Gebruiksaanwijzing PANASONIC S60MU2E5A

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing PANASONIC S60MU2E5A. Wij hopen dat dit PANASONIC S60MU2E5A handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing PANASONIC S60MU2E5A te teleladen.


PANASONIC S60MU2E5A : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (27720 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding PANASONIC S60MU2E5A

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Gebruik of bewaar nooit benzine of andere ontvlambare gassen of vloeistoffen in de buurt van de airconditioner - dit is zeer gevaarlijk. Gebruik dit apparaat niet in een ruimte waar mogelijk explosiegevaar dreigt. Steek uw vingers of andere voorwerpen niet in de binnen- of buitenunit van de airconditioner, want de draaiende delen kunnen letsel veroorzaken. Als het koelmiddel in contact komt met vuur, zal dit een giftig gas produceren. [. . . ] Indb 33 2017/1/13 10:28:35 Voorzorgen in het gebruik Installatie We raden u aan deze airconditioner op de juiste wijze te laten installeren door bevoegde installatiemonteurs conform de installatie-instructies die u bij de unit hebt ontvangen. Controleer voor de installatie of het voltage van de stroomvoorziening in uw huis of kantoor overeenkomt met het voltage op het typeplaatje. Bedrading Alle bedrading moet voldoen aan de lokale elektriciteitsregelgeving. Zz Voorbereiding voor gebruik Schakel de stroom in 5 uur voor u het apparaat wilt gaan gebruiken. ON OPMERKING Trek de stekker van het netsnoer uit het stopcontact, of schakel de stroomonderbreker uit, of schakel de hoofdschakelaar uit om de airconditioner volledig los te koppelen van de netstroom als u het apparaat langere tijd niet gebruikt. Attentie Installeer de buitenunit niet op plekken waar er direct zout zz water op kan spetteren, of in de buurt van minerale bronnen met zwavelhoudende lucht. ) Informatie voor gebruikers over inzamelen en verwijderen van oude apparatuur en gebruikte batterijen en/of betekenen dat gebruikte elektrische en elektronische producten en batterijen niet gemengd mogen worden met het gewone huishoudelijke afval. Breng voor een correcte behandeling, verwerking en recycling oude producten en gebruikte batterijen naar de daartoe aangewezen inzamelingspunten in overeenstemming met de nationale regelgeving op de betreffende locatie en de Richtlijnen 2002/96/EG en 2006/66/EG. Door deze producten en batterijen op de juiste manier te verwijderen helpt u waardevolle hulpbronnen te conserveren en mogelijke negatieve invloeden op de volksgezondheid en het milieu als gevolg van onjuiste afvalverwerking te voorkomen. Voor meer informatie over het inzamelen en recyclen van oude producten en batterijen dient u contact op te nemen met uw gemeente, uw afvalverwerking of het verkooppunt waar u de items in kwestie gekocht hebt. In overeenstemming met de geldende regelgeving op uw locatie kunnen er sancties rusten op het incorrect verwijderen van dergelijk afval. Voor zakelijke gebruikers in de Europese Unie Als u elektrische en elektronische apparatuur wilt verwijderen, dient u contact op te nemen met uw dealer of leverancier voor meer informatie. [Informatie over verwijdering in andere landen, buiten de Europese Unie] Deze symbolen gelden alleen in de Europese Unie. Als u deze items wilt verwijderen, moet u contact opnemen met de plaatselijke autoriteiten en vragen hoe u dat moet doen. Deze symbolen op de producten, verpakking Bedrijfsomstandigheden Gebruik deze airconditioner binnen het volgende temperatuurbereik. Buitenunit Temperatuurbereik Temperatuurbereik binnen buiten 14°C ~ 25°C (*NBT) -10°C ~ 46°C (*DBT) -10°C ~ 43°C (*DBT)*1 mini VRF (Type LE1) Koelen Verwarmen 16°C ~ 30°C (*DBT) -20°C ~ 18°C (*NBT) 2WAY (Type ME2) Koelen 14°C ~ 25°C (*NBT) -10°C ~ 52°C (*DBT) -10°C ~ 43°C (*DBT)*1 Verwarmen 16°C ~ 30°C (*DBT) -25°C ~ 18°C (*NBT) 3WAY (Type MF2) Koelen 14°C ~ 25°C (*NBT) -10°C ~ 46°C (*DBT) -10°C ~ 43°C (*DBT)*1 -10°C ~ 24°C (*DBT) Verwarmen 15°C ~ 30°C (*DBT) -20°C ~ 18°C (*NBT) Koelen & Verwarmen ― *DBT: Droge Bol Temperatuur *NBT: Natte Bol Temperatuur *1:  e maximaal toegelaten temperatuur van deze D airconditioner is verminderd tot 43°C wanneer de bestaande R22-buis wordt gebruikt. 34 Pb Opmerking batterijsymbool (onderschrift dient alleen als voorbeeld): Dit symbool wordt mogelijk gebruikt in combinatie met een chemische aanduiding. In een dergelijk geval voldoet dit aan de eisen uit de Richtlijn met betrekking tot het chemische middel in kwestie. Indb 34 2017/1/13 10:28:35 Namen van de onderdelen BINNENUNIT Type U2 (4-Weg cassette) Waterafvoer Als de optionele nanoe™ X voor 4-Weg cassette (CZ-CNEXU1) is geïnstalleerd, kan de atmosfeer in de kamer gereinigd worden door de nanoe™ X-technologie. Label (bevestigd aan de klep van de elektrische componentenkast) Deze airconditioner bevat een product met biocide-werking. Geïoniseerde lucht gegenereerd door een component in de airconditioner schakelt bacteriën en virussen in de lucht en op oppervlakken uit en remt schimmelgroei op oppervlakken in de ruimte. Actieve stoffen: vrije radicalen die ter plekke gegenereerd worden uit lucht of water in de omgeving Plafondpaneel (optioneel) Luchtinlaatrooster (luchtinlaat) Luchtuitlaat (4 plaatsen) Optioneel Draadloze afstandsbediening Modelnr. [. . . ] • Afhankelijk van de instelling kan de ventilator ook draaien om de warmtewisselaar te drogen. Er verzamelen zich druppels condensatie bij de luchtuitlaat bij koelen. € Wanneer de temperatuur van de uitgeblazen lucht erg laag is bij het verwarmen, of bij het ontdooien, wordt de horizontale luchtstroomrichting automatisch ingesteld. € Het blad beweegt één keer naar de standaard positie en gaat dan naar de ingestelde luchtstroomrichting. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING PANASONIC S60MU2E5A

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding PANASONIC S60MU2E5A zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag