Gebruiksaanwijzing PANASONIC S-60PK1E5A

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing PANASONIC S-60PK1E5A. Wij hopen dat dit PANASONIC S-60PK1E5A handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing PANASONIC S-60PK1E5A te teleladen.


PANASONIC S-60PK1E5A : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (4608 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding PANASONIC S-60PK1E5A

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Als u dat niet doet, loopt u in extreme gevallen risico op verstikking. Gebruik of bewaar nooit benzine of andere ontvlambare gassen of vloeistoffen in de buurt van de airconditioner - dit is zeer gevaarlijk. Gebruik dit apparaat niet in een ruimte waar mogelijk explosiegevaar dreigt. Productinformatie Zorg ervoor dat u beschikt over de volgende informatie als u problemen of vragen hebt met betrekking tot de airconditioner. [. . . ] Breng voor een correcte behandeling, verwerking en recycling oude producten en gebruikte batterijen naar de daartoe aangewezen inzamelingspunten in overeenstemming met de nationale regelgeving op de betreffende locatie en de Richtlijnen 2002/96/EG en 2006/66/EG. Door deze producten en batterijen op de juiste manier te verwijderen helpt u waardevolle hulpbronnen te conserveren en mogelijke negatieve invloeden op de volksgezondheid en het milieu als gevolg van onjuiste afvalverwerking te voorkomen. Voor meer informatie over het inzamelen en recyclen van oude producten en batterijen dient u contact op te nemen met uw gemeente, uw afvalverwerking of het verkooppunt waar u de items in kwestie gekocht hebt. In overeenstemming met de geldende regelgeving op uw locatie kunnen er sancties rusten op het incorrect verwijderen van dergelijk afval. Temperatuurbereik binnen: Temperatuurbereik buiten: WAARSCHUWING Vermijd de volgende locaties voor de installatie. Let op: Installeer de buitenunit niet op plekken waar er direct zout water op kan spetteren, of in de buurt van minerale bronnen met zwavelhoudende lucht. ) Bedrading Alle bedrading moet voldoen aan de lokale elektriciteitsregelgeving. Voorbereiding voor gebruik Schakel de stroom in 5 uur voor u het apparaat wilt gaan gebruiken. OPMERKING Trek de stekker van het netsnoer uit het stopcontact, of schakel de stroomonderbreker uit, of schakel de hoofdschakelaar uit om de airconditioner volledig los te koppelen van de netstroom als u het apparaat langere tijd niet gebruikt. Voor zakelijke gebruikers in de Europese Unie Als u elektrische en elektronische apparatuur wilt verwijderen, dient u contact op te nemen met uw dealer of leverancier voor meer informatie. [Informatie over verwijdering in andere landen, buiten de Europese Unie] Deze symbolen gelden alleen in de Europese Unie. Als u deze items wilt verwijderen, moet u contact opnemen met de plaatselijke autoriteiten en vragen hoe u dat moet doen. Opmerking batterijsymbool (onderschrift dient alleen als voorbeeld): Dit symbool wordt mogelijk gebruikt in combinatie met een chemische aanduiding. In een dergelijk geval voldoet dit aan de eisen uit de Richtlijn met betrekking tot het chemische middel in kwestie. CZ-RTC2 Voor alle binnenunits Afstandsbediening met draad en hoge specificaties Modelnr. CZ-RTC3 Voor alle binnenunits N Lees de handleiding die wordt meegeleverd met de afstandsbediening. EDERLANDS Opmerkingen bij de werking Verwarmingsprestaties 3Het ontdooien is klaar: De ventilator van de binnenunit begint te werken. Omdat deze airconditioner gebruik maakt van de buitenlucht voor de verwarming, zullen de verwarmingsprestaties minder worden wanneer de buitentemperatuur te laag wordt. (Vanwege het warmtepompsysteem) → Gebruik in een dergelijk geval een ander verwarmingstoestel. Dit apparaat kan beginnen met ontdooien om ijs dat zich in de buitenunit heeft gevormd te smelten. 1Het ontdooien begint: De ventilator van de binnenunit stopt (of gaat zeer langzaam draaien). "DRY"-stand Ontdooien 2Na een paar minuten begint het toestel weer te verwarmen: De ventilator van de binnenunit zal gestopt blijven (of zeer langzaam blijven draaien) tot de warmtewisselaar van de binnenunit voldoende is opgewarmd. [. . . ] Er verzamelen zich druppels condensatie bij de luchtuitlaat bij koelen. Richting luchtstroom De richting van de luchtstroom kan niet worden veranderd. € Wanneer de temperatuur van de uitgeblazen lucht erg laag is bij het verwarmen, of bij het ontdooien, wordt de horizontale luchtstroomrichting automatisch ingesteld. N EDERLANDS • Het blad beweegt één keer naar de standaard positie en gaat dan naar de ingestelde luchtstroomrichting. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING PANASONIC S-60PK1E5A

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding PANASONIC S-60PK1E5A zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag