onderhevig is aan bepaalde intellectuele eigendomsrechten van Microsoft. Het gebruik of de verspreiding van deze technologie buiten dit product is verboden zonder de juiste licentie(s) van Microsoft. (3) MS/PlayReady/Opmerkingen eindgebruiker De eigenaren van de inhouden maken gebruik van de technologie van Microsoft PlayReady™ om toegang tot de inhouden te verkrijgen en om hun intellectuele eigendomsrechten te beschermen, met inbegrip van de inhouden met auteursrecht. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING PANASONIC SC-BTT400EGK

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding PANASONIC SC-BTT400EGK zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag